اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تبدیل تغییرات خط‌مشی ملی به روش های مدیریت منابع انسانی محلی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M52

قیمت فایل ترجمه شده:   ۲۲۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۶

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده تبدیل تغییرات خط‌مشی ملی به روش های مدیریت منابع انسانی محلی

عنوان انگلیسی:

Translating national policy changes into local HRM practices

چکیده فارسی:

هدف- هدف این مقاله بررسی این مطلب است که چگونه خط مشی‌های ملی در مورد مدیریت غیبت ناشی از بیماری توسط مدیران منابع انسانی با استفاده از تدوین و به کار‌گیری چارچوبی تحلیلی که دارای ۳ بعد ترجیحات فردی، چارچوب‌بندی مجدد استراتژیک و زمینه محلی است، به روشهای مدیریت منابع انسانی محلی تبدیل می‌گردد.

طرح- این مقاله براساس اسناد سیاسی و مصاحبه با مدیران منابع انسانی در موسسات قانونی آلمانی قرارا گرفته است. حوزه نظری بحث بر روی مدیریت منابع انسانی و چارچوبهای نهادی است.

یافته‌ها- این مقاله نشان می‌دهد که ترجیحات فردی گوناگونی بین تفسیرهای مدیران منابع انسانی از سیاست ملی وجود دارد. اما در چارچوب بندی مجدد استراتژیک ، سازمانها بر اساس یک دیدگاه مدیریت گرایانه عمل می‌کنند: آنها بر کاهش غیبت از طریق افزایش کنترل کارکنان به جای روشهای سازمانی چارچوب‌بندی مجدد که ممکن است بر روی سلامت کارکنان تاثیر گذارد تاکید می‌کنند. زمینه های محلی روابط نابرابر قدرت بین کارکنان مختلف را تقویت می‌کند: مدیران منابع انسانی یا مدیران صف؛ کارکنان حرفه‌ای یا اجرایی؛ مردان یا زنان. این مقاله به درک اینکه چگونه تغییرات در بافتهای نهادی به سازمانها و نقش مدیران منابع انسانی داخل این فرایند تبدیل می‌شوند، کمک می‌کند.

محدودیت های تحقیق- ااین مقاله فرایند تبدیل را در یک محیط ویژه بررسی می‌کند. مفیدتر است که حوزه این تحقیق را به بافتهای نهادی دیگر و سازمانها ی دیگر توسعه دهیم و طیف متنوعی از بازیگران را برای توسعه دانش تعامل در فرایند تبدیل درگیر کنیم.

ارزش- این مقاله نتایج تجربی و عملی در زمینه تبدیل ارائه می‌نماید یعنی مفهوم سازی مدیریت منابع انسانی در یک محیط نامطمئن از نهادهای ملی در حال تغییر.

کلید واژه‌ها– سیاست دولت، مدیریت منابع انسانی، غیبت ناشی از بیماری، غیبت، تغییر سازمانی، نظریه سازمان

معرفی

به طور سنتی مدیریت منابع انسانی بافت نهادی را تحت تاثیر محدود کنندگی و اثر تنظیمی قوانین کارگری و بازارهای کار بر روی روشهای مدیریت منابع انسانی می‌داند. این مطالعات نشان میدهد که روشهای مدیریت منابع انسانی سازمانی انعکاسها یا پاسخ به فشارهای نمایندگیهای قانونی است که بر اهمیت تغییرات محیطی برای روشهای مدیرت منابع انسانی تاکید می‌کنند. تعداد روبه افزایشی از مطالعات بین‌المللی تاثیر محیطهای نهادی را بر روی مدیریت منابع انسانی تحلیل کرده و دریافته اند که علی رغم گرایشهای جهانی به تمرکز زدایی یا تحول در مدیریت منابع انسانی، نهادهای ملی هنوز برای تشریح تنوع بین کشورهای مختلف لازم و ضروری هستند. اما روابط بین مدیریت منابع انسانی و بافت نهادی ملی به نظر یک طناب نسبتا ضخیم برای تعادل می‌باشد.

ما بر اساس کار باکسنبام یک چارچوب سه بعدی را برای تحلیل فرایند تبدیل خط‌مشی ملی مربوط به مدیریت غیبت ناشی از بیماری به کار می گیریم. بعد اول ترجیحات فردی شامل ان عناصری می‌شود که مدیران منابع انسانی در خط‌مشی گذاری بسیار مهم می‌دانند. چارچوب بندی مجدد استراتژیک شامل چگونگی ارجاع خط مشیهای جدید به مباحث استراتژیک و عملکرد می‌باشد. بعد نهایی زمینه محلی ادغام عناصر خط مشی ملی جدید با روشها و رویه های محلی موجود اشاره دارد. بر اساس اسناد خط‌مشی‌گذاری و مصاحبه‌ها در سازمانها تجربیات عملی نشان می‌دهد چگونه مدیران منابع انسانی خط‌مشیهای ملی را به طرق گوناگون تفسیر می‌کنند. اما چارچوب‌بندی ساختاری اغلب مدیریتگرایانه بود در حالی که زمینه محلی بیشتر روابط نابرابر قدرت را تقویت می‌کند. فرایند تبدیل خط‌مشی ملی نشان می‌دهد که چگونه ترجیحات مدیران منابع انسانی به تنهایی در خط مشیها و روشهای سازمانی مورد توجه قرار می‌گیرند مانند بسیاری از سازمانها که تمایل دارند تا از مشکلات عمیقتر پرهیز کنند که به طور بحث‌‌انگیزی با خط‌مشی ملی برخورد می‌کنند.

Abstract:

Purpose – The purpose of this paper is to explore how a national policy on sickness absence management is translated by HR managers into local human resource management (HRM) practices by developing and applying an analytical framework with three dimensions: individual preferences, strategic reframing, and local grounding. Design/methodology/approach – The paper is based on policy documents and interviews with HR managers in Dutch law firms. The theoretical scope is the debate on HRM and institutional contexts. Findings – The paper uncovers a variety of individual preferences among HR managers’ interpretations of the national policy. However, in strategically reframing the policy, the organizations act upon it from a mainly “managerialist” perspective: they focus on reducing absence through increased control of employees, rather than reforming organizational practices that may adversely affect the health of workers. The local groundings reinforce unequal power relations between different categories of employees: HR managers/line managers; professionals/administrative personnel; men/women. The paper contributes to the understanding of how changes in institutional contexts are translated into organizations and the role of HR managers within this process. Research limitations/implications – The paper explores the translation process in a particular setting. It would be fruitful to broaden the scope to other institutional contexts and organizations and to include a diverse range of actors to develop additional knowledge of the interaction in the translation process. Originality/value – The paper develops both empirical and theoretical conclusions on the translation, that is, the sense making of HRM in an uncertain environment of changing national institutions.

Keywords: Government policy, Human resource management, Sick leave, Absenteeism, Organizational change, Organizational theory

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.