اطلاعیه

مقاله ترجمه شده هماهنگ سازی شیوه های کنترل سازمانی با عملکرد رقابتی برون سپاری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M291

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۳ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده هماهنگ سازی شیوه های کنترل سازمانی با عملکرد رقابتی برون سپاری

عنوان انگلیسی:

Aligning organizational control practices with competitive outsourcing performance

چکیده فارسی:

هدف این مقاله، ارائه یک مدل تحقیقاتی است که مشخص می سازد چگونه استراتژی های برون سپاری مختلف بر مکانیزم های کنترل سازمانی موثر برنتایج برون سپاری، تاثیر می گذارد. این پژوهش شامل پنج مطالعه موردی است، که هر یک از آن ها بر یک شرکت چند ملیتی خارجی (MNC) که دارای تجربه برون سپاری در چین می باشند، تمرکز دارد. نتایج حاصل از این مطالعات موردی بررسی روابط میان استراتژی های برون سپاری، کنترل سازمانی، و نتایج عملکرد برون سپاری می باشد. علاوه بر این، این یافته ها توضیح می دهند که چگونه اعتماد رقابتی و دانش خانگی، در مورد وظایف واگذار شده اثرات بین استراتژی های برون سپاری و کنترل فرآیند ها را تعدیل می نماید. این مقاله، بینشی عملی فراهم می کند به راه هایی که مدیران کسب و کار بر کنترل سازمانی به منظور دستیابی به نتایج برون سپاری موثر در زمینه های در حال تکامل اقتصادی چین اعمال می نمایند.

کلید واژه ها:استراتژی برون سپاری، کنترل سازمانی، عملکرد برون سپاری، شرکت های چند ملیتی در چین

 ترجمه بخش ۶ مقاله

۶- نتیجه گیری:

نتایج این مطالعه نشان می دهد که استراتژی های برون سپاری نیاز به اجرای انواع مختلفی از اقدامات کنترل سازمانی به منظور به دست آوردن نتایج مطلوب دارد. نتایج این مطالعه همچنین بینش مفیدی را دربارهروش هایی که شرکت های تابعه شرکت های چند ملیتی ممکن است به عملکرد موثر برون سپاری دست پیدا کنند ارائه می کند. تمرکز این مطالعه بر روی دو نوع از استراتژی هایبرون سپاری است که عبارتند از : برون سپاری به دنبال بهره وری و برون سپاری به دنبال نوآوری و تأکید می کند که استراتژی های برون سپاری مختلف، از نظر تفاوت های اولویت استراتژیک نیاز به استفاده از مکانیسم های کنترلی مناسب دارد. برون سپاری به دنبال بهره وری در درجه اول کنترل رسمی را اتخاذ می کند، در حالی که برون سپاری به دنبال نوآوری از کنترل اجتماعی و کنترل خروجی به منظور دستیابی به نتایج مطلوب برون سپاری استفاده می کند. علاوه بر این، شرکت های تابعه در چین که برون سپاری به دنبال بهره وری را اتخاذ کرده اند از کنترل اجتماعی تامین کنندگان خود برای افزایش تعهد شرکت های چند ملیتی در زمانی که آنها خطر بالقوه ارتباطی را درک می کنند استفاده می کنند. علاوه بر این، نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که نقش کنترل فرآیند در طول زمان تمایل به کاهش دارد در حالیکه مکانیسم های بازخورد مبتنی بر نتیجه، اعتماد به شایستگی را در تامین کنندگان افزایش می دهد، در حالی که دانش خانگی برون سپاران، اثر مثبتی بر استراتژی های برون سپاری و استفاده از کنترل فرآیند دارد. بنابراین، طراحی موثر کنترل سازمانی مستلزم این است که شرکت های فعال در زمینه های کسب و کار چینی، نوع استراتژی برون سپاری مورد استفاده، سطح شایستگی اعتماد در تامین کنندگان، و دانش خانگی خود را در مورد فعالیت های برون سپاری با دقت در نظر بگیرند.

شرکت های تابعه شرکت های چند ملیتی در چین با اجرای شیوه های موثر استراتژی برون سپاری به نیازهای فزاینده، پویا و رقابتی بازار پاسخ دادند. مطالعات موردی ما نشان می دهد که شرکت های تابعه شرکت های چند ملیتی در چین، از تامین کنندگان برون سپاری خود بیشتر از رقابت قیمتانتظار دارند. به طور فزاینده، واقعیت رقابت، نیاز دارد که شرکت ها به دنبال اهداف برون سپاری پیچیده که شامل بهره وری، انعطاف پذیری، نوآوری، و پایداری است باشند. برای توسعه چارچوب این تحقیق، مطالعات آینده ممکن است شیوه های برون سپاری گوناگون در صنایع مختلف (به عنوان مثال، برون سپاری خدمات) را بررسی کنند. همانطور که شرکت ها در تلاش برای آشنایی با محصولات پیچیده و خدمات مورد نیاز در یک محیط پویای بازار جهانی هستند، مهم تر از همه آن است که اقدامات کنترل سازمانی را با عملکرد رقابتی برون سپاری، هماهنگ کنیم و به این ترتیب، تحقیقات آینده در این زمینه، دارای ارزش بیشتری خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.