اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اثر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر روی انگیزه و یادگیری کارکنان

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M624

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): SSRN

نام مجله: —

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۳   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۵۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله لاتین ترجمه شده رشته مدیریت :  اثر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر روی انگیزه و یادگیری کارکنان

عنوان انگلیسی:

The Effects of Human Resource management Practices on Employees‟ Motivation and Retention.

چکیده فارسی:

موضوع این مقاله انگیزه ی منابع انسانی می باشد که به عنوان یکی از مهم ترین راه های توسعه ی سازمانی شناخته شده است. انگیزه یکی از مفاهیم مهم در توسعه ی منابع انسانی در بسیاری از سازمان ها می باشد، معمولاً انگیزه برای یک کارمند یک ویژگی خاص است و عملکرد او را تا حد بالایی افزایش می دهد. این به دلیل این است که شرکت هزینه زیادی صرف جلسات آموزش وتفریحی برای ایجاد انگیزه برای کرکنان می کند، انگیزه می تواند به عنوان میل به تفهیم و جلو بردن یک فرد نسبت به کاری است که انجام می دهد. به عنوان مثال هنگامی که فرد به یک کار مواجه است، انگیزه است که تعیین می کند که فرد وظیفه ی خاصی را باتوجه به الزامات آن با علاقه انجام دهد. علاوه بر این عدم وجود انگیزه منجر به عملکرد پایین و از دست دادن رقابت و در نتیجه از دست دادن منابع مولد برای سازمان می شود. به همین دلیل است که مدیران استرس این را دارند که سطح بالایی از انگیزه انجام کار در کارکنان وجود داشته باشد. انگیزه نیروی معرکه ای است که باعث رسیدن به اهداف می شود. انگیزه ذاتی و یا اکتسابی می باشد.

این اصطلاح به طور کلی برای انسان به کار برده می شود اما به لحاظ نظری می توان برای رفتار حیوانات نیز توصیف شود. ولی این مقاله اشاره به انگیزه در انسان دارد. با توجه به نظریه های مختلف انگیزه ممکن است در یک نیاز اساسی برای به حداقل رساندن درد فیزیکی و یا به حداکثر رساندن لذت ریشه داشته باشد و یا ممکن است شامل نیازهای خاصی مانند غذا خوردن و استراحت و یا یک شیء مورد نظر و یا دلایل دیگری مثل نوع دوستی، خودخواهی، اخلاق و یا اجتناب از مرگ و میر باشد. مفهوم انگیزه نباید با اراده یا خوش بینی اشتباه گرفته شود. انگیزه به احساسات مرتبط است ولی با آن متمایز می باشد. شما ممکن است قادر به حفظ حقایق در حافظه ی کوتاه مدت خود نباشید ولی چطور بعضی اشخاص را در حافظه ی بلند مدت خود نگه می دارید؟

Executive Summary

 This paper addresses the issue of human resources motivation which is considered one of the most important ways for a sustainable organizational development. Motivation is one of the most important concepts in HRD in most organizations, it is common to hear the refrain that a particular employee is not motivated and hence his or her performance has taken a backseat. This is the reason companies spend humungous amounts of money in arranging for training sessions and recreational events to motivate the employees. Motivation can be understood as the desire or drive that an individual has to get the work done. For instance, when faced with a task, it is the motivation to accomplish it that determines whether a particular individual would complete the task according to the requirements or not. Further, the absence of motivation leads to underperformance and loss of competitiveness resulting in loss of productive resources for the organization. It is for this reason that the HR managers stress on the employees having high levels of motivation to get the job done. Motivation is the driving force which help causes us to achieve goals. Motivation is said to be intrinsic or extrinsic. The term is generally used for humans but, theoretically, it can also be used to describe the causes for animal behavior as well. This article refers to human motivation. According to various theories, motivation may be rooted in a basic need to minimize physical pain and maximize pleasure, or it may include specific needs such as eating and resting, or a desired object, goal, state of being, ideal, or it may be attributed to less-apparent reasons such as altruism, selfishness, morality, or avoiding mortality. Conceptually, motivation should not be confused with either volition or optimism. Motivation is related to, but distinct from, emotion. Retention The condition of retaining (keeping) something