اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M29

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۴  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت

عنوان انگلیسی:

Human resource management and corporate entrepreneurship

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله معرفی موضوع خاص “مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت ” می باشد.
طرح / روش/ رویکرد: در این مقاله  موضوع خاصی بحث شده، که به بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی از دیدگاههای مختلف، با رویکردها و استفاده از زمینه های مختلف تجربی می پردازد.

یافته ها: مقاله بر عوامل مختلف مدیریت منابع انسانی رفتار کارآفرین و نفوذ آنها روی کارآفرینی شرکت تأکید دارد.  نتایج از زمینه های مختلف تجربی شرکت های کوچک و متوسط​​، مطالعات موردی، سرمایه گذاری مشترک، در ایالات متحده آمریکا، چین، و اسپانیا، در میان دیگران، کمک مهمی به ادبیات قبلی نموده است.

اصالت/ارزش: این مقاله در مورد تقاطع و ارتباط بین منابع انسانی مدیریت و کارآفرینی شرکت بحث می نماید. منابع انسانی نقش اساسی در این زمینه ایفا می نماید در تا آنجا که  می تواند مشوق و یا مانع کارآفرینی شرکت شود.

کلمات کلیدی: مدیریت منابع انسانی، کارآفرینی، نوآوری

مقدمه

اهمیت نوآوری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی چیزی است که عموما پذیرفته شده است. تغییرات محیطی و افزایش رقابت در میان موسسات؛ شرکت ها را وادار نموده که دائما برای کسب موفقیت به دنبال نوآوری باشند. در این میان موسسات بایستی انعطاف پذیری خود را بهبود دهند و مزیت های رقابتی را با پرورش کارآفرینی از طریق عملیاتشان بدست آورند.

کارآفرینی نقش ضروری در بهبود بهره وری و ترویج رشد اقتصادی ایفا می نماید. تعاریف بسیاری برای کارآفرینی در سطح شرکت وجود دارد، اگر چه تمامی آنها مبتنی بر مقالات ابتدایی از میلر و استیونسون می باشد میلر (۱۹۸۳)  اشاره می کند که رفتار کارآفرینانه شامل نوآوری، پیش فعال بودن و ریسک پذیری است. استیونسون یک چشم انداز منابع و مهارت اتخاذ میکند، و در نظر دارد که رفتار کارآفرینانه در دستیابی و بهره برداری از فرصت های بازار است. بنابراین، ادبیات  این نوع کارآفرینی را به عنوان کارآفرینی شرکت (CE)  تعریف می نماید و یا  کارآفرینی. بنابراین CE  اشاره به ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در درون کسب و کار به منظور افزایش ظرفیت های نوآورانه شرکت دارد.

مشاهده شده  که به صورت مشترک در اکثر مفاهیم CE ابعاد نوآوری وجود دارد. به عنوان یک نتیجه، کارآفرینی شرکت به عنوان فرایند افزایش توانایی موسسه برای دستیابی و بکارگیری مهارت ها و توانایی های نوآوری اعضای موسسه در نظر گرفته شده است. این عبارت مغایر با پیشنهاد تعداد زیادی از مولفان است که کارآفرینی شرکت را به طور مستمر جستجوی فرصت های جدید و گشودن آغوش خود به روی تغییرات در سازمان می دانند.

Abstract:

Purpose – The aim of this paper is to introduce the special issue on “Human resource management and corporate entrepreneurship”. Design/methodology/approach – The paper discuses the articles in the special issue, which investigate the relationships between human resource management and entrepreneurship from different points of view, approaches and employing different empirical contexts. Findings – The papers highlight different human resource management factors of entrepreneurial behaviour and their influence on corporate entrepreneurship. Results from different empirical contexts as small and medium‐size firms, case studies, joint ventures, in the USA, China, and Spain, among others, make important contributions to the previous literature. Originality/value – The paper discusses the intersection and association between human resource management and corporate entrepreneurship. Human resources play an essential role in so far as they can encourage or hinder corporate entrepreneurship.

Keywords: Human resource management, Entrepreneurialism, Innovation

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.