اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی مدل Electre

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M125

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:   ۶

سال نشر: ۲۰۰۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی مدل Electre

عنوان انگلیسی:

Multicriteria decision model for outsourcing contracts selection based on utility function and ELECTRE method

چکیده فارسی:

در این مقاله مشکلات قرارداد برون سپاری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مشکلات اساساً در زمان انتخاب منابع به دست آمده رخ می‌دهد. در اینجا قراردادهای برون سپاری در هر دو جنبۀ هزینه و کیفیت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله بعدی ممکن است زمان تحویل احتمالی و اعتماد به نفس در تعهد کیفیت را نیز شامل شود. فرد تصمیم‌گیرنده در ارزیابی چند شرطی حسابها از مدل Electre استفاده می‌کند علاوه بر این هر یک از شرطها با استفاده از توابع کاربردی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این الگو به هماهنگ ‌سازی هر دو روش قرارداد پیشنهادی اشاره دارد. در این مقاله فرمولاسیون برای الگوی تصمیم‌گیری و برنامه عددی در مدل مورد استفاده نشان داده شده است.

واژه‌های کلیدی: برون سپاری انتخاب فروشنده، سرویس انتخاب برون سپاری، تصمیم‌گیری چند شرطی نظریۀ کاربردی، متد Electre.

مقدمه

مطالعات متعددی در زمینۀ روند معادلۀ برون سپاری با جنبه‌های مختلف این موضوع انجام گرفته است اسمیت و همکاران ]۱[ این مطالعه در چارچوبی ارائه شده است که نشان‌دهندۀ برون سپاری دریایی است که در نرم‌افزارهای توسعه یافته وجود دارد. این چارچوب پیشنهادی با پروژه‌ها و سایت‌ها که شامل جنبه‌های زیست محیطی می‌باشد پیوند خورده است. کرایوس و همکاران ]۲[ به ارائه مدل فرآیند برای توسعه تأمین کنندگان بر اساس توسعه مطالعه اکتشافی پرداخته‌اند. با توجه به قرارداد برون سپاری یا تحقیقات انتخاب شده تعداد کمی از محققان به ادبیات این حوزه دست یافته‌اند.

Almeida ]3[ با انتخاب قرارداد و تعمیر و نگهداری بر اساس الگوی چند شرطی سر و کار داشت و از و این همان چیزی بود که در آن از نظریه کاربردی چند خصلتی استفاده می‌کرد (MAUT). دولمین و مینی‌نو]۴[ روش کمکی تصمیم‌گیری چند شرطی را ارائه کردند که PROMETHEE/GAIA نامیده شد و این روش یک شیوه تجهیزکنندۀ انتخابی بود که در قطارهای باری والوری و کروسن ]۵[ به کار می‌رفت و عملکرد این مدل تجهیزکنندۀ انتخابی قبلاً مورد مطالعه قرار گرفته بود. این مدل به جداسازی فروشندگان مستعدد در تولید کالاهای با کیفیت از افراد غیرمستعد می‌پرداخت. مطالعات آنها بر اساس برون سپاری تولیدات محسوس و غیر مناسب‌ برای سرویس برون سپاری بود.

Abstract

An outsourcing contract problem has been analyzed. This is a typical problem when dealing with outsourcing vendor selection. For each alternative of an outsourcing contract there is an evaluation of both cost and quality of service. The latter may include probabilistic delivery time and confidence in quality commitment. The decision-maker takes into account multicriteria evaluation through ELECTRE method. Besides, each criterion is evaluated through a utility function. The model integrates both approaches to indicate a contract proposal. This paper presents the formulation for the decision model and a numerical application to illustrate the use of the model.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.