اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تحلیل ریسک و روش های ارزیابی در محل کار

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M380

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۵  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده تحلیل ریسک و روش های ارزیابی در محل کار: بر مبنای مرور، طبقه بندی و بررسی تطبیقی تحقیقات علمی دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹

عنوان انگلیسی:

 Risk analysis and assessment methodologies in the work sites

چکیده فارسی:

هدف این مطالعه تعیین و بررسی، تجزیه و تحلیل و شرح، دسته بندی و طبقه بندی تجزیه و تحلیل ریسک های اصلی و تکنیک ها و روش های ارزیابی ریسک از طریق مرور تحقیقات علمی می باشد. این مقاله متشکل از دو بخش می باشد: a) بررسی، ارائه و شرح روش های اصلی ارزیابی ریسک و b) تجزیه و تحلیل اماری، دسته بندی، و بررسی تطبیقی مقالات علمی مشابه منتشر شده توسط مقالات علمی Elsevier B.V که دهه ۲۰۰۰- ۲۰۰۹ را تحت پوشش  قرار می دهد. بررسی تحقیقات علمی پیشین نشان داده است که تجزیه و تحلیل ریسک و تکنیک های ارزیابی به سه دسته اصلی طبقه بندی می شوند: a) کیفی b) کمّی c) تکنیک های پیوندی ( کیفی، کمّی، نیمه کمی). تکنیک کیفی بر مبنای فرایند تخمین تحلیلی و اطمینان از توانایی مهندسان و مدیران می باشد. بر طبق به تکنیک کمی، ریسکی بر مبنای کمیّت مد نظر قرار می گیرد که می تواند توسط روابط ریاضی تخمین زده شده و به کمک داده های تصادفی ثبت شده در محل کار، بیان شود. تکنیک های پیوندی، تکنیک های پیوندی، پیچیدگی زیادی را به دلیل ویژگی های منحصر به فردشان ایجاد کرده که از پراکندگی گسترده آن ها جلوگیری می کند. تحلیل های آماری نشان می دهد که روش های کمی فراوانی نسبی بیشتری (۶۵.۶۳%) را ایجاد کرده در حالی که روش های کیفی فرواوانی کمتری را (۲۷.۶۸%) ایجاد می کنند. علاوه بر این، روش های پیوندی دائما در سطح بسیار پایینی در طی دوره پردازش کامل، قرار می گیرند.

کلیدواژه: تحلیل ریسک، ارزیابی ریسک، تخمین ریسک، روش ارزیابی ریسک، بررسی های ارزیابی ریسک، روش کیفی، روش کمی، تکنیک های پیوندی

 ترجمه صفحه ی ۳ مقاله

d) تحلیل شرط و جزا. روشی می باشد که ۱) از پرسش های ساختاری گسترده و معمول برای قیاس منطقی موارد پیچیده ای استفاده می کند که منتهی به حادثه یا مشکلات عملکرد سیستم شده و ۲) به تعیین مواردی که به طور اشتباه پیش می روند پرداخته و عواقب مربوط به موقعیت هایی که پیش می آید، می پردازد. ویژگی های اصلی این تکنیک به طور مختصر در زیر بیان شده است:

– این فرایند به عنوان ارزیابی سیستماتیک ولی دارای ساختار آزادمی باشد که بر روی تیمی از کارشناسان تکیه داشته تا بررسی جامعی را انجام داده و این اطمینان را ایجاد کنند که ایمنی مناسبی مد نظر قرار می گیرد.

– این فرایند معمولا توسط یک یا چند تیم با سوابق و تجارب مختلف به اجرا در آمده که در جلسات گروهی مرتبط به این اسناد و بررسی رشته شرکت می کنند.

– برای هر فعالیت یا سیستم کاربردی می باشد.

– به عنوان یک تکنیک سطح بالا ارزیابی مفصل ریسک مورد استفاده قرار می گیرد.

– توصیف کیفی از مشکلات بلقوه به شکل پرسش و پاسخ و همچنین فهرستی از پیشنهادات برای جلوگیری از مشکلات ایجاد می کند.

