پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

M322- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2012: ادغام دو رویكرد تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن برای ارتقای ارزیابی عملكرد

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M322

قیمت فایل ترجمه شده:   19000 تومان

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

تعداد صفحه انگلیسی:14

سال نشر: 2012

تعداد صفحه ترجمه فارسی:     33    صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده ادغام دو رویكرد تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن برای ارتقای ارزیابی عملكرد

 

عنوان انگلیسی:

Integrating the Data Envelopment Analysis and the Balanced Scorecard approaches for enhanced performance assessment

چکیده فارسی:

این مقاله با هدف ارزیابی واحدهای تصمیم گیری (DMU) از جنبه های مختلف، چارچوبی مفهومی را ارائه میكند. این چارچوب مفهومی روش کارت امتیازی متوازن (BSC) را با تكنیك غیر پارامتری دیگری به نام تحلیل پوشش داده ها (DEA) ادغام میكند. این ادغام با استفاده از مدلهای مختلف و مرتبط به هم انجام میشود كه 4جنبه ارزیابی عملكرد رانیز دربرمیگیرند، این چهار جنبه شامل: جنبه پولی و مالی، مشتریان، فرآیند های داخلی، یادگیری و رشد است. مزیت این مدل مفهومی در عمل، با استفاده از آن در ارزیابی عملكرد DMU هایی در یك شركت چند ملیتی كه در دو حوزه ی تجارتی فعالیت دارند، مورد آزمون قرار گرفته است. با همكاری مدیران شركت، مدلهای مختلفی به كار برده شد تا شامل چارچوبهای مناسب و مبنی بر رضایت طرفین باشد و اطلاعات مفیدی را نیز برای شركت به ارمغان آورد. كاربرد چارچوبهایی كه مبنی بر رضایت طرفین است، اطلاعات سازمان یافته ای را در باب كارایی هر DMU (از دیدگاهای مختلف) روشهای توسعه و بهبود آن را فراهم می آورند. با ادغام دو رویكردهای BSC  و DEA در این تحقیق در میابیم كه كجا فضایی برای بهبود كارایی های سازمانی وجود دارد و فرصتهایی را برای یادگیری متقابل بین DMUsها را خاطر نشان میكند. از این رو، این مقاله در رابطه با كاربرد موفق DEA  و ادغام آن با BSC  به منظور ارتقای فرآیند یادگیری مستمر و بهبود كارایی اجرا، پیشنهاداتی دارد.

كلمات كلیدی : تحلیل پوششی داده ها، کارت امتیازی متوازن، كارایی مدیریت

 ترجمه بخش 4 مقاله

4. نتایج و محدودیت ها

این مقاله درباره ادغام دو روش شناخته شده در حوزه ی ارزیابی عملكرد سازمانی است(روش DEA و روش BSC). اینكه چقدر اجزای یك تئوری رفتاری در كارایی سازمانی میتواند توازن ها و تضادهایی را در زندگی واقعی با هم تركیب كند، مورد انتقاد Lewin و Minton قرار گرفت. در این مقاله تاكید میشود كه نمیتوان به یك مدل جهانی و منحصر بفردی برای ارزیابی كارآمدی سازمانی رسید. Wholey تاكید دارد كه ارزیابی عملكرد از جنبه ی اجتماعی باید درنظر گرفته شود و برای ذینفعان متفاوت معانی متفاوتی دارد. این رو ما معتقدیم باید از یك مدل منحصربفرد كه همه مدلهای DEA را دربر میگیرد صرف نظر كنیم و به سمت مدلهای مكملی متعدد برویم تا بتوانیم ارزیابی عملكرد را افزایش دهیم. در بحث ارزیابی عملكرد واحدهی تصمیم گیری، ضروری است كه مشخص كنیم از چه جنبه ای ارزیابی میكنیم. پاسخ دادن به منافع یكی از ذینفعان ممكن است با منافع دیگر ذینفعان در تضاد باشد. استفاده از یك مدل DEA كه همه ی مدلهای DEA را دربر میگیرد ممكن است نتواند پیچیدگی فرآیند ارزیابی عملكرد را نشان دهد و همچنین در شناسایی جنبه هایی از ارزیابی عملكرد كه مستلزم توجه بیشتری است، موفق نباشد. با این حال ما معتقدیم كه شناسایی مناسب ترین مبنا برای هركدام از جنبه های ارزیابی عملكرد، مفید فایده خواهد بود. مثلا مناسبترین مبنا برای جنبه ی یادگیری الزاما مناسب ترین مبنا برای جنبه فرآیند داخلی نیست.

