اطلاعیه

مقاله انگلیسی عدم قطعیت سیاست اقتصادی و هزینه سرمایه

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: h810

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Review of Financial Analysis

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ : عدم قطعیت سیاست اقتصادی و هزینه سرمایه

عنوان کامل انگلیسی:

Economic policy uncertainty and the cost of capital

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H810)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

در این مقاله به بررسی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی (EPU) بر هزینه سرمایه در چین می پردازیم. نتایج نشان داد که افزایش EPU منجر به افزایش معنادار هزینه سرمایه می شود و این تأثیر عمدتاً از طریق افزایش هزینه سهام نسبت به هزینه بدهی است. تفاوت تأثیر EPU بر شرکت های دولتی (SOEها) و شرکت های خصوصی معنی دار نیست، اما این تاثیر بر شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک قویتر است. آنالیز بیشتر نشان می دهد که این تأثیر قوی تر بر شرکت های بزرگ تنها در شرکت های خصوصی رخ می دهد.ما کانال هایی را که از طریق آنها EPU ممکن است بر هزینه سرمایه تأثیر بگذارد، بررسی می کنیم. نتایج ما نشان می‌دهد که EPU از طریق افزایش عدم تقارن اطلاعات و کاهش کیفیت کنترل‌های داخلی، بر هزینه سرمایه تأثیر می‌گذارد.

واژه‌های کلیدی: عدم قطعیت سیاست اقتصادی، هزینه سرمایه، عدم تقارن اطلاعات، کنترل های داخلی

Abstract

This paper examines the impact of economic policy uncertainty (EPU) on the cost of capital in China. We find that an increase in EPU results in a significantly higher cost of capital and this impact is mainly through increasing the cost of equity instead of the cost of debt. There is no significant difference between the impact of EPU on state-owned enterprises (SOEs) and the one on private firms, but a stronger impact on large firms than on small firms is found. Further analysis suggests that the stronger impact on large firms occurs only in private firms instead of SOEs. We provide and test several channels through which EPU might affect the cost of capital. Our results suggest that EPU influences the cost of capital through increasing information asymmetry and reducing the quality of internal controls.

Keywords: Economic policy uncertainty, Cost of capital, Information asymmetry, Internal controls

۱.Introduction

Governments adopt economic policies to steer the economy. However, adopting economic policies might induce economic policy uncertainty (EPU), i.e., uncertainty about whether, when and how the government alters economic policies. According to the EPU index compiled by Baker, Bloom, and Davis (2016), the global EPU has increased substantially since 2008 Global Financial Crisis and reached the highest level at the onset of the COVID-19 crisis.

There has been a vast literature on EPU. High EPU appears to reduce employment and output (Baker et al., 2016; Bloom, 2009), and cause increased volatility in the real-estate markets (Xia, Yao, & Geng, 2020). The EPU of USA has been found to have a negative impact on crude oil returns (Zhang & Yan, 2020) and the global EPU shocks can amplify crude oil price volatility, especially under extreme conditions (Lyu, Tuo, Wei, & Yang, 2021). Closely related to these findings, Kang, de Gracia, and Ratti (2021) show that EPU has a positive impact on the volatility of jet fuel prices and the real stock returns of U.S. airline companies. Bitcoin returns are also associated with EPU. The two are negatively related during normal times, but positively related at the lower and higher quantiles of Bitcoin returns (Demir, Gozgor, Lau, & Vigne, 2018). Particularly, Lucey, Vigne, Yarovaya, and Wang (2021) have developed an uncertainty index for cryptocurrency to reflect price uncertainty and policy uncertainty about cryptocurrency based on news coverage…

۸.Conclusion

This paper examines the impact of EPU on the cost of capital in China. The literature has shown that EPU reduces firms’ innovation, investment and external financing through increasing the cost of capital but none of them has studied the impact of EPU on the cost of capital thoroughly and the channels through which EPU influences the cost of capital. There is also little literature about the relationship between EPU and the cost of capital in China. China’s fast economic growth has received a broad attention around the world. While transiting from planned economy to market-based economy, China has been implementing various economic policy reforms. The close integration between the government and the market in China makes government policies have a different impact on the operations of micro-enterprises. Therefore, studying the relationship between EPU and the cost of capital in the context of China may lead to interesting and meaningful conclusions. The findings could also provide implications for other transition economies.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۲ مدیریت با ترجمه

مقاله ISI رشته اقتصاد با ترجمه

مقاله ISI مدیریت دولتی با ترجمه

مقاله ISI درباره سیاست های اقتصادی با ترجمه

مقاله ISI درباره خط مشی با ترجمه

مقاله ISI مدیریت سرمایه با ترجمه

مقاله ISI درباره عدم قطعیت با ترجمه

مقاله ISI درباره هزینه سرمایه با ترجمه

مقاله ISI در مورد  عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود رایگان مقاله ISI با ترجمه