اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ مدل سازی اخلاق اطلاعاتی : نقش تعدیل کنندگی مشترک کانون کنترل و عدم امنیت شغلی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M60

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۰۰۰۰   تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۲

سال نشر: ۲۰۰۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۶  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ مدل سازی اخلاق اطلاعاتی : نقش تعدیل کنندگی مشترک کانون کنترل و عدم امنیت شغلی

عنوان انگلیسی:

Modeling Information Ethics: The Joint Moderating Role of Locus of Control and Job Insecurity

چکیده فارسی:

رفتار غیر اخلاقی اطلاعاتی با تعارضات رفتاری اخلاقی در استفاده از اطلاعات ،فناوری اطلاعات ،و سیستم های اطلاعاتی مرتبط است(Kuo,Hsu,2001). این مطالعه کانون کنترل (LOC)و عدم امنیت شغلی (JI) را به عنوان یک تعدیل کننده مشترک در فرایند تصمیم گیری بر نیات رفتار اخلاقی اطلاعاتی مورد بررسی قرار می دهد.یک مدل مفهومی برای ملاحظه نقش تعدیل کنندگی مشترک LOC و JI مطرح شده است. در این مدل ،نیات رفتاری اخلاقی به طور مستقیم توسط نگرش های اخلاقی ،ارزش های شخصی و کنترل رفتاری ادراک شده تحت تاثیر قرار می گیرد. به طور مشابه ، ارزش های شخصی همچنین به طور غیر مستقیم نیات رفتاری اخلاقی را از طریق میانجی گری نگرش اخلاقی  تحت تاثیر قرار می دهد. روابط علمی از طریق میانجی مشترکی تعدیل می گردد. قابل توجه است که ، اثرات تعدیل کننده به طورهمزمان با استفاده از داده های حاصل از دانشجویان گروه MIS یک دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته شده که اثرات نگرش اخلاقی و ارزش های شخصی بر نیات رفتاری اخلاقی  برای افرادی با کانون کنترل بیرونی  و ادراک عدم امنیت (جبرگراها) و افرادی که کانون کنترل درونی و ادراک امنیت دارند (کنترل گراها) مشابه هستند. به علاوه، اثرات ارزش های شخصی بر نگرش اخلاقی ، وکنترل رفتاری ادراک شده بر نیات رفتاری اخلاقی در هر دو مورد برای کنترل گراها بیشتراز جبرگراها است. مفاهیم یافته های تجربی مورد بحث قرار  گرفته اند.

اصتلاحات کلیدی: نگرش اخلاقی ،نیات رفتاری اخلاقی ،کانون کنترل ،کنترل رفتاری ادراک شده ،ارزش های شخصی

Abstract

Information unethical behavior is concerned with ethical behavioural conflicts in the use of information, information technologies, and information systems (Kuo and Hsu, 2001). This study examines the combination of locus of control (LOC) and job insecurity (JI) as a joint moderator on the decision making process for information ethical behavioral intentions. A conceptual model is proposed to see the joint moderating role of LOC and JI. In the model, ethical behavioral intentions are influenced directly by ethical attitude, personal values, and perceived behavioural control. Simultaneously, personal values also indirectly influence ethical behavioral intentions through the mediation of ethical attitude. The causal relationships are moderated by the joint moderator. Notably, the moderating effects were simultaneously examined using data from undergraduates in the MIS department of a college. The influences of the ethical attitude and personal values on ethical behavioral intentions are found to be similar for those with external locus of control and insecurity perception (Confusionists) and those with internal locus of control and security perception (Controlists). Furthermore, the influences of personal values on ethical attitude, and of perceived behavioural control on ethical behavioral intentions, are both greater for Controlists than Confusionists. Implications of the empirical findings are discussed.

Introduction

 Information ethics have become an integral part of society. Information unethical behavior is concerned with ethical behavioural conflicts in the use of information, information technologies, and information systems (Kuo and Hsu, 2001). While ethical behaviors have been demonstrated to be beneficial to businesses and professionals, unethical behaviors have caused significant losses. Anonymous defamation, spread of computer viruses, software piracy, unauthorized information access, computer fraud, and corporate sabotage using computers are a frequently discussed in the popular press. Previous studies have estimated monetary losses arising from unethical information use in the United States at billions of dollars annually (Fitzpatrick, 1995). It has been posited that, while organizations continue to develop and implement more protective security measures, information technology misuse and unethical behaviors will remain problematic in the 2000s and beyond. Therefore, predicting behaviors is a major objective of ethical theories, and some very useful theories for investigating unethical behavioral intentions have been proposed. For example, the theory of reasoned action, theory of planned behavior, and their extensions have been found very useful in predicting various behavioral intentions (Madden et al., 1992). These theories will provide a better foundation for researchers investigating unethical behavior.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.