اطلاعیه

مقاله ترجمه شده ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M28

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۰۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۰  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی

عنوان انگلیسی:

relation between organizational intelligence and organizational knowledge managment development

چکیده فارسی:

این مقاله ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی را مطالعه می نماید. نمونه آماری تحقیق سازمان جهاد کشاورزی استان فارس می باشد و برای جمع آوری داده و اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از ارتباط مهمی بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی می باشد. همچنین ارتباط مهمی بین شاخص های هوش سازمانی و مدیریت دانش سازمانی بویژه کاربرد دانش برآورد شد. بعلاوه نتایج آماری مبنی بر چگونگی نوع ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی با هوش سازمانی نیز بیان شده است.

کلمات کلیدی: بینش راهبردی، سرنوشت مشترک، تمایل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش، فشار عملکردی

مقدمه

در مدیریت امروزی، مدیریت دانش توجه مدیران را به خود جلب نموده است. مدیران از عنوانهای مانند مدیر دانش برتر برای خود بدون اینکه مفهوم آن را به طور کامل بدانند استفاده می نمایند. این موضوع بویژه اخیرا به صورت مبرم تری خود را نشان می دهد. ما اکثرا با تعریف گروه گراتنر از مدیریت دانش موافقیم که بیان می دارد: مدیریت دانش یک رویکرد عمومی در رابطه با شناسایی، مدیریت و تسهیم دارایی های اطلاعاتی سازمانی می باشد. اگرچه در کنفرانس های اخیر ایراداتی به این تعریف وارد شده است. معمولا مدیران عالی دانش چهار سوال را به شرح زیر ذکر میکنند:

–           ساختارهای مدرن سازمانی چگونه به مدیریت دانش کمک می نمایند؟

–           چگونه می توان از آنها برای حمایت از مدیریت دانش استفاده نمود؟

–           چگونه می توان مزیت ها را سنجید؟

–           چگونه می توان افراد را در مسیر تسهیم دانش قرار داد؟

به نظر می رسد که مدیریت دانش با یک تعارض مواجه است. از یکسو ما افراد را متقاعد میکنیم که دانش دارای ویژگیهایی برجسته است و از سوی دیگر از آنها می خواهیم که آن را با دیگران تسهیم کنند و این یک تضاد در طبیعت ذاتی انسان محسوب می شود. این یک مسأله واضح است که عوامل مزاحم نمی توانند درک گسترده از ناحیه ای که مدیریت دانش در آن کار میکند، را کاهش دهند و این در سازمان هوشمند تحقق می یابد.

یکی از بزرگترین چالش های مدیریت امروزی، خلق تولیدات جدید سازمانهای هوشمند است. سازمانهایی که در آنها هوشمندی یک عامل تعریف شده است که اگر درست و به اندازه کافی بکار گرفته شود می تواند درآمد سازمان را افزایش دهد. بنابراین در گام اول مدیران باید از خود بپرسند که چگونه می توانند به طریقی هوشمند عمل نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.