اطلاعیه

مقاله ترجمه شده ادغام دو رویکرد تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن برای ارتقای ارزیابی عملکرد

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M322

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۹۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۳ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده ادغام دو رویکرد تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن برای ارتقای ارزیابی عملکرد

عنوان انگلیسی:

Integrating the Data Envelopment Analysis and the Balanced Scorecard approaches for enhanced performance assessment

چکیده فارسی:

این مقاله با هدف ارزیابی واحدهای تصمیم گیری (DMU) از جنبه های مختلف، چارچوبی مفهومی را ارائه میکند. این چارچوب مفهومی روش کارت امتیازی متوازن (BSC) را با تکنیک غیر پارامتری دیگری به نام تحلیل پوشش داده ها (DEA) ادغام میکند. این ادغام با استفاده از مدلهای مختلف و مرتبط به هم انجام میشود که ۴جنبه ارزیابی عملکرد رانیز دربرمیگیرند، این چهار جنبه شامل: جنبه پولی و مالی، مشتریان، فرآیند های داخلی، یادگیری و رشد است. مزیت این مدل مفهومی در عمل، با استفاده از آن در ارزیابی عملکرد DMU هایی در یک شرکت چند ملیتی که در دو حوزه ی تجارتی فعالیت دارند، مورد آزمون قرار گرفته است. با همکاری مدیران شرکت، مدلهای مختلفی به کار برده شد تا شامل چارچوبهای مناسب و مبنی بر رضایت طرفین باشد و اطلاعات مفیدی را نیز برای شرکت به ارمغان آورد. کاربرد چارچوبهایی که مبنی بر رضایت طرفین است، اطلاعات سازمان یافته ای را در باب کارایی هر DMU (از دیدگاهای مختلف) روشهای توسعه و بهبود آن را فراهم می آورند. با ادغام دو رویکردهای BSC  و DEA در این تحقیق در میابیم که کجا فضایی برای بهبود کارایی های سازمانی وجود دارد و فرصتهایی را برای یادگیری متقابل بین DMUsها را خاطر نشان میکند. از این رو، این مقاله در رابطه با کاربرد موفق DEA  و ادغام آن با BSC  به منظور ارتقای فرآیند یادگیری مستمر و بهبود کارایی اجرا، پیشنهاداتی دارد.

کلمات کلیدی : تحلیل پوششی داده ها، کارت امتیازی متوازن، کارایی مدیریت

 ترجمه بخش ۴ مقاله

۴. نتایج و محدودیت ها

این مقاله درباره ادغام دو روش شناخته شده در حوزه ی ارزیابی عملکرد سازمانی است(روش DEA و روش BSC). اینکه چقدر اجزای یک تئوری رفتاری در کارایی سازمانی میتواند توازن ها و تضادهایی را در زندگی واقعی با هم ترکیب کند، مورد انتقاد Lewin و Minton قرار گرفت. در این مقاله تاکید میشود که نمیتوان به یک مدل جهانی و منحصر بفردی برای ارزیابی کارآمدی سازمانی رسید. Wholey تاکید دارد که ارزیابی عملکرد از جنبه ی اجتماعی باید درنظر گرفته شود و برای ذینفعان متفاوت معانی متفاوتی دارد. این رو ما معتقدیم باید از یک مدل منحصربفرد که همه مدلهای DEA را دربر میگیرد صرف نظر کنیم و به سمت مدلهای مکملی متعدد برویم تا بتوانیم ارزیابی عملکرد را افزایش دهیم. در بحث ارزیابی عملکرد واحدهی تصمیم گیری، ضروری است که مشخص کنیم از چه جنبه ای ارزیابی میکنیم. پاسخ دادن به منافع یکی از ذینفعان ممکن است با منافع دیگر ذینفعان در تضاد باشد. استفاده از یک مدل DEA که همه ی مدلهای DEA را دربر میگیرد ممکن است نتواند پیچیدگی فرآیند ارزیابی عملکرد را نشان دهد و همچنین در شناسایی جنبه هایی از ارزیابی عملکرد که مستلزم توجه بیشتری است، موفق نباشد. با این حال ما معتقدیم که شناسایی مناسب ترین مبنا برای هرکدام از جنبه های ارزیابی عملکرد، مفید فایده خواهد بود. مثلا مناسبترین مبنا برای جنبه ی یادگیری الزاما مناسب ترین مبنا برای جنبه فرآیند داخلی نیست.

در مطالعه ی موردی که برای شرکت تجارت حمل ونقل عمود ی (بالابرها) انجام شد، ما چهار مدل DEA را که هرکدام برای یکی از جنبه های BSC بودند ارائه کردیم. این حقیقت که نتایجی که بدست آوردیم همبستگی زیادی با امتیازات آن چهار جنبه ندارد، تایید میکند که در این شرایط باید از یک مدل DEA که همه ی مدل های دیگر آنرا دربرمیگیرد صرف نظر کرد و به سمت مدلهای تکمیلی که جوانب مختلفی را در برمیگیرند، پیش رفت. نتایج ما نشان می دهد که تحلیل عمیقی از مقادیر الحاق شده به متغییر های مشابه که تحت یک جنبه عمل میکنند، اطلاعات مفیدی را در باب مدیریت توازن تولید به ما میدهد.

از آنجا که داده هایی که در این تحقیق استفاده شده برگرفته از یک بخش از شرکت و در طی یک سال میباشد، نتایج حاصل از این مطالعه موردی باید با دقت بیشتری تفسیر شود. همین که نمیتوان از نظر آماری این داده ها را تعمیم داد، خود محدودیتی برای این تحقیق به حساب می آید.

باید متذکر شویم که هدف از این مطالعه اطمینان حاصل کردن از تعمیم پذیری نتایج بدست آمده نیستبلکه هدف، انجام یک ارزیابی عمیق بر فرآیند تولید غیر انبوه است فرآیند ی که خود تلاشی است برای باز کردن جعبه ی تبدیلی ورودی – خروجی و شناسایی برخی از ساختارها و مکانیسم های موفق. علی رغم محدودیت هایش، این مطالعه ی موردی پتانسیل DEA را برای شرکت در بهبود فرآیند ها نشان میدهد و ما معتقدیم که نتایج و بینش های حاصل از این عملکرد میتواند باعث عملیاتی شدن در زمینه های دیگر نیز بشود.

در مطالعات آینده بهتر است که تحلیل های پویایی در زمینه های مختلف انجام شود تا رابطه ی بین جنبه های مختلف عملکردی را بهتر دریابیم. خصوصا باید رابطه ی علت و معلولی مفروض بین جنبه های مختلف ارزیابی عملکرد را مورد آزمایش قرار داد و جستجو نمود که آیا فاصله زمانی بین تاثیرات ارزیابی عملکرد جنبه های اصلی و جنبه های متاخر وجود دارد یا نه. در مدل سازی این روابط، مدل پویای DEA که ابتدا توسط Fare و Grosskop مطرح گردید و اخیرا توسط Tone و Tsutsui گسترش پیدا کرد، مدل بسیار مفیدی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.