مقالات انگلیسی ترجمه شده ارزیابی و مدیریت عملکرد سازمانی و مالی ۲۰۲۰- ۲۰۱۹

در این صفحه مجموعه مقالات انگلیسی ترجمه شده درباره مدیریت عملکرد سازمانی، ارزیابی عملکرد، عملکرد مالی  از نشریات معتبر ISI مربوط به سال های ۲۰۲۰-۲۰۱۹-۲۰۱۸ موجود می باشد – مقالات انگلیسی مدیریت عملکرد سازمان به طور رایگان قابل دانلود می باشند

مقالات انگلیسی با ترجمه تخصصی 2020-2019

مقالات بیس پایان نامه در تمامی رشته ها

برای مشاهده جزییات و دانلود مقاله انگلیسی عملکرد مالی مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

 1. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ تأثیر هیئت مدیره در موفقیت بلند مدت یک شرکت
 2. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد شرکت: نقش کمیته ریسک
 3. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت های بورس هند و شورای همکاری خلیج فارس
 4. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ نوآوری سبز و عملکرد زیست محیطی: نقش رهبری تحول گرا سبز و مدیریت منابع انسانی سبز
 5. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ نقش قابلیت های تجزیه و تحلیل کسب و کار در تقویت چابکی و عملکرد شرکت ها
 6. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی،محیط اخلاقی و عملکرد سازمانی
 7. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی
 8. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ رابطه بین خدمات مربوط به عملیات حسابرسی داخلی و عملکرد عملیاتی شرکت
 9. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ تأثیر فرهنگ سازمانی و عملکرد رهبری بر رضایت شغلی متخصصان روابط عمومی: بررسی اثرات میانجی توام مشارکت و اعتماد
 10. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ ادغام سیستم های کنترل مدیریت زیست محیطی برای تبدیل استراتژی زیست محیطی به عملکرد مدیریتی
 11. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ آیا تصدی بلند مدت مدیران اجرایی منجر به رانت خواهی می شود؟ تجزیه و تحلیل پاداش نقدی و عملکرد مدیریتی پس از آن
 12. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیر اجرایی
 13. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد
 14. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ اتخاذ سیستم های هوش تجاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط: تاثیر سیستم ها بر عملکرد شرکت
 15. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ جهت گیری استراتژیک، عملکرد نوآوری و اثر تعدیلگر مدیریت بازاریابی 
 16. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد هتل
 17. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهای نوظهور
 18. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ : تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان هتل و عملکرد محیطی
 19. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ : تأثیر عملکرد ویژگی های هتل بر رفتارهای بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی
 20. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ : ایجاد وفاداری از طریق برنامه های پاداش: تاثیر ادراک عدالت و وابستگی به برند
 21. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد: دوسو توانی سازمانی و انعطاف پذیری منابع انسانی
 22. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت
 23. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ : چگونه هوش هیجانی رهبر بر عملکرد کاری زیردستان و رفتار شهروندی سازمانی تاثیر می گذارد
 24. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی
 25. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : انگیزش سازمانی، رضایت شغلی کارکنان و عملکرد سازمانی
 26. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : سازگاری سیستم های دانش سازمانی و مدیریت دانش برای بهبود کارایی و اثربخشی عملکرد
 27. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : حسابداری، اندازه گیری عملکرد و عداالت (انصاف) در شبکه های عرضه تولیدی
 28. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ رسانه اجتماعی – استفاده از اینستاگرام و مزایای عملکرد آن
 29. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : کمی سازی اثرات عدم اطمینان از بازگشت محصول بر عملکرد اقتصادی و محیطی طراحی پیکربندی و شکل محصول
 30. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : تأثیر اثر تشویقی وب سایت در عملکرد مالی هتل لوکس
 31. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : استراتژی های بازاریابی دیجیتال، بررسی های آنلاین و عملکرد هتل
 32. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۷ سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد سازمانی: نقش مدیریت دانش
