اطلاعیه

مقاله انگلیسی بهبود عملکرد کارکنان از طریق بازاریابی داخلی و یادگیری سازمانی: نقش میانجی نوآوری سازمانی در یک بازار نو ظهور

این مقاله علمی پژوهشی  به زبان انگلیسی از نشریه Taylor & Francis مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۲۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1338

سال نشر: ۲۰۲۰ 

نام ناشر (پایگاه داده): Taylor & Francis

نام مجله: Cogent Business & Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research paper)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۴ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ : بهبود عملکرد کارکنان از طریق بازاریابی داخلی و یادگیری سازمانی: نقش میانجی نوآوری سازمانی در یک بازار نو ظهور

عنوان کامل انگلیسی:

Improving employees’ performance through internal marketing and organizational learning: Mediating role of organizational innovation in an emerging market

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1338)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

این مطالعه رابطه ویژه بین بازاریابی داخلی و یادگیری سازمانی را به عنوان محرک های اصلی نوآوری سازمانی که منجر به بهبود عملکرد کارکنان در زمینه صنعت نفت می شوند را شناسایی می کند. در نظرسنجی انجام شده در بین مدیران و متخصصان شاغل در صنعت نفت ایران، مدلی از پیش بینی کننده های نوآوری سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. از مدل سازی معادلات ساختاری Smart PLS برای به دست آوردن بینش در مورد تأثیرات و روابط مختلف استفاده شد. ما به طور تجربی روابط بین این سازه‌ها را با اعتبارسنجی یک مدل مفهومی با استفاده از SEM بررسی کردیم. نتایج نشان می‌دهد که بازاریابی داخلی و یادگیری سازمانی محرک‌های اصلی نوآوری سازمانی هستند که منجر به بهبود عملکرد کارکنان می شوند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که بهبود سطح عملکرد کارکنان حتی از طریق نقش میانجی جزئی مکمل نوآوری سازمانی امکان‌پذیر است. علاوه بر این، این مطالعه از نظر مدیریتی به درک بازاریابی داخلی، یادگیری سازمانی و تاثیرنوآوری بر عملکرد کارکنان کمک می کند.

واژه‌های کلیدی: میانجیگری جزئی مکمل. بازاریابی داخلی؛ یادگیری سازمانی؛ عملکرد کارکنان؛ نوآوری سازمانی؛ صنعت نفت و گاز؛ بازارهای نوظهور؛ ایران

۱.مقدمه

بدون شک در بازارهای نوظهور یکی از دلایل شکوفایی جامعه یا سازمان، بهبود و ارتقای سطح منابع انسانی (افراد) و عملکرد آن هاست. این بدان معناست که بقای فعالیت ها در سازمان ها و موسسات به عملکرد کارکنان آن ها بستگی دارد. بنابراین، در سازمان های معاصر، سرمایه گذاری قابل توجهی در ارتقا و افزایش سطح عملکرد کارکنان وجود دارد. بر این اساس، با توجه به نگرانی های موجود در مورد منابع انسانی و کارکنان ماهر، عملکرد کارکنان در مطالعات اخیر در بخش نفت و گاز بسیار مورد توجه قرار گرفته است (نظام و مقبول شاه ۲۰۱۵، رادا ۲۰۱۵، سدام و منصور ۲۰۱۵، سینگتای و پیلا ۲۰۱۶، اوزوچکو ۶۲۰۱)…