در مطالعه ی موردی كه برای شركت تجارت حمل ونقل عمود ی (بالابرها) انجام شد، ما چهار مدل DEA را كه هركدام برای یكی از جنبه های BSC بودند ارائه كردیم. این حقیقت كه نتایجی كه بدست آوردیم همبستگی زیادی با امتیازات آن چهار جنبه ندارد، تایید میكند كه در این شرایط باید از یك مدل DEA كه همه ی مدل های دیگر آنرا دربرمیگیرد صرف نظر كرد و به سمت مدلهای تكمیلی كه جوانب مختلفی را در برمیگیرند، پیش رفت. نتایج ما نشان می دهد كه تحلیل عمیقی از مقادیر الحاق شده به متغییر های مشابه كه تحت یك جنبه عمل میكنند، اطلاعات مفیدی را در باب مدیریت توازن تولید به ما میدهد.

از آنجا كه داده هایی كه در این تحقیق استفاده شده برگرفته از یك بخش از شركت و در طی یك سال میباشد، نتایج حاصل از این مطالعه موردی باید با دقت بیشتری تفسیر شود. همین كه نمیتوان از نظر آماری این داده ها را تعمیم داد، خود محدودیتی برای این تحقیق به حساب می آید.

باید متذكر شویم كه هدف از این مطالعه اطمینان حاصل كردن از تعمیم پذیری نتایج بدست آمده نیستبلكه هدف، انجام یك ارزیابی عمیق بر فرآیند تولید غیر انبوه است فرآیند ی كه خود تلاشی است برای باز كردن جعبه ی تبدیلی ورودی – خروجی و شناسایی برخی از ساختارها و مكانیسم های موفق. علی رغم محدودیت هایش، این مطالعه ی موردی پتانسیل DEA را برای شركت در بهبود فرآیند ها نشان میدهد و ما معتقدیم كه نتایج و بینش های حاصل از این عملكرد میتواند باعث عملیاتی شدن در زمینه های دیگر نیز بشود.

در مطالعات آینده بهتر است كه تحلیل های پویایی در زمینه های مختلف انجام شود تا رابطه ی بین جنبه های مختلف عملكردی را بهتر دریابیم. خصوصا باید رابطه ی علت و معلولی مفروض بین جنبه های مختلف ارزیابی عملكرد را مورد آزمایش قرار داد و جستجو نمود كه آیا فاصله زمانی بین تاثیرات ارزیابی عملكرد جنبه های اصلی و جنبه های متاخر وجود دارد یا نه. در مدل سازی این روابط، مدل پویای DEA كه ابتدا توسط Fare و Grosskop مطرح گردید و اخیرا توسط Tone و Tsutsui گسترش پیدا كرد، مدل بسیار مفیدی است. 

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام : 09372555240

1- شما می توانید با کلیک بر روی گزینه ی "خرید و دانلود محصول" هزینه ی فایل موردنظرتان را  آنلاین پرداخت کنید.لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت  به شما نمایش داده خواهد شد . همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. 

2.کارت به کارت: در صورتی که قادر به پرداخت اینترنتی نیستید می توانید مبلغ محصول را به شماره کارت ذیل انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک ، تلگرام یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

parsproject@ymail.com