خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی اثرات انگیزش ­های فردی و سرمایه اجتماعی بر قصد اشتراک دانش ضمنی و صریح کارکنان

مقاله انگلیسی اثرات انگیزش ­های فردی و سرمایه اجتماعی بر قصد اشتراک دانش ضمنی و صریح کارکنان

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

کد محصول:M471

ترجمه مقاله موجود نیست برای سفارش ترجمه ی مقاله تماس بگیرید

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

سال نشر: ۲۰۱۳

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی اثرات انگیزش ­های فردی و سرمایه اجتماعی بر قصد اشتراک دانش ضمنی و صریح کارکنان

عنوان انگلیسی:

The effects of individual motivations and social capital on employees’ tacit and explicit knowledge sharing intentions

چکیده فارسی:

بخاطر اهمیت دانش در جهان رقابتی امروز یک درک از اینکه چگونه اشتراک دانش کارکنان را بالا ببریم نیز بحرانی و حساس شده است. این مطالعه یک مدل جامع برای درک عوامل کلیدی از قصد اشتراک دانش کارکنان از بین عواملی که بوسیله دو جریان تحقیقاتی مدیریت دانش یعنی مرتبط با انگیزه­های فردی و سرمایه­های اجتماعی تجویز شده است. این مطالعه قصد اشتراک دانش کارمندان را به دو بخش دانش صریح و دانش ضمنی طبقه­بندی می­کند و تحقیق می­کند که سطح تعیین کننده ها و اثرات­شان بین آن دو متفاوت است یا نه؟ مدل تحقیق از طریق یک پرسشنامه که از ۲۰۱۰ کارمند در صنایع مختلف جمع­آوری شده است تست شده است. تحلیل نتایج نشان می­دهد که مدل پیشنهادی بطور معنی­داری انحراف بین قصد کارکنان در اشتراک دانش ضمنی و اشتراک دانش صریح را نشان می­دهد. این یافته­ها مشخص می­کند که دیدگاه یکپارچه مدل دانش ما را در مورد اینکه چگونه اشتراک دانش کارکنان را بهبود ببخشیم، بالا می­برد.

Abstract

Due to the importance of knowledge in today’s competitive world, an understanding of how to enhance employee knowledge sharing has become critical. This study develops an integrated model to understand key factors of employee knowledge sharing intentions through constructs prescribed by two established knowledge management research streams, namely, those concerning individual motivations and social capital. This study classifies employee knowledge sharing intentions as either tacit or explicit and investigates whether the level of the determinants and their influences differ between the two. The research model is tested with survey data collected from 2010 employees in multiple industries. Analysis results show that the proposed model significantly explains the variance of employees’ tacit and explicit knowledge sharing intentions. This finding indicates that the model’s unified perspective enhances our knowledge of how to improve employee knowledge sharing. The new findings reveal that organizational rewards have a negative effect on employees’ tacit knowledge sharing intentions but a positive influence on their explicit knowledge sharing intentions. The analysis results confirm that reciprocity, enjoyment, and social capital contribute significantly to enhancing employees’ tacit and explicit knowledge sharing intentions. Additionally, these factors have more positive effects on tacit than on explicit knowledge intentions. The implications of the new findings are discussed.