اطلاعیه

مقاله انگلیسی سرمایه گذاری تحقیق و توسعه ، عملکرد شرکت و نقش تعدیل گر سیستم و حمایت: شواهدی از بازارهای نوظهور

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M973

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  سرمایه گذاری تحقیق و توسعه ، عملکرد شرکت و نقش تعدیل گر سیستم و حمایت: شواهدی از بازارهای نوظهور

عنوان کامل انگلیسی:

R&D investment, firm performance and moderating role of system and safeguard: Evidence from emerging markets

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M973)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

رابطه بین تحقیق و توسعه و عملکرد شرکت شدیدا به محیط خارجی وابسته است. بنابراین ، این مقاله به بررسی اثرات حمایت از سرمایه گذاران در سطح کشور (حمایت) و سازوکار های حاکمیتی (سیستم ها) در رابطه بین تحقیق و توسعه و عملکرد شرکت پرداخته است. با استفاده از برآورد GMM و آزمایش الاستیته داده های پانل برای ۴۲۳ شرکت از ۱۲ کشور نوظهور ، دریافتیم که حمایت نسبت به سیستم در سطح کشور اثر تعدیلگر بیشتری در رابطه بین تحقیق و توسعه و عملکرد شرکت دارد. نتایج نشان داد که “حمایت” در ارتباط بین تحقیق و توسعه و عملکرد شرکت نسبت به سایر سازوکارهای حاکمیتی سطح کشور نسبتاً مهمتر است ، زیرا حمایت قویتر می تواند سرمایه خارجی را به راحتی جذب کند. این نتایج پیامدهای قابل ملاحظه ای برای سیاست های نوآوری دارد. به ویژه ، ممکن است مدیران در راستای افزایش سرمایه گذاری R&D ، به منظور افزایش عملکرد شرکت ، حمایت از سرمایه گذاران را تقویت کنند.

کلمات کلیدی: سرمایه گذاری تحقیق و توسعه ، سیستم ، حمایت ، بازارهای نوظهور

۱.مقدمه

هزینه های تحقیق و توسعه (R&D) به عنوان یکی از مؤلفه مهم رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است (Alam, Uddin, & Yazdifar, 2019a; Brown, Fazzari, & Petersen, 2009). برای به حداکثر رساندن تأثیر بالقوه سرمایه گذاری تحقیق و توسعه بر رشد و توسعه اقتصادی ، تضمین بازده و بهره وری چنین سرمایه گذاری هایی ضروری است. برخی از پژوهش ها نشان داده اند که حاکمیت شرکتی قدرتمند در سطح شرکت و کشور به بهبود بازده و بهره وری سرمایه گذاری تحقیق و توسعه کمک می کند. به عنوان مثال ، Cui و Mak (2002) ، Chen و Hsu (2009) ، Ayyari، Demirguc-Kunt، and Maksirmovic (2011) and Honoré، Munari، and La Potterie (2015) دریافتند که حاکمیت شرکتی به بهبود بازده سرمایه گذاری تحقیق و توسعه کمک می کند. از طرف دیگر ، نویسندگانی چون Hillier, Pindado, Queiroz, and Torre (2011), Pindado, Queiroz, and Torre (2015), Chu, Yang, and Yang (2016), and Alam, Uddin, and Yazdifar (2019b) دریافتند که حاکمیت در سطح کشور تأثیر شدیدی بر بازده سرمایه گذاری تحقیق و توسعه دارد …

۵.نتیجه گیری

  در این مقاله بررسی شده است که آیا حمایت بهتر از سرمایه گذاران (حمایت) نقش مهمتری در تعدیل رابطه بین تحقیق و توسعه و عملکرد شرکت ها نسبت به سایر مؤلفه های حاکمیتی سطح کشور (سیستم) دارد. این مقاله با استفاده از داده های پانل نامتوازن از ۱۲ کشور نوظهور که شامل ۴۲۳ شرکت می باشد و بکارگیری روش برآورد GMM ، شواهد مستحکمی را یافته است که نشان می دهد ، در بازارهای نوظهور ، حمایت ها نسبت به سیستم ها نقش مهمتری در تعدیل رابطه بین سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و عملکرد شرکت ها دارند. نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در کشورهایی که حمایت بیشتری از سرمایه گذار می شود، بازده بیشتری دارد…

Abstract

The relationship between R&D and firm performance is highly dependent on the external environment. Therefore, this paper examined the effects of country level investor protection (safeguards) and governance mechanisms (systems) on the relationship between R&D and firm performance. Using GMM estimation and elasticity testing of panel data for 423 firms from 12 emerging countries, we find that a country’s safeguards tend to moderate the relationship between R&D and firm performance more than the system of a country. The results indicate that safeguarding is relatively more important for the relationship between R&D and firm performance than other country level governance mechanisms, as the former can easily attract outside capital when it is strong. These results have significant implications for innovation policy. In particular, managers may wish to strengthen investor protection to promote high R&D investment in order to increase firm performance.

Keywords: R&D investment, System, Safeguard, Emerging markets

۱.Introduction

 Research and Development (R&D) expenditure has been treated as an important constituent of economic growth (Alam, Uddin, & Yazdifar, 2019a; Brown, Fazzari, & Petersen, 2009). To maximise the potential impact of R&D investment on economic growth and development, it is essential to ensure the efficiency and productivity of such investment. A number of papers have found that strong corporate governance at both firm level and country level helps to improve the efficiency and productivity of R&D investment. For example, Cui and Mak (2002), Chen and Hsu (2009), Ayyagari, Demirguc-Kunt, and Maksirmovic (2011) and Honoré, Munari, and La Potterie (2015) concluded that firm level corporate governance helps to improve the efficiency of R&D investment. On the other hand, authors such as Hillier, Pindado, Queiroz, and Torre (2011), Pindado, Queiroz, and Torre (2015), Chu, Yang, and Yang (2016), and Alam, Uddin, and Yazdifar (2019b) have concluded that country level governance has a strong effect on the efficiency of R&D investment…

۵.Conclusion

 This paper has examined whether better investor protection (safeguards) has a more critical role in moderating the relationship between R&D and firms’ performance than other components of country level governance (system). Using unbalanced panel data from 12 emerging countries covering 423 firms and applying the GMM estimation method, this paper has found strong evidence that, in emerging markets, safeguards play a more critical role than systems in moderating the relationship between R&D investment and firms’ performance. The results show that R&D investment generates higher profits in countries where investor protection (safeguards) is stronger…

مقالات مرتبط با این موضوع

ترجمه مقالات رشته مدیریت

ترجمه مقاله درباره بازارهای نوظهور

ترجمه مقاله درباره عملکرد سازمانی

ترجمه مقاله درباره تحقیق و توسعه

ترجمه مقاله درباره سرمایه گذاری