اطلاعیه

مقاله ترجمه شده نحوه تاثیر ملاحظات استراتژیک برتصمیم گیری در موارد کاربردی مدیریت الکترونیک منابع انسانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M500

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۳۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:    ۲۲     صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده نحوه تاثیر ملاحظات استراتژیک برتصمیم گیری در موارد کاربردی مدیریت الکترونیک منابع انسانی

عنوان انگلیسی:

How strategic considerations influence decision making on e-HRM applications

چکیده فارسی:

اگرچه مطالعات بسیاری نشان میدهند که وقتی تصمیمات مدیریت منابع انسانی به استراتژی سازمان پیوند میخورند ارزش افزوده ی مدیریت منابع انسانی بیشتر می شود اما دانش تجربی در مورد اینکه ملاحظات استراتژیک چگونه بر فرآیند تصمیم گیری های مربوط به مدیریت الکترونیک منابع انسانی تاثیر میگذارد ، محدود است. بنابر این هدف این مطالعه سه مورد می باشد . ۱ ) با معرفی کابرد های  مدیریت الکترونیک منابع انسانی، نحوه ی تاثیر ملاحظات استراتژیک بر تصمیم گیری در این زمینه را با سه مطالعه موردی می آزماییم. ۲) ارائه ی پیشنهاداتی برای مطالعات آینده ۳)  ارائه پیشنهاداتی درباره ی اینکه چگونه ملاحظات استراتژیک را در فرآیند تصمیم گیری بهتر لحاظ کنیم. سه مطالعه موردی کامل بر روی پیاده سازی مدیریت الکترونیک منابع انسانی در شرکت ها با استفاده از یک مدل بر روی فرمولاسیون استراتژی مدیریت الکترونیک منابع انسانی (مارلر ۲۰۰۹) به انجام رسیده است. این مطالعات موردی نشان میدهند که وقتی محرک های کسب و کار خاصی از فرآیند تصمیم گیری غایبند ، مهم ترین نقش مدیریت الکترونیک منابع انسانی تمرکز بر جلوگیری از ناخشنودی ونارضایتی می شود. برای اینکه مدیریت الکترونیک منابع انسانی بتواند در یک مسیر استراتژیک تر استفاده شود کسب و کار و مدیریت منابع انسانی باید در یک خط قرار بگیرند .

بر اساس این یافته ها ،ما برای مطالعه ی آکادمیک این زمینه ی جدید ارتباط درونی بین استراتژی ، مدیریت منابع انسانی و سیستم های فناوری اطلاعات، پیشنهاداتی را ارائه میدهیم. به علاوه ما برای شاغلین در زمینه ی منابع انسانی پیشنهاداتی درباره ی نحوه ی بهینه کردن تطابق بین کسب و کار و مدیریت منابع انسانی داریم .

۱) مقدمه

امروزه سیستم های فناوری اطلاعات زمینه ی منابع انسانی را تا سطوح اجرایی حمایت میکنند در حالی که در اهداف استراتژیک جای این سیستم ها خالیست. ( استرومیر ۲۰۰۷، تئو ،سون ،فردریک ۲۰۰۱ ) . علی رغم این که کاربردهای الکترونیک (مدیریت الکترونیک منابع انسانی ) در قسمت های مهمی از مدیریت منابع انسانی مانند تجدید نیرو (استون ، استون رومرو و لوکازویسکی ۲۰۰۳) گزینش (چاپمن و وبستر ۲۰۰۳) مدیریت عملکرد (کاردی و میلر ۲۰۰۵) و مدیریت پرداخت حقوق و دستمزد (تئو وهمکاران ۲۰۰۱)استفاده میشوند  اما سازمانها هنوز به این باور دست نیافته اند که سیستم های مدیریت الکترونیک منابع انسانی می توانند به آنها کمک کنند که تصمیمات منابع انسانی بهتری بگیرند. (استون و لوکازوویسکی ۲۰۰۹) تحقیقات انجام شده تنها یافته های در هم و بعضی نکات مجزا را ارائه میکنند که نشان میدهند مدیریت الکترونیک منابع انسانی میتواند نقش استراتژیک تری در مدیریت منابع انسانی داشته باشد . (استرومیر ۲۰۰۷ ص ۲۸)

در دیدگاه ما ،  اینکه ملاحظات استراتژیک در تصمیم گیری در زمینه ی مدیریت الکترونیک منابع انسانی لحاظ شوند ،پیش شرطیست برای اینکه مدیریت الکترونیک منابع انسانی به طور موفقی در اهداف استراتژیک استفاده شود. هرچند مدارک تجربی خیلی کمی در این زمینه در دسترس است.مارلر و فیشر (۲۰۱۰ ص ۳۳)  بر اساس بررسی ۲۰ مقاله اخیر چاپ شده در این زمینه (از ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹)  به این نتیجه رسیدند که مطالعات تجربی خیلی کمی در زمینه ی مدیریت الکترونیک منابع انسانی مسائل استراتژیک را به طور واضح مورد آزمایش قرار داده اند. پس هدف مطالعه ما بررسی نقش ملاحظات استراتژیکی است که در زیر بنای فرآیند تصمیم گیری در زمینه ی معرفی کاربرد های مدیریت الکترونیک منابع انسانی قرار دارند و همچنین ارائه ی پیشنهاداتی برای بهتر منظور کردن این ملاحظات.

Abstract

Although numerous studies indicate that the added value of human resource management is strongest when HRM decisions are linked to the organizational strategy, practical knowledge about how strategic considerations influence decision-making processes relating to e-HRM is limited. Therefore, the purpose of this study is (1) to examine in three case studies how strategic considerations influence the decision-making process around the introduction of e-HRM applications, (2) to present propositions for further research, and (3) to offer recommendations on how to better include strategic considerations in the decision-making process. Three in-depth case studies of companies’ e-HRM implementation were performed using a model on e-HRM strategy formulation (Marler, 2009). The case studies reveal that when specific business drivers are absent from the decision-making process, the main role of e-HRM becomes to provide an infrastructure with a focus on preventing dissatisfaction. In order for e-HRM to be used in a more strategic way, business and HRM should be aligned.

Based on the findings, we offer research propositions for academics studying this emerging field of the interconnections between strategy, human resource management and IT systems. In addition, we offer recommendations for HR practitioners on how to optimize the match between business and HRM.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.