اطلاعیه

مقاله ترجمه شده :  پیچیدگی رهبری: گذری از عصر صنعتی به دوره دانش

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M205

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵

سال نشر: ۲۰۰۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵   صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  پیچیدگی رهبری گذری از عصر صنعتی به دوره دانش

عنوان انگلیسی:

Complexity Leadership; transition from industrial age to the knowledge era

چکیده فارسی:

با نگاه عمیق تر به اقتصاد دانشی، در می یابیم که متأسفانه بسیاری از مفروضا ت پایه ای که با نام مدیریت آموزش داده می شود و به اجرا در م یآید از رده خارج شده است. بیشتر فرضی ههای ما در مورد کسب و کار، فناوری و سازمان دست کم به ۵۰ سال پیش برمی گردد. عمر این مفروضات به پایان رسیده است. ما در اقتصاد دانش محور قرار داریم، اما سیستم دولتی و مدیریت ی ما در عصر صنعتی متوقف شد. زمان آن فرا رسیده است که مدل جامع جدیدی ارائه شود.

این امر در مورد موضوع رهبری اهمیت خاصی پیدا می کند. علی رغم این واقعیت که رهبری عامل هسته ای در رو در رویی سازمانها با چالشهای جهان گذرا در عصر دانش است، می بینیم که بحثهای اندکی از الگوهای رهبری برای عصر دانش وجود دارد. آسبورن ، هانت و جاچ ( ۲۰۰۲ ) عنوان می کنند که تغییری ناگهانی در دیدگاه رهبری ضروری است تا به دیدگاههای فراتر از دیدگاه های سنتی پذیرفته شده، برسیم. جهان بوروکراسی سنتی به وجود آمده، تنها یکی از بافتهای بسیاری است که وجود دارد

Leadership in the era of knowledge based

Looking deeper into the knowledge economy, We can unfortunately many of the basic assumptions that management training is given with the name and carried out has come. Most theories about our business, technology and organization at least 50 years back. The assumptions of life has ended. We have the knowledge‐based economy, but our system of government and management in the industrial age stopped. The time has come for a new comprehensive model is presented. This particular leadership on the issue finds. Despite the fact that the leading nuclear operating organizations face to face with the challenges the world is passing in the knowledge age, we see that little discussion of leadership models for the knowledge age there. Sbvrn, Hunt and Jach (2002) as they led the sudden change in perspective is essential to the views beyond the accepted traditional views, reach. World of traditional bureaucracy there, only one of which there are many tissues

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.