اطلاعیه

مقاله انگلیسی ارزیابی کاربردپذیری سیستم اطلاعات پرستاری با استفاده از روش بررسی شناختی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1432

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Medical Informatics

نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : ارزیابی کاربردپذیری سیستم اطلاعات پرستاری با استفاده از روش بررسی شناختی

عنوان کامل انگلیسی:

Usability evaluation of a nursing information system by applying cognitive walkthrough method

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1432)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

زمینه و هدف: کاربردپذیری رابط کاربری سیستم اطلاعات پرستاری (NIS) باید به گونه ای باشد که پرستاران بتوانند به راحتی و سریع آن را بیاموزند و با آن تعامل داشته باشند. بنابراین شناسایی و رفع مشکلات رابط کاربری این سیستم ها ضروری است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کاربردپذیری یک NIS با استفاده از روش ارزیابی بررسی شناختی (CW) انجام شد.

روش کار: پنج ارزیاب بر اساس پنج سناریو انتخاب شده، NIS را در سیستم اطلاعات بیمارستان شفا مورد ارزیابی قرار دادند. پس از شناسایی مشکلات، ارزیابان هر مشکل را به یکی از ویژگی های کاربردپذیری اختصاص دادند. شدت مشکلات شناسایی شده،  توسط ارزیابان و پنج کاربر واقعی سیستم تعیین شد.

یافته ها: در مجموع ۲۴ مشکل منحصر به فرد شناسایی شد. میانگین شدت مشکلات شناسایی شده توسط ارزیابان (۲.۷۷) و کاربران واقعی (۲.۸۲) بود که در رده “مشکلات عمده” تعیین شد. بیشترین تعداد مشکلات، مربوط به سناریوهای ۳ و ۲ با ۱۵ و ۱۴ مشکل بود. بیشترین میانگین شدت از نظر ارزیاب ها و کاربران واقعی مربوط به سناریوی ۵ (به ترتیب ۰۶/۳ و ۹۴/۲) بود که در رده «مشکل عمده» قرار داشت. بیشترین تعداد مشکلات مربوط به یادگیری پذیری (۸ مشکل) و کارایی (۶ مشکل) بود.

نتیجه گیری: با توجه به اینکه اکثر پرستاران زمان کافی برای یادگیری سیستم ندارند و سناریوهای انتخاب شده برای ارزیابی بر اساس پرتکرارترین وظایف روزانه پرستاران با استفاده از NIS بوده است،  تصحیح مشکلات کاربردپذیری در سناریوهای ۳ و ۲ که دارای بیشترین تعداد مشکل و سناریوی ۵ دارای بیشترین میانگین شدت و زمان اجرا بودند، می تواند بار شناختی پرستاران و زمان یادگیری سیستم را کاهش داده و کارایی پرستاران را افزایش دهد.

واژه‌های کلیدی: سیستم اطلاعات بیمارستانی، سیستم اطلاعات پرستاری، کاربردپذیری، بررسی شناختی، رابط کاربری

۱.مقدمه

امروزه در بسیاری از مراکز درمانی، سیستم‌های اطلاعات پرستاری (NIS) به عنوان یکی از عناصر کلیدی سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) پیاده‌سازی شده‌اند [۱،۲]. این سیستم که ترکیبی از علوم کامپیوتر، علوم اطلاعات و علوم پرستاری است، برای پشتیبانی از وظایف پرستاران و مراقبت های پرستاری طراحی شده است [۳]. پرستاران ملزم به استفاده از این سیستم ها در انجام وظایف روزانه خود هستند [۴]. بنابراین، آنها نقش مهمی در پذیرش سیستم دارند [۵،۶]. بنابراین درک عوامل مؤثر بر استفاده پرستاران از NIS ضروری است [۷]…

۶.جمع بندی

از آنجایی که آموزش توسط شرکت های تامین کننده NIS فقط در مرحله پیاده سازی سیستم به پرستاران ارائه می شود، برای بسیاری از پرستارانی که کاربران آتی سیستم در مرحله بهره برداری خواهند بود، زمان کافی برای یادگیری نحوه استفاده صحیح از سیستم وجود ندارد. این پرستاران ملزم به یادگیری نحوه کار با سیستم در حین انجام وظایف خود هستند. بنابراین، انجام روش CW بر روی سیستمی که به طور کامل پیاده‌سازی شده ، مفید خواهد بود.