 33. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : چرخه تبدیل نقدی و عملکرد شرکت
 34. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : نقش جهت گیری سازمانی و ویژگی های محصول در عملکرد برای پایداری
 35. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : روابط تجربی عدم قطعیت محیطی درک شده، مشارکت زنجیره تامین و عملکرد عملیاتی
 36. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : تشریح تأثیر سیستم های تولید با قابلیت پیکربندی مجدد بر عملکرد محیطی: نقش مدیریت ارشد و فرهنگ سازمانی
 37. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : مدیریت زنجیره تامین سبز مرتبط با شاخص های عملکرد در صنایع کشاورزی
 38. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و تولیدی و چابکی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت در صنعت مد
 39. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : تأثیر قابلیت های محیطی بر استراتژی های محیطی و عملکرد محیطی صادرکنندگان کره ای برای مدیریت زنجیره تامین سبز
 40. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : فاکتورهای احتمالی، مدیریت ریسک، و عملکرد بانک های اندونزی
 41. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : نقش رهبری عاقلانه در افزایش عملکرد شغلی: شواهد از بخش گردشگری مصر
 42. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۷: حسابرسان مستقل” ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی
 43. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : اندازه گیری کار تیمی و عملکرد تیم در محیط کاری مبتنی برهمکاری
 44. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : عملکرد املاک هتل: نقش حسابداری مدیریت استراتژیک
 45. مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت و گزارش عملکرد شرکت ها
 46. مقاله ترجمه شده : تاثیر عوامل کلیدی موفقیت برنامه ریزی منابع انسانی در عملکرد کسب و کار
 47. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : تاثیر چشم انداز، استراتژی و منابع انسانی برروی عملکرد خدماتی سازمان های غیر انتفاعی
 48. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : الگوهای رفتاری برنامه های ارزیابی عملکرد زیست محیطی
 49. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۵ ارزیابی عملکرد سیستم های اطلاعاتی ، معرفی یک تکنیک دو سطحی
 50. مقاله انگلیسی ترجمه شده عملکرد سیستم اطلاعات حسابداری موسسات قرضه های کوچک اسلامی از طریق اجرای بانکداری همراه
 51. مقاله ترجمه شده : تاثیر شیوه های مدیریت دانش برعملکرد سازمانی شیوه کارت امتیازی متوازن
 52. مقاله انگلیسی ترجمه شده بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص به عنوان یک ابزار اندازه گیری عملکرد شرکت
 53. مقاله ترجمه شده : پیشرفت ها در زمینه گزارش دهی عملکرد دولت محلی
 54. مقاله ترجمه شده : رابطه بین ابعاد مدیریت کیفیت جامع TQM‏ و عملکرد سازمانی
 55. مقاله انگلیسی ترجمه شده آیا خصوصیات جبرانی هیئت مدیره شرکت ها تحت تاثیر عملکرد مالی شرکت ها فهرست شده قرار میگیرد
 56. مقاله انگلیسی ترجمه شده پیاده سازی مدیریت دانش و عملکرد شرکت
 57. مقاله انگلیسی ترجمه شده تجزیه و تحلیل عملکرد کسب و کار بانکی و ریسک بازار
 58. مقاله ترجمه شده : پیش بینی عملکرد پروژه با توجه به تاثیر سبک رهبری در چابکی سازمانی
 59. مقاله انگلیسی ترجمه شده نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت
 60. مقاله لاتین ترجمه شده: مدیریت ریسک شرکت ها و عملکرد شرکت
 61. مقاله انگلیسی ترجمه شده ارزیابی عملکرد سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
 62. مقاله انگلیسی ترجمه شده: مدیریت عملکرد بعنوان فرایندی از توسعه نوآوری در صنعت نرم افزار
 63. مقاله لاتین مدیریت عملکرد با ترجمه: رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت
 64. مقاله انگلیسی مدیریت عملکرد با ترجمه: مدل چند ضابطه ای در ارزیابی آموزشی
 65. مقاله انگلیسی با ترجمه: تاثیر تنوع بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی
 66. مقاله لاتین مدیریت عملکرد با ترجمه: نقش مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی
 67. مقاله انگلیسی با ترجمه: اثرات بازار و کارایی عملیاتی بر عملکردهای منابع انسانی اجرایی
 68. مقاله انگلیسی با ترجمه: رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت
 69. مقاله انگلیسی مدیریت عملکرد با ترجمه: تولید بهنگام جامع (T-JIT) و اثرات آن بر توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی
 70. مقاله انگلیسی مدیریت عملکرد با ترجمه: نوآوری سازمانی و عملکرد شرکت
