اطلاعیه

مقاله ترجمه شده رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بخش سیستم های اطلاعات: آیا عدالت سازمانی اهمیت دارد؟

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M483

قیمت فایل ترجمه شده:   ۹۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۹ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بخش سیستم های اطلاعات: آیا عدالت سازمانی اهمیت دارد؟

عنوان انگلیسی:

The organizational citizenship behavior of IS personnel: Does organizational justice matter?

چکیده فارسی:

در توسعه یک پروژه موفق گسترش سیستم اطلاعاتی امروزه، کارکنان خوب سیستم اطلاعاتی، تعیین کننده اند. با اینحال، تنها دستیابی و حفظ مهارتهای آنها کافی نیست؛ آنها باید برای پروژه به خوبی مشارکت کنند، که شامل حمایتشان می شود: یعنی رفتار شهروندی سازمانی (OCB). با اینحال، کارکنان سیستم اطلاعات، عوامل انگیزشی مختلف، و الگوهای رفتاری غیررسمی داشته، و OCB هایشان را در زمینه های مختلفی نشان می دهند. بعلاوه، پروژه ها نمای متفاوتی را از عملیات ها در یک سازمان از خود نشان می دهند و بافت OCB ها را تغییر می دهند. وقتی احساس انصافی که کارکنان سیستم اطلاعات باید داشته باشند، در تیم های پروژه از الگوهای قبلی که برای عملیاتهای تابعی شکل گرفته بودند، پیروی نمی کند، این ترکیب، منجر به یک چارچوب واحد می شود. برای تعیین اینکه آیا انصاف می تواند منجر به نگرش ها و رفتارهای مطلوب در چارچوب جدید ما بشود یا خیر، ما اعضای تیم سیستم اطلاعات پروژه های توسعه را مورد بررسی قرار داده ایم. داده ها از ۲۹۸ پاسخ دهنده در ۴۷ تیم پروژه روشن کرد که انصاف، چنانکه بوسیله احساس عدالت سنجیده می شود، به تعهد شغلی اضافه می شود، که بعنوان واسطه ای بین عدالت و OCB است. رهبران پروژه تیم ها با کارکنان سیستم اطلاعات باید برای بهبود درک انصاف در توزیع پاداش ها و رفتارها بکوشند.

۱.         مقدمه

ماهیت محدودیت گسترده یک پروژه سیستم اطلاعاتی نیاز به حضور رفتارهای واضح و رفتارهای فرانقش جهت کامل کردن موفق پروژه دارد. رفتارهای فرانقش یا رفتارهای شهروندی سازمانی (OCB ها) در سرتاسر ادبیات مدیریت بعنوان جزء لازم برای موفقیت سازمانی شناخته شده اند، بویژه زمانی که وابستگی متقابل بین کارکنان جهت انجام یک کار تعریف شده وجود دارد مثلا در یک پروژه توسعه سیستم اطلاعات. OCB ها شامل اعمال سودمندی می شوند که به جلوگیری از مشکلات، شناخت و تکمیل فعالیتهای غیرخاص، کمک به دیگر اعضای تیم ها، شناخت فعالیتهای ناقص، و مشارکت در فرایندهای سیاسی کمک می کند. چنین فعالیتهایی به ندرت صریحا بیان می شوند، مورد نیازند، یا به آنها پاداش داده می شود، ولی برای کارکردن در مشاغلی که محدودیت های سازمانی دارند، نیازمند تدبیرند، و ابهام بالایی دارند ضروری است. تمرکز ویژه روی کارکنان سیستم اطلاعاتی ضروری است زیرا تحقیقات نشان داده که کارکنان سیستم اطلاعاتی به شیوه متفاوتی برانگیخته شده و رفتار می کنند، و انتظارات متفاوتی را نسبت به دیگر کارگران در زمینه کاریشان دارند ]۲و۶و۸[.

اکثر تلاش های انجام شده جهت مطالعه صریح تعریف شده در رفتارهای نقش کارکنان سیستم اطلاعات، از قبیل حفظ شغل و انجام کارهای واگذارشده به طور اطمینان بخش در نیازمندی های شغلی بوده است، ولی سیاسیت های کارکنان و فعالیتهای منتج به OCB ها مورد مطالعه قرار نگرفته است ]۱۴[. با دانستن اهمیت موفقیت پروژه های سیستم اطلاعاتی و تفاوتهای کارکنان سیستم اطلاعاتی از کارکنان دیگر که قابل توجه است، به نظر می رسد توسعه این مفهوم که چگونه OCB های کارکنان سیستم اطلاعاتی که در پروژه های سیستم اطلاعاتی کار می کنند بهبود می یابند، ضروری است. مطالعات در دیگر زمینه ها روش هایی را جهت انجام این کار فراهم کرده است. یک رابطه بین عدالت سازمانی (احساس فرد از رفتار منصفانه سازمان و مدیرانش) و متعهد کاری در ادبیات مدیریت انسانی مطالعه شده است ]۹[. گرچه چنین مطالعاتی در سازمانی بجای پروژه ها هدایت شده اند، نتیجه گرفته اند که اشکال مختلف عدالت سازمانی اثرات متفاوتی روی تعهد کاری و OCB ها دارند. اشکال مختلف عدالت شامل توزیعی، رویه ای، و ارتباطی می شوند. بعلاوه، تعهد شغلی (دورنمای این که شغل فرد در مرکز زندگی وی قرار دارد) ظاهرا بر رفتار وی اثر گذاشته و یک عنصر کلیدی در فعال کردن انگیزش کارکنان سیستم اطلاعاتی شده است ]۱[. بنابراین، عدالت سازمانی و تعهد شغلی کارکنان سیستم اطلاعاتی بعنوان انگیزاننده های بالقوه ای در توسعه OCB های اثربخش بحساب می آیند.

Abstract

In developing a successful IS development project today, good IS personnel are crucial. However, just achieving and maintaining their skills is not sufficient; they must contribute to the project in a meaningful fashion, including their supportive activity: organizational citizenship behavior (OCB). However, IS personnel have different motivational factors, informal behavior patterns, and exhibit OCBs different from those in other fields. In addition, projects present a different face than operations in an organization and alter the context of OCBs. This combination leads to a unique setting where the perceptions of equity by IS employees in project teams are unlikely to follow patterns established for functional operations. To determine if perceived equity can lead to desirable attitudes and behavior in this novel setting, we surveyed IS team members of development projects. Data from 298 respondents in 47 project teams indicated that equity, as measured by perceptions of justice, add to job commitment, which serves as a mediator between the justices and OCBs. Project leaders of teams with IS personnel must therefore work to improve the perception of equity in the distribution of rewards and treatment.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.