اطلاعیه

مقاله ترجمه شده راهبرد، مدیریت منابع انسانی و عملکرد

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M73

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۹   صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده راهبرد، مدیریت منابع انسانی و عملکرد : روشن تر کردن خط دید

عنوان انگلیسی:

 Strategy, human resource management and performance: Sharpening line of sight

چکیده فارسی:

این مقاله براساس نظریات و تحقیقات قبلی درباره راهبرد و مدیریت منابع انسانی بنا شده و به دنبال شناسایی روابط مهم بین راهبردهای شرکت، منابع انسانی آن و نتایج عملکرد آن می باشد. در ابتدا ما تمرکز کردن بر روی نقش منابع انسانی در فواید رقابتی را مورد مطالعه قرار می­دهیم و در ادامه، یک نمونه ی چند مرحله ای را نشان خواهـیم داد که چگونگی تاثیر مدیریت منابع انسـانی را بر روی فاکتورهای فردی و گروهی به همراه راهبردهای گروهی مشخص خواهد کرد.

ما خط دیــدهای موازی قابلیت های شرکـتی (گروهی) ، فرهنگ ، توانایی بالا، اســتاندارد ها و (KSA) های انفرادی را دوباره مشخص خواهیــم کرد و همچنین انگیزه ها و فرصت ها را به همراه راهبرد های مجموعه ای ( گروهی ) نشان خواهیم داد. علاوه بر این ، مطرح خواهیم کرد که، این موازی بودن ها، باعث ایجاد نیروی خوب انسانی و نیروی خوب اجتماعی می شود که هر دوی اینها برای رسیدن وادامه دادن یک عملکرد مناسب لازم هسـتند. همچنین، ما این مقاله را با پیشنهاداتی برای تحقیق و تمرین بیشتر به پایان خواهیم برد.

کلمات کلیدی: مدیریت راهبردی منابع انسانی ، خط دید ، HRM ، عملکرد

مقدمـه :

نظریه های مدیریت راهبردی، در طول تاریخ، نماینگر اهمیت فعالیـت های درونی ، منابع وقابلیت ها به عنوان منابع مهم فواید رقابتی هسـتند. حرکـت مــهم پورتِر ( ۱۹۸۵ ) بر روی فواید رقابتــی ، نیاز به رابطـه ی موثر بین ارزش تنظیمات درونی فعالیت های وابسته و راهبردی هدف دار عملکرد را نشان می دهد . حرکت هــای بـعدی در مقوله ی مدیریت راهبردی بر روی منبع و دیدگاه های اطلاعات – محور سخت بنا شده ، که بیانگر این اســت کــه منابع درونی برای ساختمان کار و رسیدن به فواید رقابتی بسیار ضروری هســـتند .( بارنی ۱۹۹۱ – گرانت ۱۹۹۶ ). نقش منابع انسانی درساختن و رسیدن به عملکرد عالی انسانی و اجتماعی، ایجاد فکرهای کاربردی است. ( رایت ، دانفورد ، اِسنِل ۲۰۰۱ )

شواهد زیاد وجود دارند که اعلام می کنند تمرین در مدیریت منابع انسانس تاثیر مثبتی بر روی عملکرد گروهی دارند .( بوسیلی – دایتز – بوون ۲۰۰۵ / کامبز – لیو – کپن ۲۰۰۶ / هاسلید ۱۹۹۵ ) با این وجود ، مکانیزم دقیقی که نیروی انسانی با آن روی عملکرد تاثیر می گذارد ، هنوز کاملا” واضح نیست .

( کالینز – اسمیت ۲۰۰۶ / گوئست ۲۰۰۱ / پاو ۲۰۰۹ ). هدف از این مقاله باز سازی نظریه ی گذشته و تحقیق در مورد استراتژی و مدیریت منابع انسانی است تا بتواند رابطه مهمی بین استراتژی شرکت، منابع انسانی آن و نتایج عملکرد ایجاد  کند. بطور مشخص این مقاله در مورد کار باسول و همکارانش است،

Abstract

This paper builds on previous theory and research on strategy and human resource management to identify important linkages between the firm’s strategy, its human resources, and performance outcomes. First, we review the relevant literature focusing in particular on the role of human resources in creating competitive advantage. We then present a multi-level model illustrating how human resource management practices can effectively align organizational, group and individual factors with the organization’s strategy. We redefine line of sight as the alignment of organizational capabilities and culture, group competencies and norms, and individual KSAs, motivation and opportunity with one another and with the organization’s strategy. Further, we propose that such alignment contributes to the creation of human capital and social capital, both of which are necessary to achieve and sustain superior performance. We conclude the paper with some implications for future research and practice.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.