اطلاعیه

مقاله ترجمه شده جریان های دانش و عملکرد شرکت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M434

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۴  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده جریان های دانش و عملکرد شرکت

عنوان انگلیسی:

Knowledge-flows and firm performance

چکیده فارسی:

این مطالعه در جهت درک چگونگی اثر جریان های دانش روی عملکرد شرکت ها انجام می شود. با تلفیق تحقیقات اخیر در مورد دیدگاه مبتنی بر دانش شرکت، این مقاله مدل جریان دانش با استفاده از مقیاس های ریزتر و با ارائه یک اثر غیرخطی را امتحان کرده و گسترش می دهد. این مطالعه، اثر پیش بینی شده را در یک طرح تحقیقاتی با داده های یک مثال جهانی در مورد شرکت های عمومی داروسازی زیستی آزمون می کند. نتایج قویا از این که انتظار داریم جریان های دانش یک اثر غیرخطی روی عملکرد شرکت داشته باشد، حمایت می کند. با وجود این، یک مقیاس سنتی از جریان های دانش، مکان جغرافیایی، به نتیجه رسیده که هیچ اثر معنی داری روی مدل ایجاد شده ندارد. مقاله ما کاربرد این یافته ها را برای عمل و پژوهش شرح می دهد.

مقدمه

بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV)، شرکت یک خوشه از منابع و توانایی های سلیقه ای است که ممکن است برای شرکت مزیت رقابتی ایجاد کند (بارنی، ۱۹۹۱؛ ماهونی و پاندیان، ۱۹۹۲؛ روملت، ۱۹۸۴؛ ورنرفلت، ۱۹۸۴). نوع، بزرگی، و طبیعت منابع و توانایی یک شرکت تعیین کننده های مهمی در سوددهی آن هستند (آمیت و شومیکر، ۱۹۹۳)، با نقش مدیریت برای گسترش بهینه منابع و توانایی های موجود و توسعه آینده شرکت بر مبنای منابع. هنگامی که منابع شرکت ارزشمند، کمیاب، بی مانند، و غیر قابل تعویض هستند،       می توانند یک مزیت رقابتی ثابت را ایجاد کنند (بارنی، ۱۹۹۱). کار ارزشمند دیریک ایکس و کول (۱۹۸۹) ویژگیهای تراکم دارایی و منابع را که باعث بی رقیب بودن و بنابراین ثبات مزیت رقابتی می شود پیشنهاد کرد. دیریک ایکس و کول (۱۹۸۹) بر روی فرایندها و مکانیسمی که در طول زمان عمل می کند تمرکز کردند: “دارایی استراتژیک نتیجه کلی بهم پیوستن یک مجموعه از سیاست ها در طی یک دوره زمانی است” (صفحه ۱۵۰۶). ذخیره دارایی یک شرکت از استراتژی ها و انتخاب های انجام شده توسط مدیریت در طول زمان ناشی می شود. بنابراین، مصارف استراتژیک ویژه باید بعنوان یک سرمایه گذاری در دارایی های استراتژیک مدنظر قرار گیرد (هال، گریلیچز، و هاسمن، ۱۹۸۶؛ تلسر، ۱۹۶۱).

تمرکز روی دارایی های استراتژیک و منابع استراتژیک منجر به یک توسعه در دیدگاه مبتنی بر منابع به سوی دیدگاه مبتنی بر دانش شرکت شد (KBV). بر طبق این مسئله، دانش مهمترین منبع ناملموس استراتژیک شرکت است (اسپندر و گرانت، ۱۹۹۶). چگونه یک شرکت اثر دانش را روی عملکرد و تواناییش را برای رقابت در یک صنعت خلق می کند، انتقال می دهد، و از آن استفاده می کند (گرانت، ۱۹۹۶؛ نوناکا، ۱۹۹۴؛ اسپندر، ۱۹۹۶). پایه ها و توانایی های ناهمگون دانش در بین شرکتها تعیین کننده اصلی تفاوت در عملکرد شرکت هاست. دانش یک دارایی ویژه شرکت است که به سادگی محدود نمی شود، در بازارهای عوامل تولید، تجاری نیست (بارنی، ۱۹۸۶ را ببینید). در عوض، شرکت باید دانش را همیشه نگاه دارد (رجوع شود به دیرک ایکس و کول، ۱۹۸۹).

Abstract

This study advances the understanding of how knowledge-flows impact on firm performance. Incorporating recent research on the knowledge-based view of the firm, this paper tests and extends the knowledge flow model by using more fine-grained measures and by proposing a nonlinear effect. This study tests the predicted effects in a longitudinal research design with data on a global sample of public biopharmaceutical firms. The results largely support the expectation that knowledge-flows largely have a nonlinear impact on firm performance. However, one traditional measure of knowledge-flows, geographical location, turns out to have no significant influence in the extended model. The paper explains the implications of these findings for practice and research.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.