اطلاعیه

مقاله انگلیسی تأثیر عملکرد زیست محیطی بر بدهی مالی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۳۳ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H403

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Journal of Cleaner Production

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۳۳ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  تأثیر عملکرد زیست محیطی بر بدهی مالی. شواهد اروپایی

عنوان انگلیسی:

The effect of environmental performance on financial debt. European evidence

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:h403)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

شرکت های اروپایی تحت فشار مقامات نظارتی و سایر سهامداران برای شناسایی رویکردهای استراتژیک مناسب برای کاهش انتشار کربن هستند، چون داشتن چنین استراتژی هایی بیش از پیش تبدیل به موضوع مهمی در کسب و کار شده است . در این زمینه، ادبیات مربوط به ارتباط بین عملکرد مالی و عملکرد زیست محیطی نتایج مهمی به دست نیاورده است و هنوز نقش بدهی مورد توجه قرار نگرفته است. در این تحقیق، تأثیر کاهش انتشار کربن شرکت ها  بر قدرت مالی شرکت های لیست شده در شاخص سهام اصلی ۱۶ کشور اروپایی با استفاده از تحلیل رگرسیون داده های پانلی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ریسک کربن و دستیابی به دارایی های سرمایه ای به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل استفاده از بدهی های مالی بود. نتایج نشان داد که تاثیر مثبت کلی انتشار کربن بر بدهی مالی که توسط نقش انتشار گازهای گلخانه ای به عنوان شاخصی از فعالیت ایجاد شده،  توسط عملکرد زیست محیطی کربن شرکت کاهش یافته است.  بنابراین، عملکرد بهتر در زمینه ی  کربن به شرکت های صنعتی اجازه می دهد تا به بدهی مالی بلند مدت بیشتری برای سرمایه گذاری های زیست محیطی ، دست یابند.

Abstract

-European firms are under pressure from regulatory authorities and other stakeholders to identify suitable strategic approaches to reducing carbon emissions, as having such strategies has become an increasingly important business issue. In this context, the literature on the link between financial performance and environmental performance has not obtained conclusive results and the role of debt has not been considered yet. This study analyzed the impact of firms’ reductions of carbon emissions on the financial leverage of all listed firms included in the main stock index of 16 European countries by using panel data regression analysis. The carbon risk and tangibility of capital expenditures were found to be the primary drivers of the use of financial debt. The results showed that the general positive impact of carbon emissions on financial debt that was induced by the role of emissions as an indicator of activity was mitigated by firms’ carbon environmental performance. Thus, a better carbon performance allowed industrial firms to obtain more long-term financial debt to finance their relevant environmental investments.

Introduction

 The 2030 Agenda for Sustainable Development that was adopted by the United Nations (UN) (2015) requires a low-carbon economy (Foxon, 2011; European Environment Agency, 2005). The European Union (EU), whose greenhouse gas (GHG) emissions comprised up to 20% of world emissions at the beginning of the 20th century, but were approximately 7.7% in 2015, plays a leading role in reaching low-carbon targets.

The Kyoto Protocol has been attempting to address climate change since 1997, although it only came into effect in 2005. The target of decreasing GHG emissions is tied to countries’ economic development and level of technology. To comply with commitments ratified in the Kyoto Protocol, the European Union Emissions Trading System (EU ETS) was created in 2005 (EU, 2015) and established as the main international carbon market. Currently, the EU ETS covers approximately 45% of GHG emissions produced by approximately 12,000 installations and 1,400 aircraft operators in 31 countries.

 In this process, the EU has successfully decoupled its economic growth from its emissions. From 1990 to 2016, the EU’s GDP grew by 53%, while total emissions fell by 23%, and the EU economy’s GHG emission intensity, defined as the ratio of emissions and GDP, halved. According to the latest projections, based on the existing measures, emissions are expected to be 26% lower in 2020 than in 1990. Therefore, the EU remains on track to meet its obligations under the second commitment period of the Kyoto Protocol (EU, 2017). Nonetheless, the concentration of CO2 in the atmosphere is growing, and growth is expected to intensify in the near future, which will contribute to further constraints and more stringent regulations.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده اقتصاد و حسابداری

مقالات ترجمه شده درباره بدهی مالی

مقالات انگلیسی روش های تامین مالی با ترجمه

مقالات ترجمه شده مدیریت زیست محیطی

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد

مقالات ترجمه شده مدیریت سرمایه