اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اشتراک دانش و اعتماد به سازمان ها

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M377

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۵۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۷  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده اشتراک دانش و اعتماد به سازمان ها

عنوان انگلیسی:

  Knowledge Sharing and trust in Organizations

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی نقش اعتماد در اشتراک دانش در فعالیت های روزمره درون سازمان ها می پردازد. اعتماد از نقطه نظر روابط بین فردی و بین گروهی در زمینه های اشتراک دانش درون سازمان ها مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله تمرکزش را بر روی اشتراک دانش واقعی و اعتماد قرار می دهد. به نظر می رسد که اعتماد به عنوان یکی از اولویت اشتراک دانش بوده و همچنین برای متغیرهای دیگری که اشتراک دانش را تحت تاثیر قرار می دهند، ضروری می باشد. مدلی برای تحقیقات بیشتر مطرح و پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه: اشتراک دانش، انتقال دانش، حس اعتماد، انگیزه، مزایای رقابتی، اطلاعات مدّون، اطلاعات غیرمدّون، عملکرد گروهی

 ترجمه صفحه ی ۱۲ و ۱۳ مقاله

زمانی که گروه ها تمایل دارند در فعالیت های مشترک برای نمونه فراهم کردن اطلاعات برای یکدیگر شرکت کنند، همکاری بین افراد در یک گروه یا سازمان بهبود می یابد (Gambetta, 1988 Fukuyama, 1995; Sako, 1996; Nahapiet and Ghoshal, 1998; Sako and Helper, 1998; and Ridings et al., 2002).

اعتماد می تواند کمکی برای بهبود عملکرد گروهی یا سازمانی باشد . همان طور که Kramer (1999) یادآوری می کند، اعتماد باعث افزایش قابلیت معاشرت در میان اعضای سازمانی شده و شکل مناسبی از تفاوت ها را در بین مقامات سازمانی را نشان می دهد. اعتماد همچنین فرصت طلبی را از بین می برد (Morgan and Hunt, 1994; Lewicki and Bunker, 1996; Zaheer et al., 1998; Swan et al., 1999 and Gainey and Klass, 2003). نتایج اشتراک دانش در روابط به وجود آورنده اعتماد این می باشد که معمولا کاهشی در پیچیدگی به وِیژه در محدوده ساختار قانونی و نظامند وجود دارد، که منجر به سازمان پاسخگو، کارآمد و منطبق می گردد (Luhmann 1979; Williamson, 1981; Arrow, 1982; Smith et al., 1995; McAllister, 1995; Warah, 1998 Zaheer et al., 1998; Espejo, 2001; and Wicks and Berman, 2004).

افراد یا گروه ها درون سازمان می توانند تمرکزشان را بر روی مزایای بلندمدت روابط قرار داده، که بنابراین رقابت را افزایش داده و هزینه معامله را کاهش می دهند (Ganesan 1994; Doney and Cannon, 1997; Kennedy  et al., 2001; and Garbarino and Lee, 2003). سو و همکارانش در سال ۲۰۰۲ نشان داده اند که هزینه اشتراک دانش در ارتباط با متغیرهای دیگر بازدهی بیشتر از نقطه نظر تولیدات و خدمات جدید یا عملکرد بهتر می باشد.

شواهد تجربی وجود دارد که نشان می دهد فرایندهای گروهی بهبود یافته اشتراک دانش را به ویژه در شرایط اشتراک فعالیت های بهتر ، و بهبود کالاهای جدید و همچنین بهبود عملکرد سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد (Reagans and McEvility, 2003).

مزایای رقابتی

مزایای رقابتی رو به بالا منجر به بهبود مالی سریعتر، عملکرد بهتر شرکت ها (Zaheer et al., 1998; Pavlou, 2002; Tapp, 2002; and Yoon, 2002) از اشتراک دانش می گردد که توسط محققان مستند می گردد (Barney and Hansen, 1994; Sako and Helper 1998; and Chow et al., 2000), برای نمونه بهبود در کسب موفقیت با در نظر گرفتن کاهش روزها تا ایجاد محصولات جدید به خوبی مورد بررسی قرار می گیرد (Cooper, 2001). نتایج مربوط به کارکنان همانند ساده سازی تصمیم گیری، اعتماد به سازمان و ایجاد رضایت بریا سازمان در ارتباط با مزایای رقابت می باشد (Anderson and Narus, 1990; and Geyskens et al., 1998).

بحث

تعامل بین اطلاعات و اشتراک دانش در شرایط سازمانی دارای پیچیدگی خاصی می باشد. مدل پیشنهادی روابط احتمالی مثبتی را بین تعدادی از اولویت ها ( اعتماد، فرایند اجتماعی- روانی، فرهنگ، روابط از پیش ساخته، انگیزه های خارجی و تجارب قبلی) و اشتراک دانش ایجاد می کند. اشتراک دانش دارای مسیری از طریق انتقال اطلاعات تا نتایج آن شامل بهبود عملکرد گروهی، تصمیمات تجاری، مزایا رقابت و موفقیت مالی، می باشد.

متغیرهایی که در این مدل مطرح شده اند، به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند. این فرضیه نیز وجود دارد که درک بهتر رابطه بین اعتمادسازی و اشتراک دانش از طریق تست مدل با تکنیک های تحلیل مدل معادله ساختاری (SEM) مد نظر می باشد. SEM ارزیابی مشابهی را از متغیرها در یک مدل ایجاد می کند.

اقدامات برای تست اشتراک دانش در سازمان شامل اقدامات کمی هدفمند و همچنین بررسی به همراه کارمندان می باشد. اشتراک دانش از طریق وجود سیستم های مدیریت اطلاعات و استفاده کارمندان از این سیستم ها ارزیابی می شود. استفاده کارمندان از این سیستم، برای نمونه، توسط موارد زیر اندازه گیری می شود. ۱) تعداد زمانی که سیستم در دسترس می باشد. ۲) غالب بودن اطلاعات در سیستم ۳) زمان سپری شده توسط کارمندان که با این سیستم کار می کنند و ۴) میزان و کمیت اطلاعات در سیستم که به منظور ایجاد استدلال برای تصمیم گیری به کار برده می شود.

نتیجه گیری

هدف این مقاله بررسی تحقیقات پیشین در مورد اعتمادسازی و شتراک اطلاعات و رسیدن به یک مدل مقدماتی در این مطالعه می باشد. بر این اساس، مدلی طراحی شده است تا به بررسی بیشتر نقش اعتماد در اشتراک دانش در سازمان بپردازد. این مقاله برای بخش های علمی بر مبنای تحقیقات پیشین انجام شده ارزشمند می باشد، زیرا فاکتورهای مهمی را که اشتراک دانش و انتقال اطلاعات را تحت تاثیر قرار می دهند، مشخص می کنند. این مدل تحقیقات تجربی بیشتری را در این حوزه شامل می گردد. این مقاله برای افراد کارآفرین ارزشمند می باشد زیرا مبنایی را برای درک موضوعات در اشتراک دانش موجود در سازمان ایجاد می کند. این به عنوان یکی از موضوعات مهم برای کسب موفقیت در سازمان های بر مبنای اطلاعات امروزی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.