اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اثر ارتباطات سازمانی روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی در مورد خدمات آمبولانس و بر روی نقش واسطه ای رضایت از ارتباطات

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M209

سال نشر: ۲۰۰۸

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Career Development International

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵  صفحه PDF

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  اثر ارتباطات سازمانی روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی در مورد خدمات آمبولانس و بر روی نقش واسطه ای رضایت از ارتباطات

عنوان انگلیسی:

The effects of organizational communication on job satisfaction and organizational commitment in a land ambulance service and the mediating role of communication satisfaction

چکیده فارسی:

هدف این مقاله فراهم کردن بینش پیشرفته در مورد ارتباط بین عملکرد ارتباطات داخلی ، رضایت از ارتباطات ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی می باشد. این مقاله روی بخش خدمات فوریتی به طور عام و خدمات آموبولانس به طور خاص متمرکز شده است . تمرکز سازمانی خدمات آمبولانس شهری و با بودجه عملیاتی تقریباَ ۵۰ میلیونی و ۴۶۸ کارمند می باشد. طرح / شیوه / رویکرد: فقط متصدیان فوریت های پزشکی توانایی و شایستگی شرکت در این مطالعه را دارشتند. به طور کلی ۹۰ سازمان از ۲۸۰ سازمان مشارکت خود را اعلام کردند. داده ها با استفاده از پرسشنامه مقایسه پیش فرض های کار مرتبط با مقیاس های روانی جمع آوری شد. مقیاس شامل جمع بازبینی ارتباطات ، پرسشنامه رضایت از ارتباطات ، پرسشنامه رضایت مینسوتا و مقیاس تعهد سازمانی مؤثر می شود. تنها داده های کمی مقایسه شد. یافته ها و نتایج: داده ها نشان داد که عملکرد ارتباطات داخلی حدود ۴۹.۸ % در رضایت از ارتباطات ، ۲۳.۴ % از متغییر ها در رضایت شغلی و ۱۷.۵ درصد از متغییر را در تعهد سازمانی مؤثر توضیح می دهد.  به هر حال این تأثیرات کاملاَ به وسیله رضایت از ارتباطات ، در زمانی که رضایت شغل و تعهدات سازمانی مؤثر به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شدند ، محاسبه شدند. مفاهیم تحقیق: یافته های تحقیق اهمیتی عملیاتی و کاربردی تئوریکالی دارد. مدیران قادر به پرورش رضایت شغلی و تعهدات مؤثر سازمانی از طریق عملکرد ارتباطات درونی سازمان نخواهد بود مگر اینکه آنها به شناسایی و درک اطلاعات معتبر توسط کارمندان بپردازند. دوم اینکه مدیران باید فهم و درکی روشن از کیفیت وکمیت اطلاعات مورد علاقه کارمندان در صورت تمایل به طراحی سیستم های ارتباطات داخلی که نیاز اطلاعاتی کارمندان را برآورده می سازد ، داشته باشند. در نهایت ، یکی باید این امکان را برای کارکنان فراهم آورد که رضایت از ارتباطات مکانی اساسی و اولیه برای فعالیت های همه سازمان ها فراهم می آورد و همچنین با این معیار تغییرات ادراکی اندازه گیری می شود. ارزش / اصلیت: به دلیل اینکه کمبود زیادی از افراد ارئه دهنده خدمات و با مهارت در این زمینه وجود دارد ، این امر به نفع سازمان است تا تعهدات و رضایت شغلی کارکنان فعل و موجود را افزایش دهد .

کلمات کلیدی: ارتباطات تا فرآیند های ارتباطی ، رضایت شغلی ، متصدیان فوریت های پزشکی.

Abstract:

Purpose – The purpose of this paper is to provide further insight into the relationship between internal communication practices, communication satisfaction, job satisfaction, and organizational commitment. It is centered in the emergency services sector in general, and on land ambulance services in particular. The focus organization is a large urban land ambulance service with an operating budget of approximately $50 million and 468 employees. Design/methodology/approach – Only paramedics were eligible to participate in the study. In total, 91 (32.5 per cent) of the organization’s 280 paramedics participated. Data were collected using a questionnaire comprising pre‐existing work‐related psychometric measures. The measures included the Communication Audit Survey, the Communication Satisfaction Questionnaire, the Minnesota Satisfaction Questionnaire and the Affective Organizational Commitment Scale. Only quantitative data were collected. Findings – The data showed that internal communication practices explained 49.8 per cent of the variation in communication satisfaction, 23.4 per cent of the variation in job satisfaction, and 17.5 per cent of the variation in affective organizational commitment. However, these effects were fully mediated by communication satisfaction when job satisfaction and affective organizational commitment were regressed against both internal communication practices and communication satisfaction. Research limitations/implications – These findings have important practical and theoretical implications. Managers will not be able to foster job satisfaction and affective organizational commitment through internal communication practices unless they recognize and appreciate what information is valued by employees. Second, managers must have a clear understanding of both the quantity and quality of information desired by employees if they are to design internal communication systems that meet the information needs of employees. Finally, one must consider the possibility that, for employees, communication satisfaction represents a fundamental yardstick against which all of the organization’s activities and change initiatives are measured. This possibility is supported by research from the domain of change management. Originality/value – Given the present shortage of skilled and able emergency personnel, it is in the best interest of organizations to enhance job satisfaction and commitment of such critical employees.

Keywords: Communication, Communication processes, Job satisfaction, Paramedics

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.