اطلاعیه

مقاله انگلیسی پذیرش تحول دیجیتال در مدیریت منابع انسانی در طول کووید-۱۹

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۶ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1438

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرلد

نام مجله: Persian Gulf Journal of Scientific Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : پذیرش تحول دیجیتال در مدیریت منابع انسانی در طول کووید-۱۹

عنوان کامل انگلیسی:

Digital transformation adoption in human resources management during COVID-19

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1438)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – هدف از این مطالعه کشف عوامل مرتبط با تحول دیجیتال منابع انسانی (HR) در بحرین در طول بیماری کووید-۱۹ (COVID-19) و تجزیه و تحلیل تأثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (e-HRM) بر عملکرد سازمانی می باشد. این عوامل عبارتند از بودجه، زیرساخت فناوری اطلاعات (IT)، پشتیبانی فنی، مهارت‌ها یا استعدادهای دیجیتال، فرهنگ سازمانی، مقاومت کارکنان و پشتیبانی مدیریت ارشد.  بررسی تاثیر این عوامل بر تحول دیجیتال  منابع انسانی در بحرین در طول کووید-۱۹ آزمایش شد. هیچ یافته ای در ادبیات تحقیق در مورد عوامل پیشنهاد شده در این تحقیق که بر تحول دیجیتال  منابع انسانی در بحرین در طول کووید-۱۹  تأثیر گذار باشد، وجود ندارد.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – برای جمع‌آوری داده‌ها، از یک روش کمی با طراحی یک نظرسنجی آنلاین و توزیع آن بین مدیران منابع انسانی و کارکنان سازمان‌های مختلف در بحرین، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، استفاده شد.

یافته ها – این مطالعه یک مدل پذیرش تحول دیجیتال(DT) را بر اساس هفت عامل استخراج شده از مرور ادبیات پیشنهاد می کند. یک پرسشنامه طراحی شده و داده ها با دقت جمع آوری، پردازش و سپس تجزیه و تحلیل شدند. مدل لاجیت عوامل تعیین کننده را برای پذیرش DT نشان می دهد که در آن همه متغیرها تأثیر مثبت دارند.

نوآوری/ارزش – استفاده از فناوری در فعالیت‌های منابع انسانی سازمان، که به عنوان e-HRM یا HR-DT شناخته می‌شود، از زمان همه‌گیری کووید-۱۹ مهم تر شده است. برخلاف کشورهای اروپایی، بخش منابع انسانی در بحرین آمادگی پذیرش فرآیندهای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی را ندارد. این مقاله مدلی را پیشنهاد می‌کند که بخش منابع انسانی را قادر می‌سازد تا فناوری‌های دیجیتال را بکار بگیرد. این مدل بر اساس عوامل کلیدی که امکان گذار موثر به دیجیتالی سازی بخش ها  (e-HRM) را فراهم می کند، می باشد. تحقیقات آینده به دنبال ارائه بینش های تکمیلی در مورد عوامل مشابه و اندازه گیری تأثیر آنها بر HR-DT در طول کووید-۱۹ در کشورهای دیگر می باشند.

کلیدواژه: e-HRM، پذیرش تحول دیجیتال، مدیریت منابع انسانی (HRM)، کووید-۱۹، رگرسیون لجستیک

Abstract

Purpose – The purpose of this study is to discover the factors related to human resource (HR) digital transformation (DT) in Bahrain during coronavirus disease 2019 (COVID-19) and to analyze the impact of e-human resource management (e-HRM) on organizational performance. These factors are funding, information technology (IT) infrastructure, technical support, digital skills or talents, organizational culture, employee resistance and top management support. These factors were tested to determine whether they affected HR DT in Bahrain during COVID-19. There are no findings in the researched literature regarding the proposed factors that affect HR DT in Bahrain during COVID-19 in this study.

Design/methodology/approach – For data collection, a quantitative method was applied by conducting an online survey and distributing it to HR executives and employees from multiple organizations in Bahrain, both in the private and public sectors.

Findings – This study proposes a DT adoption model based on seven factors extracted from the literature review. A questionnaire was deployed, and accurate data were collected, processed and then analyzed. The logit model shows determinants factor to the DT adoption where all variables have a positive effect.

Originality/value – Using technology in an organization’s HR practices, known as e-HRM or HR DT, is becoming more crucial since the COVID-19 pandemic. Unlike European countries, the HR sector in Bahrain is not prepared to adopt the e-HRM process. This paper proposes a model that enables the HR sector to adopt digital technologies. This model is based on the key factors that enable an effective transition to the sector’s digitalization (e-HRM). Future research is sought to provide additional insights into the same factors and measure their effect on HR DT during COVID-19 in other countries.

Keywords: e-HRM, Digital transformation adoption, Human resource management (HRM), COVID-19, Logistic regression

۱.Introduction

۱.۱Overview

The sudden coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic that emerged in early 2020 caused a worldwide economic crisis that hurt many businesses. Many employees lost their jobs due to their organizations suffering immense losses. Employees who remain working at their jobs must undergo sudden changes in the working environment, like implementing social distancing or working from home through technology and digitalization of business practices (Cooke, Dickmann, & Parry, 2020). Organizations need their human resource (HR) departments more than ever to manage and lead employees through this difficult situation. They have a significant role in helping employees adjust to new working environments and overcoming the feeling of ambiguity and fear by developing and implementing new strategies throughout the organization (Al-Alawi & Al Showmali, 2019; Pandey, 2020)…

۵.Conclusion

The research has considered the different aspects of the DT of HRM in different organizations. Considering this notion, it has been identified that implementing DT can enhance the processes within an organization. Some constraints include a lack of infrastructure, IT funding and employee resistance. However, the research has identified that most employees look forward to implementing DT in HRM processes considering their concerns within the organization. Furthermore, organizations can benefit from implementing the same through recruitment, selection, training, and education process and maintaining employee performance and engagement within the organization. The performance tracking of the employees can further be enhanced through implementing the DT within the HRM processes due to minimized cost and time…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله ۲۰۲۳  مدیریت

دانلود مقالات ۲۰۲۳ در مورد تحول دیجیتال

دانلود مقالات ۲۰۲۳ رفتار سازمانی

دانلود مقالات ۲۰۲۳ مدیریت منابع انسانی

دانلود مقالات ۲۰۲۳ مدیریت تحول سازمانی

دانلود مقاله ۲۰۲۳ در مورد کووید-۱۹

دانلود مقاله ۲۰۲۳ در مورد عملکرد سازمانی

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه تخصصی