اطلاعیه

مقاله ترجمه شده رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و سکوت سازمانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M560

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۴   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:   ۲۱۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و سکوت سازمانی

عنوان انگلیسی:

The Relationship between Organizational Citizenship Behaviour and Organizational Silence

چکیده فارسی:

هدف از مطالعه حاضر، بررسی تجربی اثر ابعاد سکوت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی است. این مطالعه، سکوت سازمانی را به عنوان یک مفهوم چندبعدی لحاظ می‌کند و اثرات این ابعاد بر رفتارهای شهروندی سازمانی را مقایسه می‌کند. نمونه تحقیق شامل ۴۶۲ نیروی کار تمام وقت یک شرکت خصوصی چندملیتی است که دفتر اصلی آن در استانبول واقع است. داده تحقیق توسط یک پرسشنامه تهیه شد که ساختار آن هماهنگ با سوالات تحقیق بود. رگرسیون به منظور آزمودن مدل پیشنهادی انجام شد. بر اساس رگرسیون مشاهده شد که: ۱- سکوت سازمانی و سکوت تدافعی، تاثیر منفی بر رفتار شهروندی سازمانی دارند و ۲- سکوت جامعه‌پسند تاثیر مثبت بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.

واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی و سکوت سازمانی

مقدمه

مطالعات بسیاری به بررسی کارکرد اجتماعی و نقش رفتارهای کمکی، داوطلبانه و از خودگذشتگی نسبت به افراد، گروهها یا نهادها پرداخته‌اند. در دهه های اخیر، این زمینه توجه بسیاری را در مطالعات مدیریتی برانگیخته و شناخت تازه‌ای نسبت به سازمانها و محیط کار در جوامع مدرن فراهم کرده است. به طوری که مشاهده شده گذشته از رابطه اجتماعی عمومی این زمینه از تحقیق، این رفتارهای از خودگذشتگی و کمکی، شامل معانی میان‌رشته‌ای می‌باشند.

رفتارهای شهروندی سازمانی (OCBها) رفتارهای اختیاری یک نیروی کار هستند که مستقیما عملکرد موثر یک سازمان را تقویت می‌کنند، بدون آنکه لزوما بر بهره‌وری یک نیروی کار اثر بگذارند. اورگان (۱۹۹۷) اعلام داشته که با وجود توصیفات متنوعِ بعد معین نهفته در مفهوم OCB، مفهوم کلی که عموما از آن مد نظر است، مجموعه رفتارهای فردی می‌باشد که در زمینه اجتماعی و روان‌شناسی عملکرد وظیفه‌ای یک شغل، ایفای نقش می‌کند.

Abstract

The aim of this study is to empirically investigate the effect of organizational silence dimensions on organizational citizenship behaviours. This study considers organizational silence as a multidimensional construct and compares the effects of these dimensions on organizational citizenship behaviours. The research sample formed by 462 full time employees of one multinational private company which is headquartered in Istanbul. The data was provided by a questionnaire which was structured according to the research questions. Regression was performed to test our hypothesized model. On the basis of using regression, we found that: i) acquiescent silence and defensive silence have a negative effect on organizational citizenship behavior, ii) prosocial silence has a positive effect on organizational citizenship behavior.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.