اطلاعیه

مقاله انگلیسی اثرات انگیزش ­های فردی و سرمایه اجتماعی بر قصد اشتراک دانش ضمنی و صریح کارکنان

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۳ دارای ۱۱ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول:M471

سال نشر: ۲۰۱۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Information Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی اثرات انگیزش ­های فردی و سرمایه اجتماعی بر قصد اشتراک دانش ضمنی و صریح کارکنان

عنوان انگلیسی:

The effects of individual motivations and social capital on employees’ tacit and explicit knowledge sharing intentions

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M471)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

بخاطر اهمیت دانش در جهان رقابتی امروز یک درک از اینکه چگونه اشتراک دانش کارکنان را بالا ببریم نیز بحرانی و حساس شده است. این مطالعه یک مدل جامع برای درک عوامل کلیدی از قصد اشتراک دانش کارکنان از بین عواملی که بوسیله دو جریان تحقیقاتی مدیریت دانش یعنی مرتبط با انگیزه­های فردی و سرمایه­های اجتماعی تجویز شده است. این مطالعه قصد اشتراک دانش کارمندان را به دو بخش دانش صریح و دانش ضمنی طبقه­بندی می­کند و تحقیق می­کند که سطح تعیین کننده ها و اثرات­شان بین آن دو متفاوت است یا نه؟ مدل تحقیق از طریق یک پرسشنامه که از ۲۰۱۰ کارمند در صنایع مختلف جمع­آوری شده است تست شده است. تحلیل نتایج نشان می­دهد که مدل پیشنهادی بطور معنی­داری انحراف بین قصد کارکنان در اشتراک دانش ضمنی و اشتراک دانش صریح را نشان می­دهد. این یافته­ها مشخص می­کند که دیدگاه یکپارچه مدل دانش ما را در مورد اینکه چگونه اشتراک دانش کارکنان را بهبود ببخشیم، بالا می­برد.

یافته های جدید آشکار می کند که تشویق های سازمانی اثر منفی بر قصد اشتراک دانش ضمنی کارکنان دارد اما بر قصد اشتراک دانش صریح آنها اثر مثبت دارد. نتایج تحلیل تأیید کرد که عمل متقابل و مقابله به مثل کردن  ، لذت و خوشی و سرمایه اجتماعی بطور معنی داری در بالابردن قصد کارمندان در اشتراک دانش صریح و ضمنی سهم دارد. علاوه بر این، این فاکتورها اثرات مثبت بیشتری بر قصد اشتراک دانش ضمنی تا قصد اشتراک دانش صریح دارند. مفاهیم یافته های جدید مورد بحث قرار گرفته است.

۱.مقدمه

اشتراک دانش برای موفقیت شرکت ها در محیط بسیار رقابتی امروزه حساس است (Grant, 1996). تشویق اثربخش کارمندان برای اشتراک دانش مفید در سازمان می تواند مزایای رقابتی یک شرکت را افزایش داده و حفظ کند (Barney, 1991;Grant, 1996; Liu & Phillips, 2011). مطالعات فراونی در خصوص سازمان و مدیریت دانش اثبات کرده اند که اشتراک دانش کارکنان عملکرد شرکت از جمله ظرفیت جذب و ظرفیت نوآوری را بالا می برد (e.g., Liao, Fei, & Chen, 2007; Liu & Phillips, 2011) چیو، لی و یو  (۲۰۱۰) نشان دادند که اشتراک دانش بین اعضای تیم در نگهداری و حفظ سطوح بالای بهره وری گروه و سازمان ضروری و لازم است.

۷.نتیجه گیری و محدودیت ها

هدف این مطالعه بررسی و تست دوباره اثرات انگیزش های فردی و سرمایه اجتماعی بر قصد اشتراک کارکنان برای دانش صریح و ضمنی بود. با تشخیص قصد اشتراک دانش کارکنان مطابق با نوع دانشی که قرار است تسهیم شود یعنی ضمنی یا صریح، این مطالعه بطور تجربی یافته های جدیدی از اثرات مربوط به پاداش های سازمانی، مقابله به مثل، لذت و سرمایه اجتماعی بر قصد اشتراک دانش کارکنان ارائه می دهد که مطالعات قبلی تا کنون رد کرده اند. یافته های جدید برای درک عمیق و گسترده از نقش مربوط به انگیزش های فردی و سرمایه اجتماعی در قصد اشتراک دانش کارکنان بسیار مفید خواهد بود.

بر خلاف یافته های جدید،  این مطالعه محدودیت های زیر را داشته است که می توان به آن اشاره کرد و در مطالعات آینده بر آن ها غلبه کرد. گرچه این مطالعه بر انگیزه های فردی و سرمایه  اجتماع بعنوان عوامل اصلی تأثیرگذار بر قصد اشتراک دانش ضمنی و صریح کارکنان متمرکز شده است، خیلی از فاکتورهای دیگر همچنین می تواند شامل شود. بعنوان نمونه، این مطالعه به اثرات تعدیل گر بالقوه از قبیل نوع صنعت (مثلاً بخش دولتی در برابر بخش خصوصی) یا مفاهیم دانش اشتراکی سازمان های شرکت کننده (که آیا آنلاین محور هستند یا جامعه آفلاین هستند) اشاره نکرده است و آنها را تحلیل نکرده است. از آنجائیکه این مطالعه یک متد پیمایش بین بخشی برای گردآوری داده ها اخذ کرده است که این ممکن است بطور کامل نتواند پویایی ترکیب قصد اشتراک دانش ضمنی و صریح کارکنان را بدست آورد بخاطر اینکه  نتایج ما تنها یک تصویر کوچک از آن را نشان می دهد بنابراین، محققان بعدی می توانند یک متد طولی  را برای گردآوری داده اقتباس کرده  که آنها را قادر سازد تا اثرات قصد اشتراک دانش ضمنی و صریح کارکنان را از یک دیدگاه پویا و دینامیک مورد بررسی قرار دهند.

Abstract

Due to the importance of knowledge in today’s competitive world, an understanding of how to enhance employee knowledge sharing has become critical. This study develops an integrated model to understand key factors of employee knowledge sharing intentions through constructs prescribed by two established knowledge management research streams, namely, those concerning individual motivations and social capital. This study classifies employee knowledge sharing intentions as either tacit or explicit and investigates whether the level of the determinants and their influences differ between the two. The research model is tested with survey data collected from 2010 employees in multiple industries. Analysis results show that the proposed model significantly explains the variance of employees’ tacit and explicit knowledge sharing intentions. This finding indicates that the model’s unified perspective enhances our knowledge of how to improve employee knowledge sharing. The new findings reveal that organizational rewards have a negative effect on employees’ tacit knowledge sharing intentions but a positive influence on their explicit knowledge sharing intentions. The analysis results confirm that reciprocity, enjoyment, and social capital contribute significantly to enhancing employees’ tacit and explicit knowledge sharing intentions. Additionally, these factors have more positive effects on tacit than on explicit knowledge intentions. The implications of the new findings are discussed.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت منابع انسانی

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده مدیریت دانش

مقالات ترجمه شده انگیزش سازمانی