اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تکنیک های استراتژیک منابع انسانی و عملیات نوآوری : نقش میانجی توانایی مدیریت اطلاعات

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M235

سال نشر: ۲۰۰۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۸   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تکنیک های استراتژیک منابع انسانی و عملیات نوآوری : نقش میانجی توانایی مدیریت اطلاعات

عنوان انگلیسی:

Strategic human resource practices and innovation performance — The mediating role of knowledge management capacity

چکیده فارسی:

این مقاله، نقش توانایی مدیریت اطلاعات در روابط بین تکنیک های راهبردی و عملیات نوآوری از جنبه اطلاعات را بررسی می کند. این بررسی از تحلیل رگرسیون برای تست این فرضیه ها در نمونه ۱۴۶ شرکتی استفاده می کند. نتایج نشان می دهد که تکنیک های راهبردی منابع انسانی قطعاً به توانایی مدیریت اطلاعات دارد که خود، اثر مثبتی بر عملیات نوآوری دارد. این کشفیات نشان می دهد که توانایی مدیریت اطلاعات، نقش میانجی بین تکنیک های راهبردی منابع انسانی و عملیات نوآوری بازی می کند. در آخر این مقاله، مفاهیم مدیریتی مطرح شده و بر تصمیمات تحقیقاتی آینده تأکید می شود.

لغات کلیدی: تکنیک های راهبردی منابع انسانی؛ توانایی مدیریت اطلاعات؛ عملیات نوآوری

مقدمه

مقاله مدیریت راهبردی، نوآوری را به عنوان توانایی ضروری برای شرکت ها تعیین کرده تا اعتبار بوجود آورده و برتری رقابتی را در محیط به طور فزاینده پیچیده و در حال تغییر سریع، حفظ کند. شرکت های با نوآوری بیشتر در پاسخ به تغییر محیط و در ایجاد امکاناتی که به آنها اجازه دستیابی به عملکرد بهتر می شوند، موفق تر خواهند بود. ابداعات تازه تمایل به تکیه شدید بر آگاهی، مهارت و تعهد کارمندان به عنوان داده های کلیدی در پروسه ایجاد اعتبار دارند. دید بر پایه آگاهی، شرکت ها را به عنوان انبار اطلاعات و توانایی ها مجسم می کند. با توجه به این دید، بررسی های پیشین، اطلاعات و توانایی های منابع انسانی را به عنوان دارایی های با ارزش شرکت ها به دلیل خصوصیات ویژه شرکت، پیچیده از نظر اجتماعی، و وابسته به مسیر تعیین می کند.

تکنیک های منابع انسانی (تکنیک های HR) وسایل اولیه ای هستند که شرکت ها می توانند مهارت ها، گرایش ها و رفتارهای افراد را شکل دهند تا کارشان را انجام دهند و بنابراین به اهداف سازمانی دست یابند. مقالات پیشین به ارتباط تکنیک های HR و پی آمدهای سازمانی مانند بهره وری، انعطاف پذیری و عملکرد مالی توجه کرده اند، اما این آگاهی باید گسترش یابد تا عملیات نوآوری را احاطه کند. بنابراین این مقاله در نظر دارد تا از منظر بر پایه آگاهی، به ارتباط تکنیک های HR و عملیات های نوآوری شرکت اشاره کند.

Abstract

This study examines the role of knowledge management capacity in the relationship between strategic human resource practices and innovation performance from the knowledge-based view. This study uses regression analysis to test the hypotheses in a sample of 146 firms. The results indicate that strategic human resource practices are positively related to knowledge management capacity which, in turn, has a positive effect on innovation performance. The findings provide evidence that knowledge management capacity plays a mediating role between strategic human resource practices and innovation performance. Finally, this study discusses managerial implications and highlights future research directions.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.