اطلاعیه

مقاله انگلیسی عملکرد ایمنی و ناهمگونی فناوری در صنعت ساخت و ساز استانی چین

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M984

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Safety Science

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  عملکرد ایمنی و ناهمگونی فناوری در صنعت ساخت و ساز استانی چین

عنوان کامل انگلیسی:

Safety performance and technology heterogeneity in China’s provincial construction industry

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M984)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ناهمگونی فناوری در صنعت ساخت و ساز باعث می شود تا ارزیابی بی طرفانه از عملکرد ایمنی دشوار شود. مدل تحلیل پوششی داده های حدی غیر پارامتری و دو سلسله مراتبی با توجه به ورودی ها و خروجی های صنعت ساختمانی استانی چین در سال ۲۰۱۷ ساخته شد. عملکرد ایمنی و پتانسیل های آن همچنین پتانسیل خروجی نامطلوب از جنبه شکاف فناوری و کارآیی مدیریت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که میانگین عملکرد ایمنی در صنعت ساخت و ساز استانی چین ۷۱۵/۰ محاسبه شده است که ناشی از شکاف فناوری و کارآیی مدیریت بوده است. در شمال غربی چین عملکرد خوبی از لحاظ نرخ شکاف فناوری وجود دارد و بخش مرکزی چین از لحاظ کارایی مدیریت،  عملکرد خوبی دارد. در همین حال ، استراتژی هایی برای بهبود عملکرد ایمنی در صنعت ساخت و ساز استانی چین ایجاد شده است. علاوه بر این ، پتانسیل شکاف فناوری ایمنی و کارایی مدیریت ایمنی از نظر کنترل خروجی نامطلوب ، ۷۰.۱۸٪ و ۲۹.۸۲٪ به دست آمد. مناطق شرقی ، مرکزی ، جنوبی و جنوب غربی چین اصلی ترین مناطقی هستند که نیاز به تقویت اقدامات پیشگیری از حوادث دارند. این یافته ها می تواند برای کمک به محققان در درک وضعیت عملکرد ایمنی در صنعت ساخت و ساز استانی چین و ارائه دستورالعمل هایی برای ارزیابی عملکرد ایمنی ساخت و ساز با توجه به ناهمگونی فناوری تولید باشد.

واژه‌های کلیدی: عملکرد ایمنی ، ناهمگونی فناوری ، تحلیل پوششی داده ها ، ارزیابی عملکرد ، ایمنی ساخت و ساز

۱.مقدمه

طی چهار دهه گذشته ، دولت چین سیاست های اقتصادی مختلفی را برای توسعه نیروهای مولد در صنایع مختلف پیاده کرده است (فی و لین ، ۲۰۱۶). در پایان سال ۲۰۱۲ ، چین به دومین قدرت اقتصادی بزرگ جهان تبدیل شد (لی ، ۲۰۱۸). همچنین ، صنعت ساخت و ساز به یک صنعت زیربنایی در اقتصاد ملی تبدیل شده است و ارزش کل تولید آن به ۲۱.۳۹۴ تریلیون CNY (1 CNY تقریبا ۰.۱۴۵ دلار) در سال ۲۰۱۷ رسیده است ، که ۲۵.۹۴٪ از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است (مرکز ملی آمار چین ، ۲۰۱۸). ضمن مشارکت اقتصادی چشمگیری که صنعت ساخت و ساز ایجاد می کند ، مسئله ایمنی در صنعت ساخت و ساز در بسیاری از کشورها به یک نگرانی عمده تبدیل شده است (باوفا و همکاران ، ۲۰۱۸). از نظر آماری ، صنعت ساخت و ساز فقط حدود ۷٪ از نیروی کار جهان را در اختیار دارد ، اما مسئول ۳۰ تا ۴۰٪ از مرگ و میر می باشد (زوو سانیندیجو ، ۲۰۱۱)…

۴.نتایج و پیشنهادات

  فناوری تولید ساخت و ساز و مدل DEA حدی دو سلسله مراتبی برای ارزیابی عملکرد ایمنی صنعت ساخت و ساز استانی چین با توجه به خروجی های نامطلوب و ناهمگونی های فناوری منطقه ای ایجاد شده است. همچنین ، این مطالعه استراتژی هایی را برای بهبود عملکرد ایمنی و کنترل خروجی نامطلوب در صنعت ساخت و ساز استانی چین از دو جنبه مورد بحث قرار می دهد: شکاف فناوری و کارایی مدیریت …

Abstract

The technology heterogeneity in the construction industry causes difficulties for an unbiased evaluation of safety performance. The non-parametric and two-hierarchy frontier data envelopment analysis (DEA) model was constructed according to the inputs and outputs of China’s provincial construction industry in 2017. Safety performance and its potential as well as undesirable output potential were analyzed from the aspect of technology gap and management efficiency. The results showed that the average safety performance in China’s provincial construction industry was calculated to be 0.715, which was caused by technology gap and management efficiency. Northwest China has good performance in technology gap ratio and Central China performs well in management efficiency. Meanwhile, the strategies to improve safety performance in China’s provincial construction industry were developed. In addition, potential of the safety technology gap and safety management efficiency took up 70.18% and 29.82% in terms of the undesirable output control. East, Central, South and Southwest China are the main areas needing to strengthen accident prevention practice. The findings can be used to help scholars understand the condition of safety performance in China’s provincial construction industry, and provide guidelines to evaluate the performance in construction safety considering production technology heterogeneity.

Keywords: Safety performance ,Technology heterogeneity ,Data envelopment analysis ,Performance evaluation ,Construction safety

۱.Introduction

 Over the past four decades, the Chinese government has implemented various economic policies to develop the productive forces of different industries (Fei and Lin, 2016). By the end of 2012, China became the second largest economic power in the world (Li, 2018). Also, the construction industry has become a pillar industry of the national economy, and its total output value reached 21.394 trillion CNY (1 CNY is approximately 0.145 USD) in 2017, which accounted for 25.94% of gross domestic product (National Bureau of Statistics of PRC, 2018). Accompanied by the considerable economic contributions the construction industry makes, the safety issue in the construction industry has become a major concern in many countries (Bavafa et al., 2018). Statistically, the construction industry employed only about 7% of the world’s work force but was responsible for 30–۴۰% of fatalities (Sunindijo and Zou, 2011)…

۴.Conclusions and recommendations

 The construction production technology and the two-hierarchy frontier DEA model were developed to evaluate the safety performance of China’s provincial construction industry, considering both undesirable outputs and regional technology heterogeneities. Also, this study discusses the strategies to improve safety performance and control undesirable output in China’s provincial construction industry from two aspects: the technology gap, and management efficiency…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقالات انگلیسی رشته مدیریت

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت صنعتی

مقالات ترجمه شده مدیریت ایمنی

مقالات ترجمه شده ارزیابی عملکرد

مقالات ترجمه شده مدیریت فناوری

مقالات جدید مهندسی عمران