اطلاعیه

مقاله ترجمه شده کار گروهی، نظارت و غیبت در محیط کار

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M393

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۵

سال نشر: ۲۰۰۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۹  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده کار گروهی، نظارت و غیبت در محیط کار

عنوان انگلیسی:

 Teamwork, monitoring and absence

چکیده فارسی:

ما در اینجا مدلی را ارائه می کنیم که نشان می دهد شرکت هایی که دارای بازدهی کارگری وابسته به هم می باشند (تولید گروهی)، هزینه های بالاتری را در نتیجه غیبت آنان پرداخته و در نتیجه منابع بیشتری را بر روی نظارت برای کنترل کردن غیبت صرف می کند. بنابراین شرکت هایی که دارای تیم تولیدی می باشند، در موارد مشابه می بایست میزان غیبت کمتری را داشته باشند. با استفاده از بررسی روابط استخدامی محل کار (بریتانیا)، ما به عنوان اولین کسانی می باشیم که به برآورد هر یک از این ارتباطات پرداخته و نشان می دهیم که غیبت دارای هزینه بیشتری در تیم های تولیدی می باشد. شرکت هایی که دارای تولیدات تیمی می باشند که در آن نظارت های بیشتری صورت می گیرد به همراه تولید تیمی  غیبت هارا کاش می دهد.

کلیدواژه: تولید تیمی، تیم، نظارت، غیبت

 ترجمه بخش ۶-۱ مقاله

۶.۱ روابط بین متغیر های مهم :

ما به این نکته توجه می کنیم که تنها ما به ارائه اشکال کاهشی درمورد سه نوع روابط مهم می پردازیم. این نظریات به توضیح این عوامل می پردازند که وجود کار تیمی باعث افزایش هزینه های غیبت  و همچنین باعث افزایش میزان بازرسی ها و در نتیجه باعث کاهش در میزان غیبت می شود ما به بررسی یک سری از تخمین هایی که به توضیح این مطلب می پردازند که چگونه  یک سری از روابط بین متغیر های مهم را تحت نظر قرار بگیریم می پردازیم. ما به عوامل اولیه غیبت ها که در جدول ۳ وجود دارد بر می گردیم. در آن جا ما نشان دادیم که  در موسساتی که کار تیمی انجام می شود میزان غیبت ها کمتر می باشد. نظریه های ما به این فرض می پردازند که این به دنبال افزایش میزان بازرسی ها که توسط شرکت هایی که در آن کار تیمی انجام می شود همان طور که در جدول ۵ نشان داده شده است انجام می شود. با این وجود به این بحث پرداخته می شود که بازرسی ها خود در میان عوامل غیبت گنجانده می شوند. در جدول شماره ۸ ما به خلاصه یک سری از تخمین هایی که  به بررسی این خطوط فکری می پردازند رو می آوریم. ستون اول به ایجاد نتایج اصلی  که نشان دهنده تاثیرات کار تیمی بر روی غیبت ها است نسبت به ستون اول موجود در جدول شماره ۳ می پردازیم. جدول شماره ۲ متغیر های دو منظوره ای را که نشان دهنده این پدیده می باشند که آیا ناظران می توانند به بررسی مربوط به عملکرد های بازرسی بپردازند یا خیر اضافه می کند. ضرایب مربوط به این متغیر های بازرسی بالا، منفی و دارای اهمیت زیادی می باشند که نشان دهنده این امر می باشد که  افزایش بازرسی ها باعث کاهش غیبت ها می شود. به طور مهمی این باعث می شود که تاثیرات کار تیمی تضعیف گردد. اندازه این ضرایب تقریبا به اندازه یک چهارم پایین تر می رود. چنین کاهشی قابل پیش بینی می باشد اگر تاثیر کار های تیمی اساسا با استفاده از افزایش سطح بهینه بازرسی ها باشد. به دنبال این خطوط  ما این بحث ها را دنبال می کنیم که بازرسی ها یک امر داخلی می باشند. بنابراین با متغیر های بازرسی به عنوان یک مدل ساختگی داخلی رفتار می کنیم. یک متغیر ابزاری در امر بازرسی با استفاده از مشخصات موجود در جدول ۵ مورد بررسی قرار می گیرد. در این مشخصات کار تیمی به عنوان یک عامل مهمی در ارزیابی مربوط به عمکرد ها می باشد.همان طور که در ستون ۳ و ۴ نشان داده شده  زمانی که از چهارچوب های داخلی ساختگی استفاده می کنیم تخمین های مربوط به mle نشان می دهد که که کار تیمی به طور مثبتی بازرسی ها  را تحت تاثیر قرار می دهد. و این بازرسی ها تاثیرات منفی زیادی بر روی میزان غیبت ها دارند. متغیر های ابزاری مورد نظر برای ارزیابی عملکرد ها  با ضریب منفی در حدود دو برابر اندازه واقعی خود در ستون ۲ می باشد. به طور کلی آمار ها نشان می دهد که تست های مربوط به نسبت احتمالات این فرضیه ها را پس می زند که معاملات مربوط به این ابزار ها و نرخ غیبت ها مستقل می باشند. با حساب کردن درونی بودن این بازرسی ها  کار تیمی مربوط به عوامل غیبت دیگر اهمیتی ندارند. تاثیرات مهم مربوط به کار تیمی  به طور غیرمستقیمی برخلاف میزان غیبت ها  تاثیراتش بر روی بازرسی ها می باشد. این دقیقا یک الگوی مربوط به علت و معلول می باشد که در مدل های نظری ما توضیح داده شده است. با این وجود ما به بررسی مشکلات مربوط به یافته های ابزاری مورد نظرمان می پردازیم. و زمانی که یافته ها دارای پشتیبان می باشند ما به تغییر دادن آن ها مبادرت نخواهیم کرد.

