اطلاعیه

مقاله ترجمه شده چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M19

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۹

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری

عنوان انگلیسی:

An integrated framework for outsourcing risk management

چکیده فارسی:

هدف- این مقاله به دنبال ارائه چارچوبی عمومی جهت ارزیابی و شبیه سازی ریسک های برون سپاری در زنجیره تامین می باشد.

طرح /روش/رویکرد- این رویکرد ترکیبی روش تجزیه و تحلیل ریسک کیفی را که حالت ریسک-شکست زنجیره تامین و تحلیل اثر نامیده می شود، دربرمی گیرد که اقدامات شناسائی، تحلیل و کاهش ریسک را به منظور ارزیابی ریسک برون سپاری زنجیره تامین با هم ادغام می کند.  ارزیابی ریسک کیفی به مدیران ریسک ، ارائه ی یک نمایش تصویری از ریسکهای حتمی را با استفاده از نقشه ریسک اجازه خواهد داد. شبیه سازی مونت کارلو(MSC) مربوط به ریسکهای حتمی برون سپاری تحویل با استفاده از سیستم Milk-Run اتخاذ شده است.

یافته ها- متغیرهای کلیدی عملکرد و ریسک برون سپاری تحویل با استفاده از مفاهیم آماری پایه تحلیل شده اند. چنین نتیجه گیری شد که تنظیمات تازه پیاده شده ی برون سپاری تحویل در سیستم Milk-Run میانگین هزینه کل و زمان تاخیر تحویل به  مشتری را کاهش می دهد. با این وجود، حد معینی از ریسک و عدم قطعیت با توجه به وجود تغییر و عدم پایداری همچنان وجود دارد.

محدودیت ها / کاربردهای تحقیق- این مقاله نشان می دهد که سازمان قادر به مدیریت ریسک از طریق اتخاذ یک روش سیستماتیک برای شناسائی ریسکهای بالقوه قبل از برون سپاری می باشد و می تواند MSC را برای بررسی ریسکهای قابل سنجش همچون زمان تاخیر و هزینه بکار ببرد.

کاربردهای عملی-  این مقاله یک خط مشی عمومی برای شاغلان جهت ارزیابی برون سپاری لجستیک  و مشاوران و متخصصان مدیریت لجستیک جهت ارزیابی ریسک و تاثیر برون سپاری ارائه می کند. اعتقاد بر این است که چارچوب پیشنهادی ارزیابی ریسک به تحلیل عدم قطعیت هزینه های عملیاتی کمک خواهد کرد و پایداری زنجیره تامین را تضمین خواهد کرد. با این وجود، محدودیت این  تحقیق این است که طیف کامل ریسک برون سپاری به ویژه ریسک غیر قابل سنجش از طریق MSC قادر به تحلیل نخواهد بود.

اصالت/ ارزش- این مقاله چارچوب یکپارچه ای را که روش کمی و کیفی را جهت مدیریت ریسک برون سپاری با هم ترکیب می کند، پیشنهاد می دهد. این مقاله یک مقیاس اندازه گیری استاندارد را جهت کمی سازی ریسک در زنجیره تامین به طوری که اثربخشی برون سپاری را تعیین کند، ارائه می دهد.

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک، برون سپاری، شبیه سازی مونت کارلو، نقشه ریسک، حالت شکست و تحلیل اثر.

۱. مقدمه

در زنجیره تامین جهانی ، هر نقطه واحد شکست منجر به وقفه هائی در شبکه تامین خواهد شد.  ریسک متفاوتی در زنجیره تامین رخ می دهد. بنابراین، اتخاذ روش های موثر ارزیابی ریسک جهت مدیریت و کاهش وقوع کلیه ریسک ها ، وظیفه ی تمامی موجودیت های درگیر در شبکه زنجیره تامین می باشد. از آنجائی که برون سپاری هزینه ها را پائین نگاه می دارد و زنجیره تامین را ناب می سازد ، انتخابی رایج در سازمان ها محسوب می شود. پاسخگوئی بالا به هم به همراه تلاش های مشارکتی با دیگر تامین کنندگان به  تنظیم یک استراتژی ارزیابی خوب کمک خواهد کرد.

