اطلاعیه

مقاله انگلیسی ویژگی های هیئت مدیره، ویژگی های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت: شواهد تجربی از اقتصاد نوظهور

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۳ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H850

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Asian Journal of Accounting Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲: ویژگی های هیئت مدیره، ویژگی های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت: شواهد تجربی از اقتصاد نوظهور

عنوان کامل انگلیسی:

Board characteristics, audit committee attributes and firm performance: empirical evidence from emerging economy

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H850)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – این مطالعه به منظور آنالیز تأثیر ویژگی‌های هیئت مدیره و کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت بانک‌های تجاری سهامی عام بنگلادش طراحی و انجام شده است.

طرح/روش/رویکرد – سی بانک تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار داکا (DSE) به عنوان نمونه برای این مطالعه انتخاب شده اند. داده ها از گزارش های سالانه بانک های ارزیابی شده بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ جمع آوری شده است. برای اجرای مدل رگرسیونی این پژوهش از مدل OLS تلفیقی استفاده شده است.

یافته ها – استقلال هیئت مدیره با ROA و کیو توبین رابطه منفی و معنادار و با بازده سهام رابطه مثبت و معناداری دارد.از سوی دیگر، تنوع هیئت مدیره رابطه منفی و معناداری با ROA و ROE دارد که دلالت بر ناکارآمدی اعضای متنوع هیئت مدیره در بنگلادش دارد. انتصابات خانوادگی با ROA رابطه مثبت و معنادار و با بازده سهام رابطه منفی و معناداری دارد. فراوانی جلسات هیئت مدیره رابطه مثبت و معناداری با ROA دارد. اندازه کمیته حسابرسی با کیو توبین رابطه منفی و معناداری دارد. استقلال رئیس کمیته حسابرسی با کیو توبین و بازده سهام رابطه منفی و معناداری دارد. حضور مدیران غیر اجرایی و تعداد جلسات حسابرسی با هیچ یک از متغیرهای پیش بینی شده رابطه معناداری ندارد.

محدودیت ها/ مفاهیم تحقیق – در بین تمامی متغیرهای ویژگی های هیئت مدیره، نقش مدیران مستقل و مشارکت مدیران زن نتایج متناقضی در این پژوهش دارد. این موضوع سوالی را در مورد انتصاب منصفانه مدیران مستقل و نگاه عینی آنها به هیئت مدیره ایجاد کرده است. نقش مدیران زن در بنگلادش متقاعد کننده نیست زیرا اکثر بانک های تجاری مالکیت خانوادگی دارند . سیاستگذاران می‌توانند بر انتصاب مدیران مستقل نظارت کنند تا از حاکمیت خوب در بخش بانکداری اطمینان حاصل شود. علاوه بر این، نقش کمیته حسابرسی و استقلال رئیس کمیته حسابرسی نتایج متناقضی را از نظر معیار عملکرد مبتنی بر بازار ایجاد کرده است.

نوآوری /ارزش – بخش بانکی بنگلادش فساد بزرگی را به شکل وام های غیرکارآمد(NPL ) و کیفیت ضعیف مدیریت تجربه می کند که منجر به سود کم برای شرکت می شود. این مطالعه به بررسی مشکلات کیفیت مدیریت و ایرادات کمیته حسابرسی که مانع رشد کلی صنعت بانکداری می شود، پرداخته است. بهبود انتصاب مدیران مستقل و تشکیل کمیته حسابرسی و گزارش‌دهی مطمئناً به صنعت بانکداری بنگلادش برای بهبود عملکرد کلی کمک خواهد کرد.

کلمات کلیدی: ویژگی های هیئت مدیره، ویژگی های کمیته حسابرسی، بانک های تجاری، بنگلادش

Abstract

Purpose – This study is designed and directed to analyze the effect of board characteristics and audit committee attributes on the firm performance of publicly listed commercial banks of Bangladesh.

