اطلاعیه

مقاله ترجمه شده از پنج نیروی رقابتی به پنج نیروی همکاری تجدید نظر در روابط متقابل ساختار صنعت – شرکت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M310

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۱۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده از پنج نیروی رقابتی به پنج نیروی همکاری تجدید نظر در روابط متقابل ساختار صنعت – شرکت

عنوان انگلیسی:

From Five Competitive Forces to Five Collaborative Forces: Revised View on Industry Structure-firm Interrelationship

چکیده فارسی:

ما بر این باوریم که تحلیل معروف پورتر از ابزار «پنج نیروی رقابتی» باید برای ارزیابی ساختار صنعت پویای امروز تغییر یابد. در این مقاله، ما ابعاد پویای زمان را که باید به ابزار «نیروهای پنج گانه» اضافه گردد، معرفی می کنیم، این ابزار مدیران را قادر می سازد تا بینش روشنی  (ER) از وجود و ماهیت تعاملات گذشته، حال و آینده (پیش بینی شده) بین شرکت و محیط صنعتی خود کسب نمایند. ما همچنین به تجزیه و تحلیل انتقادی مفهوم اصلی، می پردازیم که بیان می کند که توانایی روابط مبتنی بر همکاری یک شرکت با عوامل موثر بر محیط صنعت قابل توجه است. تجزیه و تحلیل تجربی از مفهوم پیشرفته پورتر با استفاده از ابزار روان INDUSTRUCT، با معرفی ابعاد دیگر پویایی و انواع نیروهای رقابتی که بر سودمندی شرکت اثر می گذارند به منظور افشای تاثیر بالقوه مثبت ساختار، مورد پالایش قرار می گیرد. نتایج ما، اعتبار و اطمینان چارچوب «نیروهای پنج گانه» را تایید می کند و ثبات نسبی ساختار صنعت را در طول زمان، و همچنین سطوح معنی دار تاثیر مثبت عوامل تعیین کننده ساختار صنعت را در کارایی شرکت نشان می دهد.

کلید واژه ها:  پورتر، نیروهای پنج گانه، تجزیه و تحلیل صنعت، رقابت، همکاری

 ترجمه بخش ۵ مقاله

بحث و نتیجه گیری

در این مطالعه، ما به ارزیابی هر دو: (الف) سازگاری درک شده از ۵ نیروی رقابتی در دوره های زمانی مختلف (گذشته، قعلی، پیش بینی شده / آینده) و همچنین (ب) سطح تاثیر مثبت درک شده از نیروهای رقابتی روی پتانسیل سود درآمد شرکت، پرداخته ایم. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق تجربی، می توان، فرضیه تحقیق را تایید کرد. بنابراین، ساختار صنعتی، اثر زمان خاص را، که منحصرا منفی نیست بر شرکت کنندگان آن شکل می دهد.

در این مطالعه، از لحاظ تجربی، ساختار نیروهای رقابتی پورتر بررسی و تایید شده است، با یک پیچ و تاب، که توسط نظریه های قبلی، مربوط به اثرات ممکن همکاری (یعنی تاثیر مثبت نیروهای همکاری) و تحلیل ویژگی های پویای آنها، بیان شده است. چارچوب ‘پنج نیروی’ پورتر، در چنین شیوه ای، پیشرفت کرده است، می تواند تشخیص دهد آیا ساختار صنعت (نسبتا) با ثابت است، و یا ابعاد آن درحال تغییرند، و همچنین کدام یک از عوامل تعیین کننده آن، تاثیر مثبت (یا منفی) روی عملکرد شرکت کنندگان یک صنعت منحصر به فرد دارند (با توجه به رفتار رقابتی، یا تعاونی شرکت ها). وظایف تحقیقات آینده عبارتند از: نیاز به تایید نتایج این مطالعه در صنایع دیگر، برای تعمیم دادن یافته ها و ارائه شواهد محکم برای تغییر جهانی در چشم انداز کاربرد ابزارهای تحلیلی نیروهای رقابتی. همچنین در تجزیه و تحلیل تجربی انجام شده، حتی می توان موضوع مطالعه را از چارچوب “نیروهای رقابتی به نیروهای مشارکتی ؟” تغییر نام داد. این مورد می تواند فرضیه جالبی برای مطالعات آینده، باشد که می تواند بینش عمیق تری را نسبت به روابط مثبت بین شرکت ها و عوامل موثر بر ساختار صنعتی که با آن در حال تعامل است فراهم نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.