اطلاعیه

مقاله انگلیسی رابطه بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۳ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M928

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله International Journal of Production Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  حل رابطه پیچیده بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی  یک تحلیل طولی چند سطحی

عنوان کامل انگلیسی:

Unraveling the complex relationship between environmental and financial performance ─── A multilevel longitudinal analysis

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M928)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

بسیاری از مدیران کسب و کارها به دلیل فشارها و نگرانی های مربوط به تأثیرات مخرب زیست محیطی بالقوه ناشی از فعالیت های روزانه ، فعالیت های سازگار با محیط زیست را اتخاذ می کنند. اما ، در مورد اینکه آیا عملکرد زیست محیطی بهتر می تواند منجر به عملکرد مالی بهتر شود ، اتفاق نظر وجود ندارد. همچنین تحقیقات دانشگاهی احتمالاً به دلیل محدودیت ها و مشکلات مختلف، نتایج در هم ریخته یا حتی متناقض را نشان می دهند. این مطالعه برای بررسی رابطه پیچیده بین عملکرد زیست محیطی و بازده مالی و ترکیب نتایج غیرقابل اجماع آنها در مطالعات قبلی ، یک چارچوب چند سطحی را ایجاد می کند. بین عملکرد محیطی و عملکرد مالی به ازاء تغییرات در میان شرکتها و صنایع به دلیل ناهمگونی های سطح شرکت و صنعت، رابطه مثبت کلی وجود دارد. همچنین رابطه منفی در برخی شرکت ها در برخی بخشهای صنعت شناسایی شده است. علاوه بر این ، رابطه علّی دو سویه بین عملکرد محیطی و مالی به این موضوع اشاره دارد که برای اجرای استراتژی ها و نوآوری های  زیست محیطی تاثیرگذار لازم است که شرکت ها از منابع مالی کافی برخوردار باشند. یافته های این مطالعه به ادبیات کمک می کند ، راهنمایی هایی را برای مدیران و سرمایه گذاران ارائه می دهد و مفاهیم لازم را برای سیاست گذاران ارائه می دهد.

واژه‌های کلیدی: عملکرد زیست محیطی ، عملکرد مالی ، عملیات سبز ، پایداری ، چندسطحی

۱.پس زمینه

از آنجا که جامعه توجه بسیار زیادی به تأثیرات منفی بسیاری از فعالیت های تجاری بر محیط زیست دارد ، شرکت ها با فشارهای روزافزونی برای بهبود مسئولیت اجتماعی خود و دستیابی به توسعه پایدار روبرو هستند. مدیریت زیست محیطی (EM) به عنوان یک عنصر مهم در مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) ، توجه فزاینده ی مصرف کنندگان ، کسب و کارها ، دولت ها ، سازمان های غیردولتی (NGO) و دانشگاهیان را به خود جلب کرده است…

۷.۲ محدودیت ها و تحقیقات آینده

اولین محدودیت در مورد داده های مورد استفاده در این مطالعه است. بدون این که شرکت های متوسط و یا کوچک حضور داشته باشند،  تنها شرکت های بزرگ در این مطالعه شرکت داده شده اند. با این حال ، مطالعات نشان داده اند که شرکت هایی با اندازه های مختلف ممکن است به صورت متفاوت به نوآوری های زیست محیطی توجه داشته باشند (Dierkes and Coppock، ۱۹۷۸؛ Trotman and Bradley، ۱۹۸۱)، زیرا مزایای فعالیت EM برای شرکتهای بزرگ و کوچک متفاوت است (Dixon–Fowler et al., 2012). به احتمال زیاد شرکت های بزرگ استراتژی های EM را در تصمیم گیری هایشان اتخاذ می کنند و از فعالیت های EM بیشتر منتفع می شوند زیرا شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک معمولاً توجه بیشتری از طرف مردم دریافت می کنند (Ashby et al.، ۲۰۱۲؛ Hart and Ahuja، ۱۹۹۶؛ Pagell and Wu، ۲۰۰۹ )…

Abstract

Many business managers start to adopt environmental-friendly activities due to pressures and concerns regarding the potential adverse environmental impacts from their regular activities. However, there is no consensus regarding whether better environmental performance can lead to superior financial performance. Academic research also shows mixed or even contradictory results, possibly due to various limitations and problems. This study builds a multilevel framework to study the complicated relationship between environmental performance and financial return and synthesize those non-consensus results in many previous studies. An overall positive relationship is found between environmental and financial performance with variations across companies and industries due to the company- and industry-level heterogeneities. A negative relationship is also identified for some firms in some industry sectors. Moreover, the bi-directional causal relationship between environmental and financial performance also implies that it is necessary for companies to have sufficient financial resources in order to implement proactive environmental strategies and initiatives. The findings in this study make contributions to the literature, provide guidelines for managers and investors, and give implications for policymakers.

Keywords: Environmental performance, Financial performance, Green operations, Sustainability, Multilevel

۱.Background

As society has been paying more and more attention to the negative impacts of many business operations on the environment, firms are facing increasing pressures to improve their social responsibility and achieve sustainable development. As an important component of corporate social responsibility (CSR), environmental management (EM) has been gaining soaring attention from consumers, businesses, governments, non–governmental organizations (NGO) and academics as well. Many stakeholders have been starting to urge firms to reduce their existing or potential negative impacts on the natural environment, community, and society. Numerous regulations and policies have been proposed by government agencies and NGOs aiming to reduce or prevent environmental deterioration. Accordingly, an increasing number of firms started to adopt EM practices under compulsion or voluntarily. For example, based on the study from KPMG, about two-thirds of the largest companies in western countries have engaged in green or sustainable development to some extent and published related environmental disclosure reports (KPMG, 2011). The costs related to EM activities have kept increasing substantially (Barbera and McConnell, 1990)…

۷.۲. Limitations and future research

The first limitation is about the data used in this study. Only large companies are included in this study without any medium or small ones. However, studies have shown that companies with different sizes may devote to environmental initiatives differently (Dierkes and Coppock, 1978; Trotman and Bradley, 1981), because benefits from EM activities are different for large and small companies (Dixon–Fowler et al., 2012). Large companies are more likely to adopt EM strategies in their decision making and benefit more from EM activities because they usually receive more attention from the public than small firms (Ashby et al., 2012; Hart and Ahuja, 1996; Pagell and Wu, 2009). Therefore, there could be some biases to a certain extent in analyzing the EP–FP relationship by using only large companies. That may explain why there is no variation regarding the impact of FP on EP across companies and industries. Therefore, one possible extension for future research is to include medium or small companies in the sample to test and verify the role of company size in determining the existence of heterogeneity regarding EP–FP relationship…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت مالی با ترجمه

مقالات جدید مدیریت عملکرد با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت زیست محیطی با ترجمه

مقالات انگلیسی مسئولیت اجتماعی شرکت با ترجمه