 71. مقاله انگلیسی با ترجمه: جریان های دانش و عملکرد شرکت
 72. مقاله انگلیسی با ترجمه: رهبری تحول آفرین و عملکرد شغلی
 73. مقاله انگلیسی با ترجمه: سلسله مراتب یکپارچه سازی کارت امتیازی متوازن به زبان فازی برای ارزیابی عملکرد
 74. مقاله انگلیسی با ترجمه: اثر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت
 75. مقاله انگلیسی با ترجمه: میزان رضایتمندی مشتری، وفاداری و عملکرد مالی
 76. – مقاله لاتین مدیریت عملکرد با ترجمه: اندازه گیری عملکرد شرکت با استفاده از نسبت های مالی
 77. مقاله لاتین مدیریت عملکرد با ترجمه: نقشه های استراتژیک فازی شناختی در اندازه گیری عملکرد فرایند کسب و کار
 78. مقاله انگلیسی با ترجمه: کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی
 79. مقاله انگلیسی با ترجمه: آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی درونی عملکرد نوآورانه شرکت های محلی را بهبود میبخشد؟!
 80. مقاله انگلیسی با ترجمه: سبک های مدیریت تحول، رقابت بازاری، و عملکرد سازمانی
 81. مقاله انگلیسی با ترجمه: سیستم اطلاعاتی در مدیریت عملکرد کسب و کار
 82. مقاله انگلیسی با ترجمه: هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد
 83. مقاله انگلیسی با ترجمه: انتخاب استراتژیک و تاثیرات آن بر عملکرد شرکت
 84. مقاله انگلیسی با ترجمه: نقش آرم های تجاری (لوگو برند) در عملکرد شرکت
 85. مقاله انگلیسی با ترجمه: راهبرد، مدیریت منابع انسانی و عملکرد
 86. مقاله انگلیسی با ترجمه: اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری
 87. مقاله انگلیسی ترجمه شده: توانمندسازی سازمانی و روانی در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد
 88. مقاله انگلیسی ISI با ترجمه: اندازه ­گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی
 89. مقاله ISI مدیریت عملکرد با ترجمه: تاثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در عملکرد عملیاتی یک سازمان
 90. مقاله انگلیسی با ترجمه: ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی:
 91. مقاله لاتین ارزیابی عملکرد با ترجمه: ادغام دو رویکرد تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن برای ارتقای ارزیابی عملکرد
 92. مقاله انگلیسی با ترجمه: بهبود عملکرد شرکت از طریق NPD نقش بازار محوری، NPD محوری و فرآیند NPD
 93. مقاله ISI ارزیابی عملکرد با ترجمه: استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه
 94. مقاله ISI سنجش عملکرد با ترجمه: کاربرد سیستم های سنجش عملکرد استراتژیک در تدوین استراتژی
 95. مقاله انگلیسی با ترجمه: بررسی مجدد عملکرد کاربر سیستم های اطلاعاتی
 96. مقاله انگلیسی با ترجمه: روابط بین شیوه عمل منابع انسانی و عملکرد شرکت
 97. مقاله انگلیسی ارزیابی عملکرد با ترجمه: یک روش ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین کننده
 98. مقاله انگلیسی با ترجمه: مدیریت عملکردهای استراتژیک :عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی
 99. مقاله انگلیسی با ترجمه: تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی
 100. مقاله انگلیسی با ترجمه: ارزش و یا جایگاه مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی
 101. مقاله انگلیسی با ترجمه: اندازه گیری عملکرد شرکت و واحدهای کسب و کار
 102. مقاله انگلیسی با ترجمه: مقیاس بندی عملیاتها، سیستمهای منابع انسانی و عملکرد شرکت
 103. مقاله لاتین با ترجمه:ساختارهای متوازن : طراحی سازمان برای رشد مناسب
 104. مقاله انگلیسی با ترجمه: تأثیر پیچیدگی استراتژیک بر استراتژی بازاریابی و عملکرد سازمانی
 105. مقاله انگلیسی با ترجمه: اندازه گیری عملکرد تنها یکی از راه های مدیریت عملکرد است
 106. مقاله انگلیسی با ترجمه: سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد استراتژیک:
 107. مقاله انگلیسی با ترجمه: اثرات میانجی فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی و عملکرد
 108. مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی: ارزیابی سرمایه فکری: ارتباط بین پیاده سازی مدیریت دانش و عملکرد شرکت
 109. دانلود مقاله انگلیسی ISI با ترجمه: ارتباط میان تناسب زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت
 110. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: مقررات زدایی، تغییرات تکنولوژیکی و عملکرد وام‏دهی- تجاری بانکهای بزرگ و کوچک
 111. مقاله انگلیسی: یارانه های دولتی موازنه اقتصادی چین ، هزینه بدهی و عملکرد شرکت
 112. مقاله ترجمه شده توسعه پایدار و ادغام آن در اداره امور شرکت ها- تمرکز بر مدیریت و گزارش عملکرد شرکت ها
 113. مقاله ترجمه شده اندازه گیری وضعیت مالی در شهرداری ها: اعداد مفهومی فراتر از خود دارند
 114. مقاله ترجمه شده ظرفیت جذب، نوآوری و عملکرد مالی

