اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M519

قیمت فایل ترجمه شده:   ۲۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:      ۴۶   صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی

عنوان انگلیسی:

Human resource management practices and organizational social capital: The role of industrial characteristics

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی روابط میان اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی و اثرات تعدیلی ویژگیهای صنعتی می‌پردازد. بر اساس یک نمونه از ۱۶۱ شرکت، نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می‌دهد که اقدامات مدیریت منابع انسانی متمرکز بر تسهیل روابط در میان کارکنان است و مسلماً به سرمایه اجتماعی سازمانی مرتبط و وابسته است؛ و روابط برای شرکتهای فعال در صنایع کمتر  مقرراتی، قوی تر است. علاوه بر این، کثرت دانش به خودی خود نشان می‌دهد که هیچ اثر تعدیلی ندارد، اما به نظر می رسد،  پیوند دهنده  مقررات صنعتی در موثر بودن پیوند اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی می باشد. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل برای موردی خاص نشان می‌دهد که اقدامات مدیریت منابع انسانی اثر مثبت بالایی بر سرمایه اجتماعی سازمانی دارد .. این مطالعه مفاهیمی برای تحقیق و تجربه همراه با دستورالعمل هایی برای تحقیقات آینده ارائه می دهد.

کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی سازمانی، اقدامات مدیریت منابع انسانی، مقررات صنعتی، کثرت دانش

۱. مقدمه:

سرمایه اجتماعی به طور کلی بیانگر انبوه منابع درج شده در داخل، به واسطه دسترسی و فراهم شده از روابط یک فرد یا سازمان  می باشد (بولینو، تورنلی ، و بلودگود ، ۲۰۰۲؛ اینکپن  و تسانگ، ۲۰۰۵؛ ناهاپیت و گشال ، ۱۹۹۸). یک شرکت می تواند مزیت بزرگی از هر دو روابط درون و بین سازمانی، استنتاج نماید. سرمایه اجتماعی داخلی امن، هماهنگی داخلی شرکت، خلق و جمع آوری دانش و خلاقیت را تسهیل می کند (لیئنا و پیل ، ۲۰۰۶؛ ناهاپیت و گشال ، ۱۹۹۸؛ تسای و گشال ، ۱۹۹۸). روابط اجتماعی میان اعضای سازمان، نوآوری (مورر، بارتچ و ابرس، ۲۰۱۱؛ سابرامنیان و یوندت، ۲۰۰۵)، رشد (مورر و دیگران؛ ۲۰۱۱)، و دیگر نتایج سازمانی (اندروز، ۲۰۱۰؛ باتجارگال،۲۰۰۳) را افزایش می‌دهد. ظاهراً سرمایه اجتماعی امن، نوآوری را از طریق بکارگیری دانش ترویج می‌دهد (پرز- لاو، کابلو مدینا، و کارمونا لاوادو، ۲۰۱۱)؛ و رقابت شرکت و احتمال موفقیت را افزایش می دهد (فیشر و پولاک، ۲۰۰۴؛ اینکپن و تسانگ، ۲۰۰۵؛ وو، ۲۰۰۸). این تحقیق از لینا و ون بورن (۱۹۹۹) در زمینه سرمایه اجتماعی سازمانی (OSC) به عنوان یک منبع که منعکس کننده روابط اجتماعی درون شرکت است، تبعیت می کند؛ که این وابسته به مفهوم سرمایه اجتماعی داخلی  می باشد (آدلر و کون، ۲۰۰۲؛ لیئنا و پیل، ۲۰۰۶).

شرکت ها باید برای توسعه و مدیریت سرمایه اجتماعی سازمانی (OSC) سرمایه گذاری نمایند (الینگر، الماداگ باس، الینگر، وانگ و باچراچ، ۲۰۱۱؛ پروساک و کوهن، ۲۰۰۱). با این حال، این موضوع تحقیق توجه چندانی دریافت نموده و اکتشاف بیشتر لازم است (بولینو و دیگران؛ ۲۰۰۲؛ پاین، مور، گریفیس و اؤتری، ۲۰۱۱). بدون فروگذاری از ارزشهای ارتباطات با سهامداران بیرونی، این تحقیق بر جنبه های داخلی سرمایه اجتماعی سازمانی تمرکز میکند؛ که در درجه اول از روابط اجتماعی میان اعضای سازمان ناشی می شود. برای پرورش سرمایه اجتماعی سازمانی، شرکت ها باید فرصت هایی ایجاد کنند و انگیزش و توانایی اعضای سازمان را برای ساختن (پرورش) روابط شان افزایش دهند (آدلر و کؤن، ۲۰۰۲). در این راستا، اقدامات مدیریت منابع انسانی (HRM)، به عنوان ابزار بالقوه به کار می رود که از این طریق شرکتها می توانند به طور موثر متراکم شده و عمق و محتوای سرمایه اجتماعی سازمانی شان را توسعه دهند (کانگ، موریس و اسنل، ۲۰۰۷؛ لیئنا و ون بورن، ۱۹۹۹). اگرچه محققین اقدامات مدیریت منابع انسانی را زمینه ای که می تواند نقش بازی کند، شناسایی کرده اند (کانگ و دیگران؛ ۲۰۰۷؛ لیئنا و ون بورن، ۱۹۹۹؛ لنگنیک-حال ، ۲۰۰۳؛ موریس، اسنل و لپک، ۲۰۰۵)؛ شواهد تجربی اندکی با مطلعات اندک از هر یک از این موضوعات، در سطح انفرادی (گیتل، سیدنر و ویمبوش، ۲۰۱۰) یا سطح دوتایی (کاس، پاؤو و زوپان، ۲۰۰۹) یا استفاده از یک نمونه منحصر به فرد از تیمهای مدیریت ارشد (در سطح عالی) آزمایش شده، باقی مانده اند. ادبیات موضوع هنوز فاقد تحقیقات علمی بر اینکه چگونه اقدامات مدیریت منابع انسانی، سرمایه اجتماعی را در میان سایر کارکنان به جای مدیران ارشد (کالینز و کلارک، ۲۰۰۳) و در سطح شرکت (پین و همکاران، ۲۰۱۱) پرورش می دهد، می باشد.

Abstract

This study investigates the relationship between human resource management (HRM) practices and organizational social capital (OSC) and the moderating effects of industrial characteristics. Based on a sample of 161 firms, the results of this study indicate that HRM practices that focus on facilitating relationships among employees are positively related to OSC, and the relationship is stronger for firms operating in less regulated industries. Further, knowledge intensity itself shows no moderating effect but appears to join industrial regulation in influencing the link of HRM practices and OSC. The findings of a post hoc analysis suggest that HRM practices have a positive effect on OSC with high but not with low knowledge intensity in a more regulated context. This study presents implications for research and practice along with directions for future research.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.