اطلاعیه

مقاله انگلیسی مدیریت سرمایه در گردش در بحران مالی جهانی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۴ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H485

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Japan & The World Economy

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  مدیریت سرمایه در گردش در بحران مالی جهانی: شواهد از ژاپن

عنوان انگلیسی:

Working Capital Management during the Global Financial Crisis: Evidence from Japan

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H485)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله سرعت تعدیل سرمایه در گردش شرکت و روابط بین سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در طول بحران مالی جهانی را در ژاپن نشان می دهد. با استفاده از داده های سه ماهه در سطح شرکت، دریافتیم  که در طول بحران مالی  تعدیل سرمایه در گردش ضعیف تر شده است. علاوه بر این، رابطه منفی بین سرمایه در گردش مازاد و عملکرد شرکت مخصوصا برای شرکت های بزرگ در دوره بحران، ، به طور معناداری بیشتر شد. با این حال، به نظر می رسد که اثر بحران بر  عملکرد مرتبط با سرمایه در گردش شرکت ها برای مدت طولانی پابرجا نمی ماند، چرا که برای سرمایه گذاری برای سرمایه در گردش مازاد، شرکت ها از بانک ها وام می گیرند و پول نقد داخلی خود را در طول دوره بحران و دوره های خارج از بحران کاهش می دهند.

کلیدواژگان: سرمایه در گردش، بحران مالی، عملکرد شرکت، موجودی اموال، مطالبات تجاری

  1. نتیجه گیری

در این مقاله، میزان سرمایه در گردش مازاد شرکت و سرعت تعدیل سرمایه در گردش را در طول بحران مالی برآورد می کنیم. ما دریافتیم که پس از ورشکستگی شرکت برادران لهمن در سال ۲۰۰۸، میزان سرمایه در گردش مازاد افزایش یافته است. علاوه بر این، سرعت تعدیل در طول دوره بحران، کندتر بود. ما همچنین دریافتیم که تزریق بیش از حد سرمایه در گردش، موجب تضعیف عملکرد سازمان می شود،زیرا نتایج برآورد ما نشان می دهد که روابط منفی بین سرمایه در گردش مازاد و سودآوری در طول بحران ،قوی تر شده است. با این حال، تعدیل آهسته و اثرات منفی سرمایه در گردش در اواخر سال ۲۰۰۹ قابل توجه نبود، اظهار می شود که اثرات منفی بحران بر سرمایه در گردش پس از یک سال ناپدید شد….

Abstract

This paper demonstrates the adjustment speed of firm working capital and the relationships between working capital and firm performance in Japan during the global financial crisis. Using quarterly firm-level data, we find that the adjustment of working capital was weaker during the crisis. Moreover, the negative relationship between excess working capital and firm performance became more significant during the crisis, especially for larger firms. However, this crisis-related working capital–firm performance effect does not appear to persist for very long, because to finance any excess working capital, firms borrow from banks and reduce their internal cash both during and outside periods of crisis.

Keywords: Working capital,Financial crisis,Firm performance,Inventories,Trade receivables

  1. Conclusion

In this paper, we estimate the amount of a firm’s excess working capital and the adjustment speed of working capital during the financial crisis period. We find that the amount of excess working capital increased following the collapse of Lehman Brothers in 2008. In addition, the adjustment speed was slower during the crisis period. We also find that carrying excessive working capital worsened firm performance, because our estimation results show that the negative relationships between excess working capital and profitability were stronger during the crisis period. However, the slow adjustment and negative effects of working capital were not significant in late 2009, suggesting that the negative effects of the crisis on working capital disappeared after about a year.

The results of this paper have several policy implications. Our results show that the negative effects of excessive working capital on firm performance persist for up to two years. Furthermore, we did not find any negative effects arising from the availability of bank loans. Therefore, public support during financial crises (for example, public credit guarantees and government lending) is currently not necessary for financing working capital. In contrast, our estimation results imply that because the implemented policies were adequate during the financial crisis, there were no negative effects on working capital. As Ono et al. (2013) found, the total amount of public credit guarantees increased after late 2009, which enhanced credit availability for small businesses. Our estimation results show that the adverse effects on bank loans during the financial crisis were insignificant, especially for small businesses, which implies that the public guarantees successfully increased the supply of bank loans. However, this does not mean that social welfare was improved by the public guarantee program because the cost side of credit guarantees (for example, adverse selection and moral hazard) was also significant, as argued by Saito and Tsuruta (2018). Together, these account for the survival of zombie firms, which necessarily leads to inefficient allocation.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات حسابداری

مقالات مدیریت مالی

مقالات مدیریت سرمایه

مقالات بحران مالی

مقالات عملکرد مالی

مقالات جدید مدیریت سرمایه در گردش