در این مطالعه سناریوهای انتخاب شده برای ارزیابی بر اساس پرتکرارترین وظایف روزانه پرستاران با استفاده از NIS بود. بدین ترتیب پیشنهاد می شود اصلاح مشکلات کاربردپذیری در دو سناریو– ثبت درخواست خدمات پاراکلینیکی و پایش نتایج و ثبت درخواست جراحی — که بیشترین تعداد مشکل را داشتند و همچنین سناریوی ثبت اطلاعات ترخیص بیمار از بخش بستری که بالاترین میانگین شدت و زمان اجرا را داشت، مورد توجه طراحان و توسعه دهندگان NIS قرار گیرد…

Abstract

Background and objective: The user interface usability of the nursing information system (NIS) should be such that the nurses can learn and interact with it easily and quickly. Therefore, it is necessary to identify and solve the usability problems of these systems. The present study aimed to evaluate the usability of a NIS using the cognitive walkthrough (CW) evaluation method.

Methods: Based on five selected scenarios, five evaluators evaluated the NIS in Shafa Hospital Information System. After identifying the problems, the evaluators assigned each problem to one of the usability attributes. The severity of each identified problem was determined by the evaluators and five real users of the system.

Results: In total, 24 unique problems were identified. The average severity of the problems was determined by the evaluators (2.77) and the actual users (2.82) in the “major problem” category. The highest number of problems were assigned to the scenarios 3 and 2 with 15 and 14 problems, respectively. The highest average severity in terms of evaluations and actual users was related to the scenario 5 (3.06 and 2.94, respectively), which was in the “major problem” category. The highest number of problems were associated with learnability (8 problems) and efficiency (6 problems).

Conclusion: Since most of the nurses do not have enough time for learning the system, and given that the selected scenarios for evaluation were based on the most frequent daily tasks that nurses performed using the NIS; The correction of usability problems in the scenarios 3 and 2 that had the highest number of problems and the scenario 5 that had the highest average severity and execution time; it can reduce the nurses’ cognitive load and the learning time of the system and increase the efficiency of nurses.

Keywords: Hospital information system, Nursing information system, Usability, Cognitive walkthrough, User interface

۱.Introduction

Today, in many medical centers, nursing information systems (NISs) have been implemented as one of the key elements of a hospital information system (HIS) [1,2]. This system, which combines computer science, information science and nursing science, has been designed to support nurses’ duties and nursing care [3]. Nurses are required to use these systems in doing their daily tasks [4]. Thus, they play an important role in the acceptance of the system [5,6]. Therefore, it is necessary to understand the factors that affect nurses’ use of NIS [7]…

۶.Conclusion

Since the training by companies supplying NISs is provided to nurses only in the system implementation phase, for many nurses who will be the future users of the system in the maintenance phase, there is not enough time to do learn how to use the system properly. These nurses are required to learn how to work with the system while doing their duties. Therefore, it will also be useful to perform CW method on a fully implemented system.

In this study, the selected scenarios for evaluation were based on the most frequent daily tasks that nurses performed using the NIS. Thus, correction of usability problems in two scenarios – “recording a request for paraclinical services and monitoring the results” and “recording a surgery request” – which had the highest number of problems, and also the scenario of “recording patient discharge information from the inpatient ward”, which had the highest average severity and execution time, are recommended to be considered by designers and developers of NISs…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت

مقاله در مورد مدیریت دولتی

مقاله در مورد سیستم های اطلاعات مدیریت

مقاله در مورد مدیریت بیمارستان با ترجمه فارسی

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه تخصصی