اطلاعیه

مقاله انگلیسی گزارشگری یکپارچه: یک ابزار افشای حسابداری برای گزارشگری مالی اساسی و تأثیر آن در ارزیابی بازار شرکت

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۶۶ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H448

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Research in International Business and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶۶ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  گزارشگری یکپارچه: یک ابزار افشای حسابداری برای گزارشگری مالی اساسی و تأثیر آن در ارزیابی بازار شرکت

عنوان انگلیسی:

Integrated Reporting: An Accounting Disclosure Tool for Substantial Financial Reporting and its Effects on a firm’s Market Valuation

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H448)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه رابطه بین سطح کیفیت افشای گزارشگری یکپارچه (IR) و ارزیابی بازار شرکت را مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از داده های شرکت های IR در طول سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، ارتباط بین عملکرد شرکت و کیفیت افشای IR را شناسایی می کنیم. علاوه بر این، ما مسیری را بررسی می کنیم که در آن کیفیت گزارش افشای IR ، ارتباط ارزشی محتوای خلاصه اطلاعات حسابداری (به عنوان مثال، ارزش بازار سهام) را بهبود می بخشد و می تواند ارزش ایجاد کند. به طور خاص، ما رابطه مثبت بین عملکرد شرکت و کیفیت افشای IR را نشان می دهیم. علاوه بر این، یک بررسی نشان می دهد که سطح کیفیت افشای IR ، زمانی که شرکت ها تمایل به ارائه ارتباط ارزشی محتوای خلاصه اطلاعات حسابداری  بالاتری دارند (به عنوان مثال، ارزش دفتری سود و سهام) ،بیشتر اهمیت دارد. در نهایت، استفاده مؤثر از IR موجب شده است که بازده سهام غیر عادی با کیفیت درآمد رابطه مثبت داشته باشد.

کلیدواژگان: گزارشگری یکپارچه، ارتباط ارزشی، کیفیت افشا حسابداری، عملکرد شرکت، کیفیت درآمد

 Abstract

This study examines the association between the level of the quality of integrated reporting (IR) disclosure and a firm’s market valuation. Employing data from IR firms during the years 2011 to 2015, we identify the association between firm performance and IR disclosure quality. Further, we examine the way in which the quality of IR disclosure improves the value relevance of summary accounting information (i.e., the market value of equity) and can create value. Specifically, we show the positive relation between firm performance and the quality of IR disclosure. Further, an examination shows that the level of the quality of IR disclosure is more significant when firms tend to exhibit a higher value relevance of summary accounting information (i.e., the book value of equity and earnings). Finally, more effective use of IR has resulted in abnormal stock returns being positively associated with earnings quality.

Keywords: integrated reporting, value relevance, accounting disclosure quality, firms’ performance, earnings quality

Introduction

 Markets move on information and develop rapidly. The more forward-looking and detailed information organizations provide, the better markets operate (Ernst and Young, 2014). Although firms are producing more sustainability reports and corporate social responsibility reports, they do not provide financial information and nonfinancial information in an integrated manner that helps shareholders to become informed (IIRC, 2011a). There is a need for organizations to explain their business models and define the way that they create value over the short, medium and long term. Parallel to and independent of financial reporting, a new framework focuses on nonfinancial information and data, creating a motivation for long-term investments related to environmental, social, governance (ESG) and financial factors. Moreover, the fact that there is no standard format for IR shifts the responsibility to stakeholders to make more secure investment decisions and to determine and link sustainability and economic values by using the internet (Eccles and Saltzman, 2011).

According to the King III report, IR exhibits “a holistic and integrated representation of the company’s performance in terms of both its finance and its sustainability” (IRCSA, 2011). The level of quality of IR disclosure better informs investors about the firms’ strategy. IR clarifies a company’s management strategy, which enables management to control various risks and identify investment opportunities more clearly (IIRC, 2015). Firms using IR empower the value of their brand and reputation by providing information relevant to the working conditions of both employees and workers in their supply chain, to the relationships with the communities in which plants and other facilities are located and to the structure of compensation plans (Krzus, 2011).

The International Integrated Reporting Council (IIRC) suggests that the short-term structure of the existing financial reporting framework does not help managers to make long-term predictions and organize their decisions about future strategies. Management often omits structural data, particularly that related to ESG information (KPMG, 2013). The mission of the IIRC is “to create a globally accepted IR framework that brings together financial and ESG information in a clear, concise, consistent and comparable format”۱ to “help business to take more sustainable decisions and enable investors and other stakeholders to understand how an organization is truly performing.”.۲ Both financial and nonfinancial data are included in a single document. This document demonstrates how effective sustainability reporting contributes to the positive financial performance of a firm and vice versa: it also identifies the conciliatory decisions that the firm should make to balance its financial and nonfinancial performance. Although all listed firms are required to provide an annual report on their financial performance, reports related to non-financial information are not obligatory in the majority of countries. When firms apply IR, they provide both financial and nonfinancial information (Ioannou and Serafeim, 2010).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده گزارشگری مالی

مقالات ترجمه شده افشا اطلاعات

مقالات ترجمه شده عملکرد

مقالات ترجمه شده کیفیت حسابداری

مقالات انگلیسی حسابداری مالی با ترجمه