– کیفیت ارزیابی بستگی به کیفیت موارد مستند، آموزش رهبران تیم، و تجربه تیم بررسی کننده دارد.

– این فرایند معمولا برای هر نوع از کاربرد ارزیابی ریسک به ویژه مواردی که تحت سلطه سناریو شکست خورده ساده نسبی می باشد، کاربردی است.

– هر از گاهی به تنهایی به کار می رو.د، اما اغلب موارد برای تکمیل تکنیک های ساختاری دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

روش اجرای تحلیل شرط و جزا شامل ۷ مرحله زیر می باشد:

– ما به تعیین مشکلات مربوطه که تجزیه و تحلیل مد نظر قرار می دهد می پردازیم که شامل ( مشکلات امنیتی، موضوعات محیطی، تاثیر اقتصادی، و غیره می باشد.).

– ما موضوعات را به عوامل اصلی تقسیم می کنیم ( برای مثال محل مرتبط به مسیر آبی، فعالیت ها، یا زیرسیستم ها)، به گونه ای که تجزیه و تحلیل در این سطح شروع گردد.

– ما پرسش های شرط و جزا را برای هر عنصر از فعالیت ها یا سیستم ایجاد می کنیم.

– ما به هر یک از پرسش های شرط و جزا پاسخ داده و پیشنهاداتی را برای بهبود این موارد انجام می تهیم که چه زمانی مشکلات بلقوه ریسک بصورت نامساعد و غیر ضروری می باشند.

– ما سپس عوامل مرتبط به غ=فعالیت یا سیستم را تقسیم می کنیم،  در صورتی که ضرورتی وجود داشته یا تجزیه و تحلیل های مفصلی مورد نیاز باشد. بخش های مرتبط به بعضی از عوامل نسبت به سطوح بعدی موارد تفکیک شده تا زمان تقسیمات بعدی ۱) اطلاعات ارزشمند بیشتری را ایجاد نخواهد کرد ۲) فراتر از کنترل یا تاثیر سازمان  برای ایجاد بهبودی می باشد. معمولا هدف به حداقل رساندن سطح تفکیک پذیری مورد نیاز برای ارزیابی ریسک می باشد. ما از این نتایج در تصمیم گیری استفاده می کنیم. بنابراین ما به ارزیابی پیشنهاداتی از تجزیه و تحلیل پرداخته و مواردی را به اجرا در می آوریم که مزایای بیشتری را نسبت به مواردی که در چرخه عمر فعالیت سیستم هزینه بردار می باشد، ایجاد می کند.

c) حسابرسی اطمینانی. روش هایی وجود دارد که توسط آن برنامه های ایمن موارد نصبی، یک فرایند یا یک طرح مورد بررسی قرار می گیرد. آن ها به تعیین شرایط مرتبط به تجهیزات یا روش های عملیاتی می پردازند که می تواند منجر به خسارت شده یا منتهی به آسیب یا تاثیرات محیطی گردد. حسابرس یا تیم حسابرسی به بررسی خصوصیات مهمی پرداخته که به بازبینی اجرای معیارهای طراحی مناسب، شرایط یا روش های عملیاتی، اقدامات امنیتی و برنامه های مدیریت ریسک مربوطه می پردازد. نتایجی که حسابرس ارائه می دهد به عنوان گزارشی می باشد که مدیریت صنفی را با مد نظر قرار دادن سطح عملکرد برای جنبه های ایمنی مختلف عملیات، ایجاد می کند. نتایج گزارش شده توصیه ها و پیشنهادات منطقی را در ارتباط با بهبود روش ایمن و آگاهی پرسنل عملیاتی ارائه می دهد.

