اطلاعیه

مقاله ترجمه شده پروژه ای برای بهبود مدیریت دانش و نتایج کلیدی شغلی از طریق مدل برتر EFQM

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M590

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Project Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۰   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۰۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  پروژه ای برای بهبود مدیریت دانش و نتایج کلیدی شغلی از طریق مدل برتر EFQM

عنوان انگلیسی:

Project to improve knowledge management and key business results through the EFQM excellence model

چکیده فارسی:

علاقه به مدیریت دانش، به عنوان یک سلاح استراتژیک، رو به رشد است، اگر چه بحث موثرترین مدل ها برای اجرا، همچنان ادامه دارد. در این زمینه، هدف اصلی این مطالعه آنالیز پتانسیل مدل برتر EFQM، برای طراحی و اجرای یک پروژه ی مدیریت دانش (KMP) است که باعث بهبود نتایج کلیدی شغلی می گردد. برای رسیدن به این هدف، از نمونه ای شامل ۲۲۵ شرکت با تجربه در ارزیابی EFQM استفاده شد.

از روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی، برای آزمودن مدل استفاده شد. نتایج نشان می دهد که مدل برتر EFQM چگونه می تواند یک چارچوب معتبر برای اجرای KMP باشد. علاوه بر این، استفاده از روش فرآیند و مشارکت تامین کنندگان و شرکا، از عوامل کلیدی برای KMP به شمار می روند که باعث می شوند KMP، تاثیر قابل توجهی بر روی نتایج کلیدی شغلی داشته باشد.

کلید واژه ها: پروژه ی مدیریت دانش؛ مدل EFQM؛ روش فرایند؛ مدیریت تامین کنندگان؛ مدیریت شرکا؛ نتایج شغلی؛ حداقل مربعات جزئی

مقدمه

واقعیت اقتصادی و شغلی، در طول دهه ی گذشته تغییرات بسیاری کرده است. همانطور که بوئنو کامپوس (۲۰۰۹) نشان داد، ما در عصر دانش هستیم، که در آن این منبع، مهم ترین عامل مولدی است که سازمانها باید مدیریت کنند. بقای آنها ، تا حد زیادی، بستگی به دانشی که آنها دارا هستند و تواناییشان برای تولید، حفظ، انتقال و عملکرد قابلیت های مردم دارد؛ که ، برای مدیریت دانش است. در این زمینه، سازمان ها، برای مدیریت دانش خود و با هدف افزایش ظرفیت رقابتی شان، نیاز به اعمال سیستم هایی دارند.

یک سیستم مدیریت دانش (KMS) مجموعه ای از زیرساخت ها و ابزارها است که از فعالیت های مدیریت دانش حمایت می کند (علوی و لیندر، ۲۰۰۱). آنها چیزی بیشتر از سیستم های اطلاعاتی هستند، زیرا آنها باید زمینه ای فراهم کنند که ایجاد، انتقال و کاربرد دانش را تسهیل نماید. مزو و اسمیت (۲۰۰۰) بین زیرساخت های فنی (فن آوری های اطلاعات) و زیرساخت های طبیعت اجتماعی و شناختی تمایز قائل شدند (ساختار سازمانی، منابع انسانی و فرهنگ). در عمل، اجرای KMS جدای از موانع نیست (لی و چوی، ۲۰۰۳) زیرا نیاز به تغییرات مهم سازمانی و تکنولوژی دارد. به این معنا که، برای سازمان مناسب است که از سیستم های مدیریتی دیگری که تا کنون تثبیت شده اند، استفاده نماید، از جمله سیستم های کیفی کل، که در خدمت حمایت از ابتکارهای مدیریت دانش هستند (KM) (آدامسون، ۲۰۰۵؛ جو و همکارانش، ۲۰۰۶).

Abstract

There is a growing interest in knowledge management as a strategic weapon, although the debate continues over which are the most effective models for its implementation. In this context, the main objective of this study is to analyse the potential of the EFQM Excellence Model to design and implement a knowledge management project (KMP) which improves the key results of the business.

To reach the objective, a sample was used which consisted of 225 companies with experience in EFQM evaluations. The partial least squares structural equation modelling approach was used to test the model. The results show how the EFQM Excellence Model can be a valid framework upon which to implement a KMP. In addition, the use of process methodology and the involvement of suppliers and partners are key factors for KMP to have a significant impact on the key results of the business.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.