۶.۲.  محدودیت ها و دستورالعمل های تحقیقاتی آتی

در این تحقیق به برخی از محدودیت اشاره می کنیم. محدودیت اول، عدم دسترسی به تمامی بخش ها به دلیل پراکندگی جغرافیایی شرکت موردنظر است. دوم اینکه، به دلیل محدودیت‌های زمانی و بودجه، امکان پوشش زمینه‌های گسترده‌تر یا بسط تحلیل ها به سایر بخش‌های تجاری در صنایع خدماتی (و غیر خدماتی) میسر نشد. ممکن است مطالعات آتی بتوانند این شکاف را کاهش دهند. محدودیت سوم، استراتژی جمع‌آوری داده‌ها بود که صرفا بر اطلاعات نظرسنجی جمع‌آوری‌شده در یک مقطع زمانی وابسته بود. محدودیت چهارم این بود که عملکرد کارکنان در این مطالعه مربوط به عملکرد درون نقشی به عنوان عملکرد وظیفه و عملکرد برون نقشی تنها به عنوان عملکرد متنی است. کوپمنز و همکاران (۲۰۱۳) بررسی جامعی را در خصوص مقالات مربوط به عملکرد کارکنان انجام دادند و نتیجه گیری کردند که کلیت عملکرد کارکنان در چهار بعد درون نقشی (وظیفه)، برون نقشی (زمانی)، عملکرد انطباقی و عملکرد معکوس طبقه بندی می شود. بررسی بهبود عملکرد انطباقی و معکوس، تلاش ارزشمندی برای مطالعات آتی برای انجام سنجش های موثق و قابل اعتماد برای تست این چارچوب می باشد. در پایان،لازم به ذکر است که این پژوهش، تنها پیش بینی ها و پیامدهای نوآوری سازمانی را مورد بررسی قرار داده است. با توجه به ارزیابی های انجام گرفته، پیشنهاد می‌شود که تحقیقات آتی ارتباط بین بازاریابی داخلی و یادگیری سازمانی و اثرات متقابل بازاریابی داخلی و یادگیری سازمانی را بر نوآوری سازمانی و عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار دهد.

Abstract

This study identifies a specific relationship between internal marketing and organizational learning as the key drivers of organizational innovation, which build employees performance in the context of the petroleum industry. A model of the antecedents of organizational innovation was examined in a survey conducted among managers and employed specialists working in the oil industry in Iran. Structural equation modelling via Smart PLS was employed to gain insight into the various influences and relationships. We empirically scrutinized relationships between these constructs by validating a conceptual model employing SEM. The results indicate that internal marketing and organizational learning are key drivers of organizational innovation, which they are build employees performance. As well as, the results clarify that it is possible to improve the level of employee performance even through the complementary partial mediating role of organizational innovation. Additionally, this study makes a managerial contribution to the understanding of internal marketing, organizational learning and innovation on employee performance.

Keywords: complementary partial mediation; internal marketing; organizational learning; employee performance; organizational innovation; oil and gas industry; emerging markets; Iran

۱.Introduction

Undoubtedly, in emerging markets one of the reasons for society and or organization to flourish is improvement in the level of human resources (people) and their performance. This means that survival of activities in organizations and institutions depends on their employees’ performance. Thus, in contemporary organizations, there is a significant investment in enhancing the level of employee performance. Accordingly, given the concerns existing in human resources and skilled personnel, employees’ performance has received considerable attention in recent studies in the oil and gas sector (Nizam & Maqbool Shah, 2015; Radda et al., 2015; Saddam & Mansor, 2015; Siengthai & Pila-Ngarm, 2016; Uzochukwu et al., 2016)…

۶.۲. Limitations and future research directions

We recognize a number of limitations in our study. First, the lack of access to all departments due to the geographical dispersion of this company. Second, due to time and budget constraints, we were unable to cover broader contexts or extend our analysis to other business sectors in the service (and non-service) industries. Future studies may wish to narrow this gap. Three, one of the limitations was our data collection strategy that relied exclusively on survey information gathered at one point in time. Four, we also note that employee performance in this study is concerned with in-role performance as task performance and extra-role performance as contextual performance only. Koopmans et al. (2013) conducted a comprehensive review of the employee performance literature and concluded that the totality of employee performance is categorized by four dimensions: in-role (task), extra-role (contextual), adaptive and counterproductive performance. An investigation of adaptive and counterproductive performance enhancement would be a worthwhile endeavour for future studies to produce valid and reliable measurements so that this framework can be tested. Finally, the research just examined predictors and consequences of organizational innovation. According to the evaluation, it is suggested that future research should examine the nexus between internal marketing and organizational-learning, and could examine the interaction effects of internal marketing and organizational learning on organizational innovation and employee performance…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله مدیریت

مقاله در مورد مدیریت رفتار سازمانی

مقاله در مورد مدیریت منابع انسانی

مقاله در مورد عملکرد سازمانی

مقاله در مورد بازاریابی

مقاله در مورد یادگیری سازمانی

مقاله در مورد نوآوری سازمانی

مقاله در مورد کشورهای نوظهور

دانلود رایگان مقاله