اطلاعیه

مقاله انگلیسی ارتباط بین جنبه های حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمانی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H475

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

نام مجله: Baltic Journal of Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۴ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  ارتباط بین جنبه های حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمانی

عنوان انگلیسی:

Association between strategic management accounting facets and organizational performance

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:h475)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله، توسعه یک مفهوم گسترده از جنبه های حسابداری مدیریت استراتژیک (SMA) و نیز بررسی تاثیر این جنبه ها بر ابعاد مالی و غیر مالی عملکرد سازمانی (OP) است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: داده ها از ۴۳۵ مدیر حسابداری که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عربستان ، کار می کنند ، جمع آوری شده است. بدین منظور از  تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای آزمون رابطه بین جنبه های SMA و OP استفاده می شود.

یافته ها: نتایج نشان می دهد که جنبه های SMA به طور معناداری بر OP تاثیر می گذارند و در دو دسته بندی عملکرد  مالی و غیر مالی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

محدودیت های تحقیق / مفاهیم: تسلط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عربستان بر مجموعه داده ها، تعمیم پذیری یافته ها را محدود می کند.

مفاهیم عملی: این مطالعه از این ایده پشتیبانی می کند که شرکت ها می توانند با اتخاذ برخی از جنبه های SMA مانند دسترسی به قوانین ساختاری مناسب، منابع حمایتی، انواع اطلاعات مناسب و کاربردی و شرایط سازمانی مناسب،عملکرد سازمانی خود را  افزایش دهند.

اصالت / ارزش: مطالعه حاضر مفاهیم SMA را به دلیل زمینه های  سازمانی به عنوان مجموعه ای از جنبه ها برای غلبه بردو  قطبی شدن یافته ها در ادبیات موجود گسترش می دهد و تاثیر آن را بر عملکرد سازمانی، از جمله عملکرد غیر مالی مورد بررسی قرار می دهد، جایی که شواهد تجربی هنوز هم اندک هست.

کلمات کلیدی: عملکرد سازمانی، عملکرد مالی، عملکرد غیر مالی، حسابداری مدیریت استراتژیک، شرکت های عربستانی

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to develop an extensive conceptualization of strategic management accounting (SMA) facets, as well as to explore the impact of these facets on both financial and non-financial measures of organizational performance (OP).

Design/methodology/approach: Data are collected from 435 accounting managers working in Saudi companies listed in the Saudi Stock Exchange. The study applies hierarchical regression analysis to test the association between SMA facets and OP.

Findings: The results show that SMA facets significantly affect OP, assessed in the two major categories of financial and non-financial performance.

Research limitations/implications:The dominance of companies listed in the Saudi Stock Exchange in the data set limits the generalizability of the findings.

Practical implications: The present study supports the idea that companies can enhance their OP by adopting some facets of SMA such as the availability of appropriate structural arrangements, supportive resources, adequate information types and usages and good organizational climate.

Originality/value: The current study expands the conceptualization of SMA in light of organizational context as a set of facets to overcome the polarization found in the existing literature and explores their impact on OP, including non-financial performance, for which empirical evidence is still scant.

Keywords: Organizational performance, Financial performance, Non-financial performance, Strategic management accounting, Saudi companies

Introduction

The emphasis of strategic approach in practicing management accounting, which has been labeled strategic management accounting (SMA), is intentionally directed at shifting the focus of management accounting from an inward-oriented perspective (e.g. historical and internal information) to an outward-oriented perspective (e.g. external and market-oriented information) (Roslender, 1995; Cravens and Guilding, 2001). However, there is still no consensus on the definition or constituents of SMA since it was introduced by Simmonds (1981) see Oboh and Ajibolade (2017).

However, it is well accepted that SMA lies at the crossroads of strategic management and accounting and tries to connect management accounting and strategic positioning of the organization ( Juras, 2014). In an attempt to integrate management accounting with strategic management process (SMP), most literature and empirical work (e.g. Ah Lay and Jusoh, 2011; Aksoylu and Aykan, 2013; Cadez and Guilding, 2008, 2012; Oboh and Ajibolade, 2017) have conceptualized and operationalized SMA based on two main facets, namely, the adoption of strategically oriented management accounting techniques and the involvement of accountants in SMP (Cadez and Guilding, 2008; Juras, 2014).

In regard to the first facet of SMA, external and long-term orientation, multidimensionality and both financial and non-financial typologies of measurement were used as criteria to identify the SMA techniques (Cadez and Guilding, 2008). In light of these three criteria, some authors (Cadez and Guilding, 2008; Cinquini and Tenucci, 2010; Cravens and Guilding, 2001; Guilding and McManus, 2002; Guilding et al., 2000) have presented lists of SMA techniques, which are classified into five broad categories: costing (e.g. attribute costing); planning, control and performance measurement (e.g. balance score card); strategic decision making (e.g. strategic costing and pricing); competitor accounting (e.g. competitor and competitor position); and customer accounting (e.g. customer profitability) (Cadez and Guilding, 2008). However, most of the empirical work over the past 30 years has investigated the extent to which specific strategically oriented accounting techniques were adopted (Langfield-Smith, 2008).

This work was not without limitations. Nixon and Burns (2012, p. 229) found that “the links among the bundle of techniques that are usually included in SMA and between SMA and cognate literatures were not integrated into a coherent, cohesive framework to complement strategic management.” Accordingly, limiting SMA conceptualization to a set of techniques may hinder our understanding of how SMA contributes to the SMP (Nixon and Burns, 2012; Otley, 2016). To overcome such limitation, Nixon and Burns (2012) suggested that more linkage between SMA, internal resources and organizational capabilities could be a good solution to making an effective alignment between management accounting and the SMP. Moreover, Otley (2016) recommended that the work in SMA conceptualization needs to be expanded to a wider range of organizational contexts (e.g. information system, climate, structure, etc.) rather than focusing on SMA techniques in order to identify the boundaries of the field.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت استراتژیک

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد