اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اندازه ­گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M11

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۸

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده اندازه ­گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی: مفاهیم، موضوعات و چارچوب

عنوان انگلیسی:

Measuring HRM and organisational performance: concepts, issues, and framework

چکیده فارسی:

هدف- هدف این مطالعه، کمک در درک ارتباط های موجود  بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی (OP) با توجه به واکنش پیچیده­ی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر OP و ارائه چارچوبی یکپارچه جهت بررسی این روابط می­باشد.

طراحی/روش­شناسی/رویکرد-ادبیات مربوطه به­طور منتقدانه بررسی و ارزیابی شده و یک چارچوب مفهومی با هدف اندازه­گیری روابط HRM-OP ارائه شده است.

نتایج- درحالی­که اغلب ادبیات­های موجود درباره HRM به­طور عمده برعوامل داخلی تأکید کرده­اند، نویسندگان این مقاله پیشنهاد می­دهند از آنجایی­که حوزه و محدوده­ی عوامل داخلی درنظرگرفته­شده ، بنابراین باید این حوزه را گستراند و عوامل خارجی را نیز به­طور آشکار بیان کرد. آن­ها مدل کلی را ارائه دادند که بیانگر ماهیت پیچیده عوامل داخلی و خارجی می­باشد.

در آخر، چارچوب یکپارچه­ای از عوامل را به منظور اندازه­گیری تأثیر راهکارهای HRM  برعملکردسازمانی ارائه دادند.

محدودیت­ها/کاربردهای تحقیق-این چارچوب پیشنهادی مفهومی است و برآزمون تجربی متکی می باشد. این چارچوب را می­توان به عنوان الگویی برای تحقیقات آینده بکارگرفت.

کاربردهای علمی – این چارچوب قابلیت استفاده در الگوهای قابل اندازه­گیری جهانی را داراست.

عمومیت/ارزش-این مقاله برای اولین بار به­طورکلی عوامل تأثیرگذار بر رابطه­ی HRM-OP را جمع­آوری و بررسی کرده­است و چارچوبی را در قالب مجموعه­ای از عوامل جامع که بررسی تجربی این رابطه را تسهیل می کنند ارائه    می­دهد.

واژگان کلیدی– مدیریت منابع انسانی، عملکردسازمانی، عوامل داخلی، عوامل خارجی

مقدمه

طی دهه های  بسیار، رشته ی مدیریت منابع انسانی (HRM) نظر بسیاری از محققان را درمیان خط مشی های متنوع به خود جلب کرده است. چراکه دارای نقش مشارکتی و تأثیرگذاری بر مسائل پائین دستی درون سازمان هاست.

یکی از حوزه های ویژه ای که نظرات قابل ملاحظه ای را به خود جلب کرده است، ارتباط بین راهکارهای HRM (مدیریت منابع انسانی) و عملکرد سازمانی (OP) می باشد. محققان به طور مداوم تلاش کرده اند تأثیرات راهکارهای HRM بر OP را با درپیش گرفتن یکی از این دیدگاه ها بررسی کنند: دیدگاه سیستم ها یا دیدگاه استراتژیک. دیدگاه سیستم، ریشه در مطالعه ی تأثیرات راهکارهای خاص HRM مانند آموزش و به اشتراک گذاری اطلاعات بر سازمان یا عملکرد کارمند دارد.

با این وجود، امروزه بحث به سوی اتخاذ  رویکرد مدیریتی یکپارچه تر نسبت به چگونگی مشارکت تمامی مجموعه راهکارهای HRM در رسیدن سازمان به مزیت رقابتی، تغییر مسیر داده است. این تغییر مسیر نه تنها اهمیت سرمایه انسانی در کسب مزیت رقابتی و دستیابی به عملکرد سازمانی را  منعکس می کند بلکه تکامل این دیدگاه  را نشان می دهد که به منظور دوام و رقابت در اقتصادجهانی امروز که بسیار دانش محور است، سازمان ها ملزم به کسب و توسعه ی     شایستگی های منابع انسانی جهانی خود می باشند.

به طور مشخص یک دیدگاه استراتژیک با معانی متفاوت در ادبیات تعریف شده است. یک رویکرد خاص برتناسب بین راهکارهای مختلف HRM و استراتژی رقابتی سازمانی تمرکز کرده است. نکته ی پنهان این دیدگاه این است که سازمان ها باید راه کارهای HRM خود را با هدف استراتژیکشان هماهنگ سازند و اینکه چنین راهکارهایی باید   مهارت ها، دانش و انگیزه کارمند را به طریقی توسعه دهد که کارمندان حامی یک استراتژی خاص پنداشته شوند.

رویکرد دیگر، دیدگاهی اقتضایی تر را پیش رو گرفته و فرض می کند که اثربخشی یک سیستم منابع انسانی بر عوامل مفهومی-ای چون سیستم سیاسی، صنعت، اندازه سازمان،و… وابسته است. دیدگاه مرتبط دیگری، منبع محور،بیان می کند که مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی از طریق قدرتمندساختن سرمایه انسانی، تلاش های آگاهانه و دیدگاه ها و رفتارهای مطلوب کمک می کند.

فرض مهم این است که راهکارهای HRM به طور اجتماعی پیچیده می باشند و به شدت بهم متصل شده اند بنابراین این ویژگی ها، HRM را جزئی منحصر از سازمان ساخته که به سختی قابل محدودشدن می باشد.

Abstract:

 Purpose – The purpose of this paper is to contribute to the understanding of the HRM and organisational performance (OP) nexus by drawing attention to the complex interplay of internal and external factors affecting OP, and to further provide an integrated framework for the testing of this nexus. Design/methodology/approach – Relevant literature is reviewed and assessed critically. A theoretical framework is provided with the objective to measure the HRM‐OP nexus. Findings – Whilst the majority of the extant literature on HRM has focused mainly on internal factors, the authors suggest that the domain of the internal factors considered thus far needs to be widened and external factors need to be acknowledged explicitly. They provide a schematic model portraying the intricate nature of internal and external factors. They subsequently provide an integrated framework of factors in order to measure HRM practices’ effects on OP. Research limitations/implications – The suggested framework is theoretical pending empirical testing. The framework can serve as a template for future research. Practical implications – The framework can be put into a universally testable template for use by researchers. Originality/value – The paper, for the first time, schematically brings together and discusses the elements affecting the HRM‐OP nexus, and further provides a framework in the form of a set of exhaustive factors – which will facilitate this nexus being put to empirical test.

Keywords: Human resource management, Organizational performance, Internal factors, External factors

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.