اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اثر تعدیلی روش های مدیریت منابع انسانی در رابطه بین ظرفیت جذب دانش و عملکرد پروژه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M445

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۲۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۳

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۵  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده اثر تعدیلی روش های مدیریت منابع انسانی در رابطه بین ظرفیت جذب دانش و عملکرد پروژه در شرکت های پروژه محور

عنوان انگلیسی:

The moderating effect of human resource management practices on the relationship between knowledge absorptive capacity and project performance in project-oriented companies

چکیده فارسی:

پژوهش حاضر در پاسخ به درخواست های اخیر برای تحقیق در مورد مدیریت منابع انسانی (HRM) در مدیریت پروژه، به بررسی روابط بین شیوه های HRM، ظرفیت جذب دانش تیم پروژه (ACAP) و عملکرد پروژه در شرکت های پروژه محور (POC) می پردازد. این تحقیق بر اساس داده های نظر سنجی از ۱۹۸ پروژه در شرکت های چند ملیتی (MNC) در صنعت خودروی تایلندی نشان می دهد که شیوه های HRM، ​​اثرات ACAP دانش یک تیم پروژه بر عملکرد پروژه را به ویژه در زمینه  ACAP بالقوه درعملکرد بلند مدت پروژه، تعدیل می کنند. علاوه بر این، شیوه های HRM با درک ACAP توسط یک تیم پروژه، که ابعاد دیگری از ACAP است، برای تحقق عملکرد کوتاه مدت پروژه تحقق پیدا می کنند. این پژوهش نقش های مختلفی را که شیوه های HRM در یک پروژه بازی می کنند روشن کرده و نشان می دهد که شیوه های HRM نه تنها سبب تسهیل مدیریت دانش پروژه های جاری و پروژه های آینده می شوند بلکه رابطه بین ACAP دانش یک تیم پروژه و عملکرد بلند مدت پروژه را تقویت می کنند. این تحقیق به ایجاد درک درستی از مدیریت منابع انسانی در ادبیات موضوعی مدیریت پروژه کمک می کند.

واژگان کلیدی: شیوه های HRM، ظرفیت جذب دانش، عملکرد پروژه، پروژه به پروژه، شرکت های پروژه محور (POCs).

۱.         مقدمه

به تازگی، بسیاری از شرکت های چند ملیتی (MNCs) به فعالیت در قالب شرکت های پروژه محور (POCs) تغییر مسیر داده و به اتخاذ ساختارهای سازمانی موقت برای مقابله با محیط پیچیده از طریق پروژه ها پرداخته اند (DeFillippi و آرتور، ۱۹۹۸؛ Hobday، ۲۰۰۰؛ Sydow و همکاران، ۲۰۰۴؛ ترنر و همکاران، ۲۰۰۸). مدیریت این پروژه ها، به ویژه در توسعه محصول،  به دلیل فشار استانداردهای جهانی و زمان بازار بسیار چالش برانگیز است (Lindkvist و همکاران، ۱۹۹۸). اگر چه عملکرد پروژه را می توان به سادگی توسط مثلث هزینه – زمان – کیفیت اندازه گیری کرد (پینتو و اسلوین، ۱۹۸۸؛ PMI، ۲۰۰۸)، اما بسیاری از پروژه های موفق، ممکن است به عنوان پروژه های با کیفیت از نظر یادگیری و انعکاس پروژه مد نظر قرار داده نشوند (باکر و همکاران ۲۰۱۳، کیگان و ترنر ۲۰۰۱، رائلین ۱۹۹۷). پژوهشگرانی مانند ویلرایت و کلارک (۱۹۹۲) و گرانت (۱۹۹۶) استدلال می کنند که دو عامل بسیار مهم برای موفقیت پروژه، به ویژه برای افزایش یادگیری پروژه شامل شیوه های مدیریت منابع انسانی (HRM) و ظرفیت جذب دانش تیم پروژه (ACAP) می باشند. ACAP دانش به دانش مربوطه قبلی یک تیم اشاره می کند که از دانش تجمعی در پروژه های توسعه محصول به دست آمده است (کوهن و لوینتال، ۱۹۹۰؛ Zander و دانش Kogut، ۱۹۹۵). ACAP دانش یک تیم پروژه منجر به موفقیت پروژه با ایجاد پروسه سریع تری از بازیافت و خلق دانش در پروژه در زمان محدود می شود (کلارک و همکاران، ۱۹۸۷؛ Tsai و، ۲۰۰۱). در ادبیات موضوعی مدیریت پروژه، شیوه های HRM به منظور کمک به موفقیت پروژه با تسهیل مدیریت دانش، به عنوان مثال توسط تحریک به اشتراک گذاری دانش از طریق سیستم های پاداش، بهبود دانش مربوط به پروژه از طریق آموزش و توسعه و فراهم کردن توسعه مسیر شغلی مورد ملاحظه قرار داده می شوند ( Kase و همکاران، ۲۰۰۹؛ ترنر و همکاران ۲۰۰۸،). بدیهی است که هر دو شیوه های HRM و ACAP دانش یک تیم پروژه به میزان قابل توجهی با عملکرد پروژه در ارتباط هستند، اما ارتباط بین این ساختار ها به ندرت مورد آزمایش قرار گرفته است (چوانگ و همکاران، ۲۰۱۰؛ کلارک و Colling، ۲۰۰۵). بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر شیوه های HRM و ACAP دانش تیم پروژه بر عملکرد پروژه می باشد.

Abstract

In response to recent calls for research on human resource management (HRM) in project management, this research investigates the links between HRM practices, the project team’s knowledge absorptive capacity (ACAP) and project performance in project-oriented companies (POCs). Based on survey data from 198 projects in multinational companies (MNCs) in the Thai automotive industry, this research finds that HRM practices moderate the effects of a project team’s knowledge ACAP on project performance, in particular of potential ACAP on long-run project performance. In addition, HRM practices covary with a project team’s realized ACAP, the other dimension of ACAP, to affect short-run project performance. This research sheds light on the different roles that HRM practices play in a project, finding that HRM practices not only facilitate knowledge management from the current project to future projects but also strengthen the relationship between a project team’s knowledge ACAP and long-term project performance. This research contributes to the understanding of HRM in the literature of project management.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.