برون سپاری که یک صنعت جهانی ۶ تریلیون دلاری آمریکائی است نظر صنعت و دانشگاه را به خود جلب کرده است. برون سپاری به عنوان انتقال فعالیت ها به شریک سوم است که پیش از این در سازمان انجام می شد.در طی دهه پیشین،  برون سپاری که در کلیه فعالیت های تجاری نقش دارد بدون توجه به شرایط اقتصادی خوب یا بد ۱۰ درصد افزایش یافته است. اگرچه برون سپاری دارای مزیت هائی چون کاهش هزینه، سرمایه گذاری کمتر بر دارائی فیزیکی و تخصیص منعطف منابع انسانی می باشد ، بهتر است سازمان ها فعالیت های برون سپاری خود را با با استراتژی مشارکت بلند مدت سازگار کند تا منافع کوتاه مدت.

سازمان ها باید  جدا از شناخت مزایای برون سپاری ریسک تصمیم گیری نادرست درباره ی برون سپاری را نیز بدانند. یک سازمان می تواند عملکردهای گوناگونی را برون سپاری کند و حدود مختلفی از تعهد و  ادغام را بین سازمان و ارائه دهندگان خدمات برون سپاری نشان دهد. ازآنجائی که درجه تعهد در برون سپاری متفاوت است پیچیدگی هائی در تعامل ایجاد می شود که منجر به نگرانی های مختلفی درباره ریسک می شود. هرگونه تصمیم برون سپاری ای بهتر است با در نظر گرفتن کامل ریسکهای بالقوه که به موازات عملیات می باشند، گرفته شود.

اهداف این تحقیق عبارتند از:

۱)         جستجوی ریسک ایجاد شده و در حا ظهور در زنجیره تامین.

۲)         پیشنهاد روشی برای تحلیل ریسک که به واسطه  راهکارهای قوی مدیریت ریسک که اقدامات شناسائی ، تحلیل و کاهش ریسک را ادغام می کند و ریسکهای برون سپاری زنجیره تامین را ارزیابی می کند هدایت شود.

۳)         طراحی مدل ریاضی برای تحلیل ریسک برون سپاری فعالیت ها در شبکه زنجیره تامین.

۴)         ارزیابی ریسکهای یک عملکرد پرون سپاری خاص در شبکه زنجیره تامین با استفاده از رویکردهای کمی و کیفی.

باقی مطالب به این صورت سازماندهی شدند. مقدمه راجع به صنعت برون سپاری در بخش ۱ ارائه می شود. بخش ۲ ادبیات مرتبط با برون سپاری و مدیریت ریسک را جهت شناسائی کردن شکاف های تحقیق  بررسی می کند. بخش ۳ روش ارزیابی ریسکی را جهت تحلیل ریسکها به شکل کمی و کیفی پیشنهاد می دهد. بخش ۴ این مسئله را که چگونه  شرکت موردی با سیستم  Milk-Run از روش پیشنهادی در بخش ۳ جهت تحلیل ریسک تحویل استفاده می کند نشان می دهد. در نهایت، یک بحث تفضیلی درباره نتایج، کاربردهای مدیریتی و محدودیت ها در بخش ۵ ارائه می شود.

Abstract:

Purpose – The purpose of this paper is to present a generic framework to assess and simulate outsourcing risks in the supply chain. Design/methodology/approach – This combination approach involves a qualitative risk analysis methodology termed as the supply chain risk‐failure mode and effect analysis (SCR‐FMEA) which integrates risk identification, analysis and mitigation actions together to evaluate supply chain outsourcing risk. The qualitative risk assessment will allow risk manager to provide a visual presentation of imminent risks using the risk map. Monte Carlo simulation (MCS) on the imminent risks of delivery outsourcing using the Milk‐Run system is adopted. Findings – With basic statistical concepts, key performance variables and the risk of delivery outsourcing are analyzed. It is found that a newly implemented delivery outsourcing arrangement on the Milk‐Run system reduces the average customer lead‐time and total cost. However, a certain extent of risk or uncertainty can still be detected due to the presence of variation. Research limitations/implications – This paper reveals that company can manage the risk by adopting a systematic method for identifying the potential risks before outsourcing and MCS can be applied for examining the quantifiable risks such as lead time and cost. Practical implications – The paper provides a generic guideline for practitioners to assess logistics outsourcing, especially for logistics management consultants and professionals for evaluating the risk and impact of outsourcing. It is believed that the proposed risk assessment framework can help to analyze the operational cost uncertainty and ensure the stability of the supply chain. However, the limitation of this research is that the full spectrum of outsourcing risk, especially the non‐quantifiable risk may not be analyzed by MCS. Originality/value – This paper proposed an integrated framework which combines qualitative and quantitative method together for managing outsourcing risk. This research provides a standardized metric to quantify risk in the supply chain so as to determine the effectiveness of outsourcing.

Keywords: Risk management, Outsourcing, Monte Carlo simulation, Risk map, Failure mode and effect analysis

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.