اطلاعیه

مقاله ترجمه شده روندهای دانش و نوآوری از طریق استانداردسازی کاربردهای فناوری اطلاعات

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M433

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۳۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۲

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۸  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده روندهای دانش و نوآوری از طریق استانداردسازی کاربردهای فناوری اطلاعات

عنوان انگلیسی:

Innovation and knowledge trends through standardisation of IT applications

چکیده فارسی:

این مقاله بخشی از یک مطالعه است که در مورد نوآوری ها و دانش جامع در حوزه فناوری اطلاعات بعنوان یک بخش گسترده از تحلیل آماری تفصیلی بحث می کند که راجع به روندهای استانداردسازی جهانی- محلی مسیر دانش و نوآوری های فناوری اطلاعات در  بحث از کاربردهای فناوری اطلاعات صحبت می کند. هدف از این مقاله ایجاد و ارتقای منابع آموزشی و مالی برای کیفیت دانش جهت کاربرد در فناوری اطلاعات می باشد. مستندات ایزو (جهانی) و SRPS (محلی) در زمینه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن از این نمونه آماری استخراج شده و مورد تحلیل قرار گرفته است.

واژه های کلیدی: نوآوری ها، دانش، روندها، استانداردها، کاربردهای فناوری اطلاعات

مقدمه

 این مقاله با مسیرهای استانداردشده دانش و فناوری در فناوری اطلاعات (IT) سرو کار دارد، بویژه در زیرمجموعه هایی از کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت.  با بهبود مداوم دانش فردی، یک مسئله رو به رشد در ارتباط با دانش استانداردسازی شده فناوری های جدید ایجاد شده است (تاحدی عمومی و جمعی). یک جنبه از این مسئله بهبود مداوم کیفیت محصول است (خدمات آموزش)، دیگری به بهای دانش بر می گردد، و سومی به ارائه دانش ربط دارد [۱]. تحلیل استانداردسازی دانش جمعی یا جهانی در زیرمجموعه های نوآوری ها و کاربردهای فناوری اطلاعات ابتدائا بر مبنای استانداردسازی ایزو می باشد [۲]، که بواسطه مستنداتی برای عملیاتی کردن فرایندها بوسیله خاصیت دانش فردی انجام می شود. این مطالعه همچنین در برگیرنده مسیر دانش محلی در SRPS هم هست (SRPS واژه اختصاری استانداردها در صربستان می باشد) [۳]. در خلال ۵ سال گذشته SRPS بوسیله استفاده از قوانین اروپا (EN) در حوزه داخلی اتحادیه اروپا (EU) خلق شده است، و این یک مفهوم جدید است.

گسترش نوآوری ها و کاربردهای فناوری اطلاعات همیشه شکاف بین دانش فردی و جمعی را پر کرده است. با کاربردها و نوآوری های فناوری اطلاعات، فاصله بین فرد و جمع یک مسئله آشکار می شود، و گرایش به هر گونه رشد فزاینده ای آشکار می گردد. با جهانی کردن کسب و کار و محلی کردن نقاط عطف مالی، مفروضات وضعیت پدیدآمده مستقیما بر آموزش اثر می گذارد.

با ورود نوآوری های فناوری اطلاعات، راه حل های مناسبی بر ای این مفروضات پیدا می شود. این مقاله مهارتها، نوآوری ها و تجربیاتی را که بویژه برای کاربردهای استاندارد فناوری اطلاعات اهمیت دارند و در چند سال تجربه شده اند، ارائه می کند. کیفیت خدمات و نوآوری های فناوری اطلاعات نیاز به یک رویکرد بین رشته ای همچون کار تیمی بوسیله متخصصان رشته های علمی مختلف دارد.

همانگونه که [۴] بیان شده، این مقاله این حقیقت را که استانداردها یک نقش کلیدی را در توسعه زیرساختهای اقتصاد نوظهور دارند و تاکید بیشتری را بر معنادار بودن نوآوری استاندارد فناوری اطلاعات دارند بیان می کند. مسئله در خیلی از محیطها این است که چگونه اطلاعات بدست بیاوریم و سپس اشکال جدیدی از دانش را از اطلاعات موجود خلق کنیم. راه حل این مسئله نیاز به استفاده از قانون از بالا به پایین دارد که اطلاعات را قادر به تغییر شکل به اطلاعات اجتماعی و استانداردسازی ارائه دانش می کند [۱]، که دراین مقاله نیز آمده است.

Abstract

The paper presents part of a study on collective knowledge and innovations in IT as well as an extract segment from a comparative statistical analysis of trends in the global–local standardisation of the pathways of knowledge and IT innovations in IT applications. The aim of the paper is to provide and promote educational and financial resources for the quality of knowledge in IT application. ISO (global) and SRPS (local) documents on IT and IT applications have been extracted from this statistical sample and analysed.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.