نتیجه گیری :

 برآوردهای موجود در این برگه ها براین فرضیات قرار دارند که تیم های موجود در یک محل کار  تا اندازه ای کار تیمی را تحت تاثیر قرار می دهند. وابستگی های کارگران با یکدیگر مربوط به چنین تولیداتی  نیازی را برای تیم ها و ارزشهایشان ایجاد می کند ما به بحث در مورد این موضوع می پردازیم که غیبت ها در مورد موسساتی که دارای کار تیمی می باشند هزینه بردار تر بوده و  کاهش دادن این هزینه ها یک انگیزه مضاعفی را برای بازرسی کارگران ایجاد می کند.بازرسی های بیشتر باعث کاهش میزان غیبت ها می گردد. تخمین های مربوط به ارزیابی موسسات کشور بریتانیا  اشکار کننده حضور تیم ها  در میان عوامل استوارتر از میزان غیبت ها می باشد. علاوه براین ما همچنین نشان دادیم که شرکت ها از تیم هایی استفاده می کنند که سطح بازرسی بیشتری بر روی آن ها انجام می گیرد. همان طور که انتظار می رود  چنین شرکت هایی در زمینه غیبت دارای هزینه های بالاتری می باشند. و سرانجام این تخمین ها نشان می دهد که هزینه غیبت ها در موسساتی که از تیم ها استفاده می کنند بیشتر می باشد. به طور خلاصه  سه نوع از روابط ساختاری مهم در این نظریه ها حمایت های تجربی را دریافت می کند. پیوند زدن این نتایج انگیزه های اضافی را برای ادامه جستجو ها در زمینه تقاضا و تولیدات بر اساس توضیحات مربوط به این متغیر ها در میزان غیبت ها ایجاد می کند. سرانجام تلاش هایمان برای یکی کردن نظراتمان در بررسی های مورد نظر به حمایت از زنجیره ای از نظریه های مان می پردازد.

در حالی که ما ادعایی در زمینه بررسی ساختار های نهایی این اشکال نداریم  ما به این نکته تاکید می کنیم که  که هیچ یک از تحقیقات قبلی ما مربوط به تلاشهای مان برای امتحان کردن هر یک از فرضیات و روابط برای پیش بینی این فرایند که در رابطه با کاهش غیبت ها می باشند نمی باشد. ما همچنین این نکته را بیان کردیم که این پیشنهاد فریبنده می باشد که افزایش استفاده از تیم ها باعث کاهش غیبت ها می گردد.این یک سوء تفاهمی از ارتباطات موجود در این مدارک را ایجاد می کند.تیم ها به عنوان یک پاسخ منطقی  به دنبال آن فناوری هایی می باشند که  دارای تولیدات تیمی مربوطه می باشند.

این فرایند مربوط به تولیداتی می باشد که باعث افزایش هزینه های غیبت  و سرانجام بازرسی ها می گردند. شرکت های بدون کار تیمی و بدون افزایش هزینه مربوط به غیبت ها،  با کنار هم گذاردن کارگران به صورت تیمی دارای سود کمتری می باشند.

به عنوان یک اخطار پایانی ما به این نکته توجه داریم که ممکن است همگونی های نامتقارنی در بین شرکت ها وجود داشته باشد. ما دارای این توانایی برای تخمین مدل های ثابتی که  این تاثیرات را دائمی نگه  دارند نداریم . بنابر این در عوض ما می بایست بر روی مجموعه بزرگی از میزان بازرسی هایمان برای ثابت نگه داشتن متغیر های کلیدی وابسته تکیه کنیم. بسیاری از بررسی های گسترده مان و تلاشمان برای بومی کردن متغیر های کلیدی برای ایجاد چنین اعتماد هایی کمک کننده می باشد . با این وجود تاثیرات ثابت نیز مورد توجه قرار می گیرد.برای مثال توانایی های مدیریتی در شرکت هایی که  دارای مدیریت بهتروهم دارای نرخ غیبت پایین تر و هم میزان بازرسی های بیشتری هستند و از تیم ها استفاده می کنند متفاوت می باشد. در حالی که ما دارای انحرافاتی  در زمینه کیفیت مدیریتی مانند ویژگی های مدیریت و روابط کارمندان هستیم اطلاعات طولی مورد نیاز می باشد تا به طور کامل چنین تاثیرات مدیریتی ثابت را کنترل کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.