اطلاعیه

مقاله ترجمه شده ؛ روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M64

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۰ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده ؛ روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری

عنوان انگلیسی:

Productivity Management Methodology Using Productivity Achievement Ratio

 

چکیده فارسی:

گرچه توجه زیادی ازسوی پژوهشگران متوجه بهره وری ساخت بوده است، تلاش های پژوهشی کمی بطورخاص بهره وری را در زمینه چرخه مدیریت بهره وری ارزیابی کرده اند. در نتیجه، هنوز کمبود شاخص های مفید برای تعیین اینکه چه مواردی می بایست برای دستیابی به بیشترین سود در مدیریت بهره وری اولویت و ارتقا یابند وجود دارد. در تلاش برای پرداختن به این ایده، این تحقیق، نسبت تحقق بهره وری ( PAR) را پیشنهاد می کند که یک شاخص ارزیابی بهره وری است که به ما در انتخاب مناسب ترین گزینه های مدیریتی برای ایجاد بهبود در بهره وری کمک خواهد کرد. با کاربرد تحلیل رگرسیون چند خطی، فرایند  محاسبه PAR پیشرفت کرده است و کارایی شاخص معرفی شده از طریق مطالعه موردی کار تاسیسات فولاد تاییدشده است. نتایج این پژوهش نشان میدهند که PAR میتواند به دست اندرکاران ساخت، در دستیابی به مدیریت بهره وری متعادل تر و موثرتر حتی هنگامی که منابع مدیریتی محدود هستند، کمک کند.

بهره وری- یکی از فاکتورهای اصلی به کار رفته در محاسبه درآمدهای صنعت- به صورت رابطه بین خروجی های یک سیستم تولیدی و ورودی های آن تعریف میشود . اهمیت مدیریت بهره وری مدت زیادی است که مورد تاکید صنعت ساخت قرار گرفته است، و پژوهش های قابل توجهی در مورد آن انجام گرفته اند. سومانس معتقد است که هم مدیران و هم کارمندان باید توجه زیادی به مدیریت بهره وری داشته باشند و اینکه چرخه مدیریت بهره وری ۴ مرحله دارد: محاسبه، ارزیابی، برنامه ریزی و بهبود، همانطور که در جدول ۱ نمایش داده شده است.

Abstract

Although construction productivity has received a great deal of attention from construction practitioners and researchers, few research efforts have specifically evaluated productivity in the context of the productivity management cycle. Consequently, there is still a lack of useful indicators for determining which items should be prioritized and improved upon in order to yield the highest benefits from productivity management. In an effort to address this issue, this study proposes the Productivity Achievement Ratio (PAR), which is a productivity evaluation indicator that will assist in the selection of the most appropriate management items for construction productivity enhancement. Using a multiple linear regression analysis, the process for calculating the PAR is developed, and the applicability of the proposed indicator is verified through a case study of steel erection work. The results of this study indicate that the PAR can aid construction practitioners in achieving more balanced and effective productivity management, even when management resources are limited.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.