d) تجزیه و تحلیل فعالیت: این فرایند به تجزیه و تحلیل روش هایی می پردازد که افراد به اجرای فعالیت در محیط کاریشان پرداخته و همچنین به تحلیل این مورد می پردازد که چگونه این فعالیت ها به زیروظایفی تغییر پیدا کرده و توضیح می دهد که چگونه اپراتورها با خود سیستیم و پرسنل های دیگر در آن سیستم تعامل دارند. این موارد می تواند برای ایجاد تصویر کاملی از مشارکت انسان که از تمام اطلاعات لازم برای تحلیل با جزییات کافی استفاده می کند، بکار گرفته شود. تجزیه و تحلیل کار شامل بررسی فعالیت ها یا ارتباطاتی می باشد که توسط اپراتورها و تیم آن ها به منظور دستیابی به اهداف سیستم به عهده گرفته می شود. فرایند تجزیه و تحلیل کار شامل سه مرحله می باشد: i) جمع اوری داده در مورد مداخلات انسانی و نیازهای سیستم ii) ارائه داده ها با نمودار یا فرمت جامع، و iii) مقایسه بین نیازهای سیستم و قابلیت های اپراتور. هدف اصلی تحلیل کار ایجاد قابلیتی بین نیازهای سیستم و قابلیت اپراتور و در صورت لزوم تغییر نیازهایی که آن کار منطبق با فرد می باشد، است. یکی از اشکال پرکاربرد تحلیل کار تجزیه و تحلیل فعالیت به صورت زنجیره ای می باشد. از طریق روش زنجیره ای بررسی های خوش ساختی از مراحل کاری حتی در نمونه های اندازه واقعی ایجاد می گردد. HTA به عنوان روش آسان جمع آوری و ساماندهی اطلاعات در مورد فعالیت های انسانی بوده، و تحلیل گران را قادر می سازد تا فعالیت های مهم ایمنی را مد نظر قرار دهند. در مورد فعالیت های پیجیده چنین فرایندی وقت گیر بوده و از نقطه نظر کاربردی نیازمند همکاری کارشناسانی که اطلاعاتی در مورد شرایط کاری دارند، می باشد. تکنیک های تحلیلی دیگر به نام تحلیل فعالیت جدولی، روش GOMS ( اهداف، اپراتورها، روش ها و قوانین انتخاب)، عملیات حساس و تکنیک ارزیابی تصمیمات و غیره، می باشند.

e) تکنیک طرح رویداد زمانی ترتیبی: این تکنیک مرور ارزشمندی را در مورد زمانبندی و مجموعه ای از رویدادها/فعالیت ها ایجاد می کند که سهمی در آن رویداد دارد، یا به عبارت دیگر بازسازی فرایندهای آسیب دیده با مطرح کردن توالی از رویدادها می باشد که سهمی در /ان رویداد دارد. این مفاهیم اصلی در STEP آغاز یک رویداد از طریق یک حادثه یا تغییر می باشد که سیستم های فنی و عواملی که مداخله ای در کنترل سیستم و مبنای یک رویداد اولیه دارد، را به هم می ریزد. این تجزیه و تحلیل ها کاربرگ  STEP را ایجاد می کند که تکامل یک رویداد و مداخلات سیستمی را( بر روی محور افقی) که توسط عوامل ( بر روی محور عمودی) به اجرا در می آید، در نمودار رسم می کند. در نتیجه، آن ها رویدادها / فعالیت های اصلی را که سهمی در این موارد دارند و مبنای این رویدادها را شکل می دهند، تعیین کرده که شامل اطلاعات زیر می باشد:

a) زمانی که آن رویداد آغاز می گردد، b) مدت زمان رویداد، c) عواملی که باعث وقوع رویداد می گردند d) شرح رویداد e) نام منبعی که این اطلاعات را ارائه می دهد. در مرحله دوم این رویدادها توسط بردار به هم پیوند می خورند. تمام رویدادها می بایست دارای بردارهای ورودی و خروجی باشند که نشان دهنده موارد قبلی و بعدی بین رویدادها می باشند. بردارهای واگرا ارتباطی را بین رویدادها نشان داده در حالی که بردارهای همگرا تاثیری را بر روی رویدادهای زیر نشان می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.