اطلاعیه

مقاله انگلیسی سرمایه دولتی و دارایی های نقدی در شرکت های خصوصی منابع طبیعی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳ دارای ۶ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H862

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Finance Research Letters

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۶ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : سرمایه دولتی و دارایی های نقدی در شرکت های خصوصی منابع طبیعی: شواهد و تفسیرات جدید

عنوان کامل انگلیسی:

State capital and cash holdings in natural private enterprises: New evidence and a new explanation

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H862)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

در حالی که مطالعات قبلی در مورد رابطه بین مالکیت دولتی و دارایی‌های نقدی در شرکت‌های خصوصی‌سازی شده، یعنی شرکت‌هایی که قبلا دولتی بوده اند، نتایج متفاوتی ارائه کرده اند، این مطالعه بر سرمایه دولتی در شرکت‌های خصوصی منابع طبیعی که منشا آنها بخش‌های خصوصی بوده، تمرکز دارد. نتایج نشان داد که مالکیت دولتی به طور چشمگیری دارایی های نقدی را افزایش می دهد و به جای مرتبط کردن مالکیت دولتی با حاکمیت شرکتی ناکارآمد، نشان می‌دهیم که مالکیت دولتی، سرمایه‌گذاری بیش از حد جریان‌های نقدی آزاد را کاهش می‌دهد، به‌ویژه در شرکت‌هایی که تعارض های نمایندگی بالایی دارند. علاوه بر این، مالکیت دولتی میزان دارایی های نقدی را برای سودآوری شرکت و ارزش گذاری بازار افزایش می دهد. این مطالعه ادبیات مرتبط با دارایی های نقدی را گسترش داده و شواهد بیشتری برای درک چگونگی تأثیر سرمایه دولتی بر حاکمیت شرکتی و سیاست‌های مالی ارائه می‌دهد.

کلیدواژه: دارایی های نقدی، مالکیت دولتی، شرکت های خصوصی

Abstract

While prior studies find mixed results on the relation between state ownership and cash holdings in privatized firms, i.e., former state-owned enterprises, this study focuses on the state capital in the widespread natural private enterprises originating from private sectors. We find that state ownership significantly increases cash holdings. And instead of associating state ownership with deteriorated corporate governance, we show it reduces over-investment of free cash flows, especially in the firms with high agency conflicts. Additionally, state ownership increases the value of cash holdings for firm profitability and market valuation. This study extends the cash holding literature and provides more evidence for understanding how state capital influences corporate governance and financial policies.

Keywords : Cash holdings, State ownership, Private enterprises

۱.Introduction

Recent decades have witnessed a global resurgence of “state capitalism”. The rising state ownership in private firms even reverses the trend of privatizations in early 21st century and calls for more studies on the impact of governmental shareholders on corporate governance and financial policies (Megginson, 2017).

Cash holding is one of the critical corporate financial policies that matter for firm value. More importantly, cash and cash equivalents are the most liquid assets and arguably most affected by political factors (Myers and Rajan, 1998; Kusnadi et al., 2015). On the other hand, the decision of how to use internal funds efficiently is central to the conflicts between principals and agents (Jensen, 1986). “Any discussion of the efficacy of corporate governance mechanisms to control managers must address this issue” (p.535, Harford et al., 2008)…

۶.conclusion

This study finds a robust positive relation between state ownership and cash holdings in the natural private enterprises. The increased cash holdings are attributable to the suppressed over-investment of free cash flows, especially in firms with greater agency costs. Meanwhile, the value of cash holdings increases with state ownership in terms of firm profitability and market valuation by investors.

This study contributes to the debate on the relation between state ownership and cash holdings by extending the investigation to the more widespread natural private firms. More importantly, it shows that state ownership mitigates over-investment and has a positive effect on asset utilization in the setting of cash holdings, rather than causing agency costs to the private enterprises. This study sheds light on how state capital influences the private enterprises’ behaviors and financial policies, answering to the call for more investigation on the role of government in the modern economy. Finally, we caution that in this paper the inferences pertain only to the Chinese market and we are not be able to fully eliminate all the biases associated with endogeneity…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله بیس رشته مدیریت

مقاله ۲۰۲۳ مدیریت دولتی با ترجمه

مقاله ۲۰۲۳ درباره ساختار مالکیت

مقاله ۲۰۲۳ درباره دارایی های نقدی

مقالات ۲۰۲۳ در مورد مدیریت دارایی و سرمایه

دانلود رایگان مقاله با ترجمه ۲۰۲۳