Design/methodology/approach – Thirty publicly listed commercial banks of Dhaka Stock Exchange (DSE) have been taken as sample for this study. Data have been collected from annual reports between 2011 and 2017 of the assessed banks. Pooled OLS model has been used for running regression model of this study.

Findings – Board independence has a negative and significant relationship with ROA and Tobin’s Q. However, Board Independence has a positive and significant relationship with Stock Return. On the other hand, Board Diversity has a negative and significant relationship with ROA and ROE, which implies inefficiency of diversified board members in the context of Bangladesh. Family duality has a positive and significant relationship with ROA and a negative and significant relationship with Stock return. Board Meeting has a positive and significant relationship with ROA. Audit Committee Size has a negative and significant relationship with Tobins’ Q. Independence of audit committee chairman has a negative and significant relationship with Tobin’s Q and Stock Returns. Presence of non-executive directors and number of audit meetings have no significant relationship with any of the predicted variables.

Research limitations/implications – Among all variables of the board characteristics, role of independent directors and participation of female directors have conflicting results in this study. This has raised a question about the fair appointment independent directors and their objective view on the board. Female directors’ role is not convincing in the context of Bangladesh as most of the commercial banks are family-owned. Policymakers can tighten and supervise the appointment of independent directors to ensure good governance in the banking sector. Moreover, role of audit committee and independence of audit committee chairman have generated conflicting results in terms of market-based performance measure.

Originality/value – Banking sector of Bangladesh experiences huge corruption in the form of excessive NPLs and poor management quality which results in low profit for the firm. This study has explored the problems of management quality and flaws of audit committee which is hampering overall growth of banking industry. Improvement of independent directors’ appointment and audit committee formation and reporting will certainly help banking industry of Bangladesh to improve overall performance. 

Keywords :Board characteristics, Audit committee attributes, Commercial banks, Bangladesh

۱.Introduction

Trust is as essential a virtue as transparency is a key to performance. For an organization to run smoothly, it is important for the shareholders to be able to trust the managers while it is indispensable for the managers to be transparent on their journey to good performance. The mindset of financial investors in the economy may thus be heavily directed by a good corporate governance framework. A solid structure will encourage prospective investors to depend largely through the unwavering quality of a good corporate governance. It incorporates connections between, and responsibilities of the organization’s stakeholders, just as the laws, policies, methods, practices, norms and standards may influence the organization’s direction and control (Cadbury, 1992)…

۵.Conclusion

Good corporate governance can be ensured through qualified and decent characteristics possessed by the board. As an integral part of the board, audit committee plays a vital role in ensuring good financial reporting practices in the company. Growing culture of NPLs, financial scams and audit swindles have asked for investigating the management quality and effectiveness of audit committee of various financial institutions of Bangladesh. Hence, this study targets at the effect of management efficiency (board characteristics) and audit committee performance (audit committee attributes) on the profitability of the business. Conventionally measured accounting-based tools of firm performance are Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE). Along with that, two market-based performance measures have been considered in this study to predict how management quality and performance of audit committee affect the profitability of business. This study also extends the study of previously researched context by adding audit committee attributes and marketbased performance indicator in this study. Publicly listed 30 commercial banks of Dhaka Stock Exchange (DSE) have been sampled for the study. Pooled OLS has been used for predicting the relationship among predictor and predicted variables. The findings and analysis of the research show that the regression model used in this study confirms that there is a significant effect of corporate governance factors combined on performance of the company measured. Our findings reveal that all the board attributes are collectively significantly associated with the performance variables. However, all the variables of audit committee attributes are not found significant. Only audit committee size and independence of audit committee chairman are found to have significant relationship…

مقالات مرتبط با این موضوع

موضوع حسابداری ۲۰۲۳

دانلود رایگان مقاله در مورد حسابرسی

دانلود رایگان مقالات حسابداری رفتاری

دانلود مقاله انگلیسی در مورد کمیته های حسابرسی با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد عملکرد شرکت

دانلود مقاله انگلیسی در مورد هیئت مدیره

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد بانکداری

دانلود رایگان مقاله با ترجمه ۲۰۲۳