مقالات انگلیسی مدیریت عملکرد بدون ترجمه 

 1. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ مزیت منابع اطلاعاتی مشتری ، استراتژی بازاریابی و عملکرد تجاری: دیدگاه مبتنی بر منابع بازار
 2. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ تأثیر همسویی استراتژی های کسب و کار ، IT و بازاریابی بر عملکرد شرکت
 3. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ عملکرد ایمنی و ناهمگونی فناوری در صنعت ساخت و ساز استانی چین
 4. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ ائتلاف های استراتژیک و عملکرد شرکت در استارتاپ هایی با یک ماموریت اجتماعی
 5. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ سرمایه گذاری تحقیق و توسعه ، عملکرد شرکت و نقش تعدیل گر سیستم و حمایت: شواهدی از بازارهای نوظهور
 6. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ تأثیر روابط سیاسی بر عملکرد شرکتهای صادر کننده چینی
 7. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ تنظیم بازار کار ، تنوع دانش و مهارت و عملکرد نوآوری ملی
 8. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ اثر تعدیل گر ویژگی های شغلی و فردی بر بازده نظارت دیجیتال
 9. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ آیا سرمایه گذاری های خارجی ارزش شرکت و عملکرد شرکت را بهبود می بخشد
 10. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ رابطه بین عملکرد محیطی و عملکرد مالی
 11. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ عملکرد نوآوری محصولات جدید در صنایع با تکنولوژی پیشرفته
 12. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ خرد جمعی در پروژه های توسعه نرم افزار و تاثیر آن بر عملکرد پروژه
 13. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ مسیرهای یادگیری سازمانی بر اساس پذیرش صنعت ۴.۰
 14. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ پیامدهای عملکرد خدمات رسانی: شبکه عرضه خدمات تولید کننده
 15. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ قدرت تجارت الکترونیک: آیا تجارت الکترونیک موجب تقویت تأثیر برنامه های وفاداری در عملکرد عملیاتی هتل ها می شود؟
 16. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ نقش مدیر پروژه در عملکرد ایمنی ساخت و سازها
 17. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ آیا مدیریت تنوع در یک فرهنگ سنتی همگن اهمیت دارد؟
 18. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ تاثیر کارت امتیازی متوازن بر عملکرد کیفی سازمان های داروسازی

 19. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ اثر میانجی سرمایه فکری، سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت، عملکرد فرآیند داخلی و عملکرد مشتری
 20. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ مدیریت سرمایه در گردش در بحران مالی جهانی
 21. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ ارتباط بین جنبه های حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمانی
 22. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ ظرفیت های سیستم اطلاعاتی و عملکرد شرکت: باز کردن جعبه سیاه از طریق عملکرد تصمیم گیری و عملکرد فرآیند کسب و کار
 23. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت
 24. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ بلوغ در ادغام سیستم مدیریت و ارتباط آن با عملکرد پایدار
 25. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ تأثیر عملکرد زیست محیطی بر بدهی مالی
 26. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ ادغام گزارش های پایداری در مدیریت ریسک سازمانی و ارتباط آن با عملکرد کسب و کار
 27. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ گزارشگری یکپارچه: یک ابزار افشای حسابداری برای گزارشگری مالی اساسی و تأثیر آن در ارزیابی بازار شرکت
 28. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ بررسی موانع تغییر سازمانی برای پایداری و محرک های عملکرد پایدار در صنایع فلزی
 29. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ بررسی جامع عملکرد توسعه نفت و گاز در نیجریه: تجزیه و تحلیل فنی و غیر فنی

 30. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری
 31. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : مدلی برای نقش اعتماد در سطح عملکرد شرکت
 32. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : عوامل تعیین کننده رضایت شغلی و عملکرد دریانوردان

مدیریت عملکرد و عملکرد سازمانی

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد.

عملکرد به دو جزء تقسیم می شود: ۱) کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و ۲) اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد یک مسئولیت مدیریتی است که استانداردهای شغلی را مشخص و تعیین می‌کند که عملکرد کارکنان در حدود استانداردهای تعیین شده هست یا خیر. به وسیله‌ی ارزیابی عملکرد تنبیه یا تشویق کارکنان را می‌توان مدیریت کرد. ارزیابی عملکرد کمک می‌کند تا ویژگی‌های کارکنان را بسنجیم و حدود توانایی آنها را تخمین بزنیم. با ارزیابی عملکرد می‌توان در خصوص ارتقای شغلی کارکنان، نیاز به آموزش و بهبود توانایی‌‌شان تصمیم‌گیری کرد. ارزیابی عملکرد از فعالیت‌هایی است که به‌طور منظم در هر سازمانی باید انجام شود. روند ارزیابی عملکرد شامل مراحل زیر است:

تعیین استانداردهایی برای عملکرد

اعلام استانداردهای مربوطه

سنجش عملکرد حقیقی کارکنان

تجزیه و تحلیل انحرافات عملکرد نسبت به استانداردهای مشخص شده

به بحث گذاشتن انحرافات

تعیین راه‌هایی برای اقدامات اصلاحی