اطلاعیه

مقاله انگلیسی مدلی برای نقش اعتماد در سطح عملکرد شرکت: مطالعه موردی یک کسب و کار خانوادگی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M725

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : مدلی برای نقش اعتماد در سطح عملکرد شرکت: مطالعه موردی یک کسب و کار خانوادگی

عنوان انگلیسی:

A model for the role of trust in firm level performance: The case of family businesses

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M725)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ما به بررسی فرآیندی می پردازیم که به واسطه ی آن ، اعتماد در رهبری کسب و کارهای خانوادگی به ارتقاء سطح عملکرد شرکت کمک می کند. به طور ویژه، ما یک مدل توصیفی اساس فرایند را توسعه می دهیم که از طریق آن اعتماد بر تعهد و به نوبه خود بر عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد. تأثیر اعتماد بر عملکرد شرکت های خانوادگی با در نظر گرفتن نقشِ متغیرهای “نسل و وضعیت اعضای خانواده” به عنوان تعدیل کننده ی رابطه ی بین اعتماد و تعهد بیشتر درک می شود. این مدل را با استفاده از پاسخ های طولیِ مدیران برتر در کسب و کارهای خانوادگی مورد آزمایش قرار دادیم. نتایج نشان می دهد که تأثیر اعتماد بر عملکرد، از طریق تعهد با نقش تعدیلگری متغیر “وضعیت اعضای خانواده” رابطه دارد.

Abstract

We explore the process through which trust within family firm leadership contributes to firm level performance. Specifically, we develop a model describing the underlying process through which trust influences commitment and in turn organizational performance. The effect of trust on the performance of family businesses is further understood by addressing the role of family member status and generation in moderating the relationship between trust and commitment. We test this model using longitudinal responses from top managers in family businesses. Results indicate that the effect of trust on performance takes place through commitment with family member status moderating the relationship.

Keywords Trust,Family business,Relational governance,Commitment

Introduction

For management researchers, family businesses represent a unique context from the standpoint of governance, management, and decision making as power and ownership are concentrated within the family (Schulze, Lubatkin, Dino, & Buchholtz, 2001). Furthermore, research indicates that this involvement of family in the management of family businesses has important strategic implications with family businesses outperforming their non-family counterparts in some circumstances (Anderson & Reeb, 2003). While research comparing the differences between family and non-family businesses relative to performance is interesting, it is essential for researchers to understand the unique structures and processes within family businesses and how those contribute to performance.

Researchers have argued that performance advantages of family businesses are tied to their closely held nature where both ownership and control are often embodied in the same individual or family (Chrisman, Chua, & Litz, 2004; González-Cruz & Cruz-Ros, 2016). Specifically, researchers have pointed to family firm governance as one source of competitive advantage leading to these higher levels of performance (Carney, 2005).

This strategic benefit is the result of family businesses relying on a more personalized form of governance based on relationships, family influence and most importantly, alignment of interests between top decision makers and owners (Carney, 2005; Steier, 2001). This relational structure has been shown to contribute to increased levels of commitment, cooperation, and flexibility as well as reduced transaction costs leading to higher performance (Carson, Madhok, & Wu, 2006; Jeffries & Reed, 2000; Poppo, Zhou, & Zenger, 2008; Uhlaner, Floren, & Geerlings, 2007).

This reliance on relational governance and high levels of alignment between leaders in a family business raises questions about the importance of trust in the family business context. Defined as a willingness to be vulnerable and place oneself at risk in relation to another (Mayer, Davis, & Schoorman, 1995), trust has been described as a “lubricant” facilitating relationships especially in the face of risks and uncertainties (Cruz, Gomez-Mejia, & Becerra, 2010, p. 79). Where market structures and organizational dynamics (bureaucracy and clan) control managerial behavior; trustee exposure, risk and vulnerability is controlled and trust is not needed (Ouchi, 1980).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد

مقالات ترجمه شده اعتماد سازمانی

مقالات ترجمه شده تعهد سازمانی

مقالات ترجمه شده کسب و کارهای کوچک و متوسط