اطلاعیه

مقاله ترجمه شده کارگزاران سیاسی حکومت های محلی چگونه از اطلاعات استفاده می کنند

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M604

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  International Journal of Information Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۵  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۱۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله لاتین مدیریت ترجمه شده :  کارگزاران سیاسی حکومت های محلی چگونه از اطلاعات استفاده می کنند؟ یک مطالعه مصاحبه ای و توصیه-های طراحی

عنوان انگلیسی:

How local government policy workers use information: An interviewstudy and design recommendations

چکیده فارسی:

اغلب پژوهش­های رفتاری اطلاعات بر روی جستجوی اطلاعات تمرکز می­کنند و ازنگریستن به آنچه که افراد پس از یافتن اطلاعات با آن انجام می­دهند، منصرف می­شوند. علاوه بر این، رفتار اطلاعاتی کارگزاران سیاسی حکومت محلی بشکلی گسترده مطالعه نشده است. ما مصاحبه­های نیمه­-ساخت­یافته­ای را با کارگزاران سیاسی حکومت محلی از مسئولان محلی انگلیس و سازمان­های دولتی محلی انجام داده­ایم. این کار با هدف بررسی این امر بود که این کارگزاران سیاسی چگونه از اطلاعات برای آماده کردن اسناد استفاده می­کنند. در طی مصاحبه­ها، ما از کارگزاران سیاسی خواستیم تا شرح دهند که آنها چگونه اطلاعات را از اسناد منبع استخراج می­کنند و چگونه از آن استفاده می­کنند. ما دریافتیم که فراید آماده­سازی سند شامل سه مرحله کلیدی است: (۱) مدیریت اطلاعات (ذخیره­سازی و ثبت اطلاعات بازیابی شده­ی آنلاین برای استفاده آتی)، (۲) مکتوب کردن و ویرایش (استخراج اطلاعات از منابع و استفاده از آن برای پشتیبانی از مرحله مکتوب کردن)و (۳) بازبینی و خاتمه (مدیریت یک فرایند تکراری حصول بازخورد از ذی­نفعان چندگانه و ایجاد اصلاحات). ما در مورد چالش­های کلیدی که مصاحبه­شوندگان در طی هر یک از این مراحل با آن مواجه بودند بحث می­کنیم و توصیه­هایی برای طراحی محیطهای اطلاعات دیجیتال آتی می­کنیم که قصد آنها فراهم کردن پشتیبانی جامع از رفتار استفاده ازاطلاعات کارگزاران سیاسی حکومت محلی است.

کلمات کلیدی: کاربرد اطلاعات، بکارگیری اطلاعات، طراحی، محیط اطلاعات دیجیتال

مقدمه

۱.۱. انگیزه پژوهش

اغلب پژوهش  های رفتار اطلاعات بر روی این تمرکز دارند که افراد چگونه اطلاعات را می  یابند و “اغلب از بررسی در مورد اینکه افراد با اطلاعاتی که کسب کرده  اند چه می  کنند، دست برمی  دارند” (بارتلت و تامز، ۲۰۰۵، صفحه ۱). این امر کاربرد اطلاعات را تبدیل به جنبه  ای از رفتار اطلاعات می  سازد که کمتر از همه مطالعه شده است (واکاری، ۱۹۹۷)- حوزه  ای که “بیش از همه در پژوهش رفتار اطلاعات انسانی نادیده گرفته شده است- بویژه در مقایسه با پژوهش در زمینه جستجوی اطلاعات” (فیدل، ۲۰۱۲، صفحه ۴). این ممکن است بدان دلیل باشد که کاربرد اطلاعات یک جنبه پیچیده از رفتار اطلاعات است (آلبرایت، ۲۰۱۰). فیدل  (۲۰۱۲) بیان می  کند که کاربرد اطلاعات فرایند پیچیده  ای است زیرا محدودیت-های جدیدی را نشان می  دهد، همچون حوزه و مرزهایی که اطلاعات “مفید” در نظر گرفته می  شوند، در دسترس بودن، اعتبار و قابل قبول بودن اطلاعات، و قیدهای استفاده همیشگی از اطلاعات (بطور مثال تاریخ انقضاء یک نوشته).

Abstract

Most information behaviour research focuses on information seeking and stops short of looking at what people do with information after they have found it. Furthermore, the information behaviour of local government policy workers has not been widely studied. We conducted semi-structured interviews with local government policy workers from UK local authorities and local government organisations. This was with the aim of examining how these policy workers use information to prepare documents. During the interviews, we asked the policy workers to demonstrate how they extracted information from source documents and how they made use of it. We found that the document preparation process involved three key phases: (1) information management (storing and recording information retrieved online for later use), (2) writing and editing (extracting information from source material and using it to support the writing process), and (3) review and sign-off (managing an iterative process of obtaining feedback from multiple stakeholders and making amendments). We discuss key challenges the interviewees faced during each of these phases and make recommendations for the design of future digital information environments aimed at providing holistic support for local government policy workers’ information use behaviour.