اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اندازه گیری عملکرد شرکت با استفاده از نسبت های مالی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M482

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۳۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۰ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده اندازه گیری عملکرد شرکت با استفاده از نسبت های مالی: یک رویکرد درخت تصمیم

عنوان انگلیسی:

Measuring firm performance using financial ratios: A decision tree approach

چکیده فارسی:

تعیین عملکرد شرکت با استفاده از یک مجموعه از نسبتها یا اندازه گیری های مالی، یکی از مسائل چالش برانگیز و جذاب برای خیلی از محققین و متخصصان شده است. شناسایی عواملی (یعنی اندازه گیری های مالی یا نسبت های مالی) که می توانند عملکرد شرکت را به درستی پیش بینی کنند از علائق اصلی هر تصمیم گیرنده ای است. در این مطالعه، ما یک روش تحلیل ۲ مرحله ای را مورد استفاده قرار دادیم: نخست، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) ابعاد ضمنی (و معتبر) نسبتهای مالی را شناسایی کردیم، در ادامه با استفاده از روش های مدلسازی پیش بینی کننده جهت کشف روابط بالقوه بین عملکرد شرکت و نسبت های مالی اقدام کردیم. ۴ الگوریتم عمومی درخت تصمیم (CHAID, C5.0, QUEST, C&RT) برای بررسی اثر نسبت مالی روی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار گرفتند. بعد از توسعه مدلهای پیش بینی، تحلیل حساسیت مبتنی بر اطلاعات ترکیبی برای اندازه گیری اهمیت نسبی متغیرهای وابسته استفاده شد. نتایج نشان داد که الگوریتم های درخت تصمیم CHAID و C5.0 بهترین دقت را در پیش بینی داشتند. نتیجه تحلیل حساسیت روشن کرد که سودهای قبل از نسبت مالیات بر دارایی و حاشیه سود خالص دو مورد از مهمترین متغیرها هستند.

۱.         مقدمه

ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از نسبت های مالی یک ابزار سنتی ولی هنوز قوی برای تصمیم گیرندگان است، که شامل تحلیلگران کسب و کار، اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و مدیران مالی است. بجای بکارگرفتن مقادیر کلی مشاهده شده در اظهارات مالی، این تحلیل با استفاده از تعدادی از نسبت های مالی انجام شده بود تا نتایج معنی داری را بدست بیاورد. تحلیل نسبت می تواند به سهامداران کمک کند تا سلامت مالی یک شرکت را تحلیل کنند. با استفاده از این نسبت های مالی، مقایسه ها می تواند در شرکتهای موجود در صنعت، بین صنایع، یا در یک شرکت به تنهایی بخوبی رخ دهد. چنین ابزاری می تواند برای مقایسه عملکرد نسبی شرکتها در اندازه های مختلف نیز استفاده شود.

کتابهای مرجع حسابداری و مالی عموما نسبت های مالی را در طبقه بندی هایی شامل نقدینگی ، سوددهی ، قدرت پرداخت تعهدات بلندمدت ، و بهره برداری از دارایی  یا نسبت گردش مالی  قرار می دهند.  نسبت های نقدینگی، توانایی یک شرکت را در پرداخت بدهی کوتاه مدت می سنجند، درحالیکه قدرت پرداخت تعهدات بلندمدت، می سنجد که یک سرمایه گذاری در شرکت چقدر برای اعتباردهندگان، ریسک دارد. نسبت های سوددهی، توانایی ایجاد سود از یک شرکت را بر مبنای فروش، دارائی های خالص ، و سرمایه ها آزمون می کند. بهره برداری از دارایی ها یا گردش مالی، این موضوع را که چگونه شرکت از طریق بهره برداری از دارایی ها، جمع آوری مطالبات، و فروش موجودی هایش، ایجاد درآمد می کند، را اندازه گیری می کند.

بعنوان بخشی از یک تحقیق تجربی، ماتسوماتو، شیواسوامی، و هوبان (۱۹۹۵) یک بررسی از تحلیل گران امنیتی برای تعیین احساس آنها راجع به نسبت های مالی انجام دادند. آنها کشف کردند که نرخ های رشد بعنوان مهمترین مورد ملاحظه قرار گرفته بودند، سپس ارزیابی، و سپس هم نرخ های سودآوری مد نظر قرار گرفته بود. تحلیل گران سودهای هر سهم و نسبت های اهرمی را کمی پایینتر از ۳ به بالا، رتبه بندی کردند. همچنین دریافتند که رتبه بندی گروه های نسبت های مالی کاملا برای خرده فروشان و تولیدکنندگان، متفاوت از هم است.

Abstract

Determining the firm performance using a set of financial measures/ratios has been an interesting and challenging problem for many researchers and practitioners. Identification of factors (i.e., financial measures/ratios) that can accurately predict the firm performance is of great interest to any decision maker. In this study, we employed a two-step analysis methodology: first, using exploratory factor analysis (EFA) we identified (and validated) underlying dimensions of the financial ratios, followed by using predictive modeling methods to discover the potential relationships between the firm performance and financial ratios. Four popular decision tree algorithms (CHAID, C5.0, QUEST and C&RT) were used to investigate the impact of financial ratios on firm performance. After developing prediction models, information fusion-based sensitivity analyses were performed to measure the relative importance of independent variables. The results showed the CHAID and C5.0 decision tree algorithms produced the best prediction accuracy. Sensitivity analysis results indicated that Earnings Before Tax-to-Equity Ratio and Net Profit Margin are the two most important variables.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.