اطلاعیه

مقاله ترجمه شده فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی موسسات بانکی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M567

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۷  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۱۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی موسسات بانکی یونانی

عنوان انگلیسی:

Organizational Culture and Job Satisfaction of Greek Banking Institutions

چکیده فارسی:

هدف از این مقاله، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی می باشد. به طور ویژه، فرضیات پژوهشی این است که نوع فرهنگ سازمانی در یک موسسه خاص، قادر به پیش بینی سطوح رضایت شغلی در میان کارکنان می باشد. برای اندازه گیری رضایت شغلی در مطالعه حاضر، از پرسشنامه رضایت کارکنان ESI((1997,Bagiatis,Koustelios;1991,Koustelios استفاده شده است. با استفاده از کارکنان یونانی به عنوان یک نمونه، فهرستی ایجاد شده است. این مجموعه شامل ۲۴ مورد می باشد که ابعاد شش گانه از رضایت شغلی را اندازه می گیرد. ارزیابی فرهنگ سازمانی، با ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی (OCAL) توسعه یافته توسط کامرون و کوین(۲۰۰۶)، انجام گرفته است. این مجموعه شامل شش پرسش می باشد(ویژگی غالب، رهبری سازمانی، مدیریت کارمندان، ثبات سازمانی، تأکید استراتژیک، معیار های موفقیت). هر سؤال دارای ۴ گزینه می باشد(A=دسته، B=ساختار سازمانی قابل انعطاف، C=بازار، D=سلسله مراتب). با توجه به این نتایج، در میان کارمندان موسسات بانکی یونانی، تفاوت قابل توجهی بین تمامی جنبه های انواع فرهنگ سازمانی فعلی و ارجح، وجود دارد. اکثر کارمندان، ترجیح می دهند در محیطی دوستانه تر کار کنند، که در آن، اعتماد متقابل و روابط غیر رسمی در میان همکاران غالب بوده و جاه طلبی های شخصی در نظر گرفته شده و کار گروهی مورد پاداش واقع می شود. علاوه بر این، مطالعه ی حال حاضر نشان داده است که فرهنگ سازمانی تا حدی می تواند سطح رضایت شغلی کارکنان را پیش بینی کند. به طور ویژه، انواع ساختار سازمانی قابل انعطاف و بازار، بیشتر احتمال دارد که باعث نارضایتی کارکنان از حقوق و دستمزدشان شود، در حالیکه در نوع سلسله مراتب، خلاف این رخ می دهد. با این وجود، با اینکه رضایت شغلی کارکنان بانک یونانی به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته و ترویج شده است، تحقیقات بیشتری مورد نیاز می باشد.

واژه های کلیدی:رضایت شغلی، فرهنگ سازمانی، کارکنان بانک، یونان

مقدمه

در کشورهای غربی عمدتا مدرن، تکامل علم، پزشکی و فناوری در چند دهه گذشته، تغییرات بزرگ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به ارمغان آورده اند. بسیاری از بخش های کسب و کار افزایش یافته و بازارهای جهانی تقاضای بیشتری داشته و از همیشه رقابتی تر شده اند. به عنوان یک نتیجه، یک فرهنگ داخلی در میان کارکنان به وجود آمده است که منعکس کننده ساختار و سیاست های هر سازمان می باشد. با این حال، بحران کنونی اقتصاد جهانی، به شدت بازارها را در تمام کشورها تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، به طور چشمگیری درآمد کاهش، ساعات کاری افزایش و نیروی کار بی قوت شده اند. در نتیجه، کارکنان بیشتر در معرض ابتلا به استرس، ناامیدی و نگرش خصمانه قرار می گیرند. به طور خاص تر، کارکنان نگرش و رفتار منفی نسبت به شرایط کار، مافوق و همکاران خود داشته و تمایل به احساس اشتیاق بیشتر و تعهد کمتر به کار خود دارند و قصد آنها به ترک کار افزایش یافته و آنها سطوح بالای ناامیدی و بدبینی را نشان می دهند. بنابراین، جای تعجب نیست که علاقه دانشگاهیان و مدیران شرکت، به مطالعه و تخصیص مدیریت منابع انسانی متمایل شده باشد، به طوری که سطوح رضایت شغلی کارکنان افزایش و تجارب آنها از استرس شغلی و فرسودگی شغلی کاهش می یابد.

Abstract

The purpose of this study is to investigate the relation between organizational culture and job satisfaction. In particular, the research hypothesis is that the type of organization culture in a specific institution is able to predict the levels of job satisfaction among employees. For the measurement of job satisfaction in the present study, the Employee Satisfaction Inventory – ESI (Koustelios, 1991, Koustelios and Bagiatis, 1997) was used. The inventory was created using Greek employees as a sample. It included 24 items, which measure six dimensions of job satisfaction. The assessment of organizational culture was performed with the Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) developed by Cameron and Quinn (2006). It included six questions (Dominant Characteristics, Organizational Leadership, Management of Employees, Organizational Glue, Strategic Emphases, Criteria of Success). Each question had four alternatives (A=Clan, B=Adhocracy, C=Market, D=Hierarchy). According to the results, there is a significant difference between all aspects of current and preferred organizational culture types among employees of Greek banking institutions. The majority of employees would prefer to work in a more friendly environment, where mutual trust and informal relationships among colleagues are dominant, personal ambitions are taken into consideration and teamwork is rewarded. Moreover, the present study showed that organizational culture can partially predict the levels of employees’ job satisfaction. In particular, the adhocracy and the market type are more likely to make employees dissatisfied with their salary, while the opposite happens with the hierarchy type. Nevertheless, further investigation is needed, so that Greek bank employees’ job satisfaction is being well studied and promoted.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.