اطلاعیه

مقاله ترجمه شده شیوه های احیای اسلام در مدیریت منابع انسانی میان سازمان های اسلامی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M219

سال نشر: ۲۰۰۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۱   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  شیوه های احیای اسلام در مدیریت منابع انسانی میان سازمان های اسلامی منتخب در مالزی

عنوان انگلیسی:

Islamic revival in human resource management practices among selected Islamic organisations in Malaysia

چکیده فارسی:

هدف- در عصری که عمدتاً مذهب تأثیر بسزایی در سبک زندگی و کار افراد دارد، یک رویکرد اسلامی در مدیریت منابع انسانی در مالزی مناسب است. این به آن دلیل است که کارمندان مسلمان بیانگر بزرگترین درصد نیروی کار در مالزی هستند و دولت مالزی در حال پیاده سازی یک پروسه اسلام سازی در کشور است. هدف از این مقاله بررسی و پی بردن به میزان کارمندان مسلمانی است که که به شیوه های مدیریت منابع انسانی(HRM)  آگاهی دارند و همچنین پی بردن به حوزه ی سازمان های اسلامی به شیوه HRM مالزی است که مبتنی بر رویکرد های اسلامی هستند که خلاصه ای از متون مقدس اسلامی برشمرده می شوند.

طرح/ روش شناسی/ رویکرد- این یک تحقیق مبتنی بر نظرسنجی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ی گسترده ای استفاده می کند. در مجموع ۱۲۱ کارمند مسلمان که در سازمان های اسلامی کار می کنند به عنوان پاسخگو در این مقاله شرکت می کنند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی استفاده شده است.

یافته ها- نتایج بدست آمده نشان می دهد که کارمندان مسلمان انتخاب شده در سازمان های اسلامی مالزی از شیوه های HRM که اغلب آنها را به کار می گیرند آگاهی دارند.

مفهوم عملی- شالوده های مذهبی تدبیرات HRM مهم هستند اما به ندرت در ادبیات بطور برجسته بیان شده است. این مقاله منبع مهمی برای مطالعات و تحقیقات آتی است که مربوط به شیوه های HRM در چارچوب اسلامی می باشند. تلاش اولیه برای ارائه ی مدیرانی با یک روش اضافی مدیریت بر افراد، یک تعریف مقدماتی از شیوه های مدیریت منابع انسانی محسوب می شود. برای مدیران منابع انسانی مسلمانی که در سازمان های اسلامی کار می کنند (یعنی آن سازمان هایی که مالکان مسلمان دارند و یا با آموزه های اسلامی برخورد می کنند)، نه تنها دانستن رویکردهای اسلامی بلکه به کار گیری آنها در اداره ی کارمندان نیز یک اجبار برای آنها تلقی می شود. مدیران غیر مسلمان درک بهتری از رفتارهای مورد انتظار و قابل قبول کارمندان مسلمانشان در محل کار دارند. از میان رفتارهایی که از کارمندان مسلمان واقعی انتظار می رود، صرف نظر از اینکه برای چه کسانی کار می کنند، می توان به صداقت، اعتماد، و اراده ی مستمر برای کار اشاره کرد.

اصالت/ ارزش- این مقاله نسبت به سایر مطالعات و تحقیقات قبلی منحصربفرد است زیرا به جای اینکه بطور کلی در مورد مدیریت اسلامی بحث کند به عمق هر یک از عملکرد های HRM مبتنی بر منابع اسلامی معتبر می پردازد و همچنین شواهدی تجربی را فراهم می سازد.

کلمات کلیدی: اسلام، مدیریت منابع انسانی، مالزی

Abstract:

Purpose – In an era where religion predominantly presents an integral influence on the way most people live and work, an Islamic approach in managing human resources in Malaysia is apt. This is due to the fact that Muslim employees represent the largest percentage of the workforce in Malaysia and the Malaysian government is implementing an Islamization process in the country. The purpose of this paper is to explore the extent to which Muslim employees are aware of Islamic human resource management (HRM) practices and the extent to which Islamic organisations in Malaysia practice HRM based upon the Islamic approaches as outlined by the sacred Islamic texts. Design/methodology/approach – This is a survey‐based research. It uses a self‐developed questionnaire for data collection. A total of 121 Muslim employees who work in Islamic organisations participate as respondents in this paper. Factor analysis is used for data analysis. Findings – The results show that the selected Muslim employees in Islamic organisations in Malaysia are aware of the Islamic HRM practices which they practice frequently. Practical implications – Religious foundations of HRM strategies are important but are rarely highlighted in the literature. This paper would become an important reference for future studies pertaining to HRM practices in the Islamic context. An introduction to Islamic human resource practices is an initial attempt to provide managers with an additional way of managing people. For Muslim human resource managers who work in Islamic organisations, i.e. those Muslim‐owned or dealing with Islamic teachings, it is an obligation for them to not only know but also to apply the Islamic approach in managing employees. Non‐Muslim managers would have a better understanding of the expected and acceptable behaviours of their Muslim employees at the workplace. Among the behaviours expected of true Muslim employees; regardless of whom they work for, are honesty, trustworthiness, and continuous determination to work for the best. Originality/value – This paper is unique from other previous studies for instead of discussing Islamic management in general, this paper explores in depth every function of HRM based on authentic Islamic sources, as well as providing empirical evidence.

Keywords: Islam, Human resource management, Malaysia

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.