اطلاعیه

مقاله انگلیسی اثر تعدیل گر ویژگی های شغلی و فردی بر بازده نظارت دیجیتال

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۶ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M969

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Current Opinion in Psychology

نوع مقاله: علمی ترویجی (مروری Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۶ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  اثر تعدیل گر ویژگی های شغلی و فردی بر بازده نظارت دیجیتال

عنوان کامل انگلیسی:

Moderating effects of person and job characteristics on digital monitoring outcomes

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M969)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

بسیاری از افراد نظارت دیجیتالی را اقدامی ذاتاً منفی می دانند که به حریم خصوصی افراد تجاوز می کند ، اما تحقیقات اخیر نشان می دهد که تحت شرایط خاص اثرات مثبتی برای کارکنان دارد. این بررسی بر اساس چارچوبهای نظارت دیجیتالی موجود با اتخاذ یک رویکرد روانشناختی به تبیین تغییرات فردی و زمینه ای در نظارت های واکنشی می پردازد. برای انجام این کار ، ما ویژگی های فردی (به عنوان مثال ، واکنش رفتاری ، خودکارآمدی ، جهت گیری اخلاقی ، جهت گیری هدف) و ویژگی های شغلی (به عنوان مثال کار غیر دستی در برابر کارِ دستی ، استقلال ، اهمیت وظیفه) را شناسایی کرده تا واکنش های کارکنان و بازده عملکرد را در حالی که تحت نظارت دیجیتالی قرار دارند ، را ارزیابی کنیم. تحقیقات آینده در مورد متغیرهای تعدیل گری مانند این همچنان مهم خواهد بود زیرا سازمان ها همچنان به جمع آوری داده های بزرگ با استفاده از نظارت دیجیتال ادامه می دهند.

چه زمانی نظارت دیجیتال اثرات مثبتی دارد؟

بسیاری از سازمان ها از روش های جمع آوری داده های بزرگ برای درک رفتار کارکنان ، مدیریت بهره وری یا شناخت مشکلات استفاده می کنند. بررسی متخصصان فناوری اطلاعات در سال ۲۰۱۸ نشان داد که ۹۸٪ شرکتهایی با بیش از ۵۰۰ کارمند در ایالات متحده و انگلستان  اطلاعاتی درباره فعالیت دیجیتالی کارگران خود جمع آوری کرده اند. در حال حاضر برخی از کارفرمایان داده های کارمندان را با استفاده از ابزارهای جدید جمع آوری می کنند (به عنوان مثال عینک هوشمند ردیابی چشم ، کلاه های مخصوص ردیابی امواج مغزی ، علائم سنجش افکار اجتماعی). علیرغم جذابیت این شیوه ها برای کارفرمایان ، بسیاری از کارکنان با نظارت دیجیتالی ، به ویژه اشکال تهاجمی تر مانند ردیابی تحرکات فیزیکی یا فعالیت آنلاین آنها مخالف هستند [۱]…

 نتیجه

بررسی ما این ایده که نظارت دیجیتال یک عمل ذاتاً بد است که به حریم خصوصی تجاوز می کند ، را به چالش می کشد. نظارت دیجیتالی می تواند به شما کمک کند یا آسیب برساند ، و این بستگی به فاکتورهای فردی و  موقعیتی مختلفی دارد. در بررسی این فاکتورها ، ما ویژگیهای شغلی  و فردی که نظارت دیجیتالی موجب ایجاد نتایج مطلوب مانند افزایش اعتماد و بهبود عملکرد شغلی شده است ، را شناسایی می کنیم.   از آنجا که سازمان ها همچنان با استفاده از نظارت الکترونیکی به جمع آوری داده های بزرگ می پردازند ، آنها باید اثرات مثبت و منفی این عمل را هم برای کارکنان و هم برای شهروندان خود ارزیابی کنند.

Abstract 

Many individuals perceive digital monitoring to be an inherently negative practice that invades privacy, but recent research suggests that it has positive effects for workers under certain circumstances. This review expands upon existing digital monitoring frameworks by adopting a psychological perspective to explain individual and contextual variation in monitoring reactions. To do so, we identify person characteristics (e.g. trait reactance, self-efficacy, ethical orientation, goal orientation) and job characteristics (e.g. manual versus nonmanual labor, autonomy, task significance) that moderate workers’ reactions and performance outcomes while being digitally monitored. Future research on moderators such as these will remain important as organizations continue to collect big data using digital monitoring.

When does digital monitoring have positive effects?

Many organizations use big data collection methods to understand employee behavior, to manage productivity, or to detect problems. A 2018 survey of IT professionals found that 98% of U.S. and U.K companies with over 500 employees collected information about their workers’ digital activity. Some employers now collect employee data using novel tools (e.g. eye-tracking smart glasses, brainwave-tracking headgear, mood-sensing sociometric badges). In spite of the allure of these practices for employers, many workers oppose digital monitoring, especially more invasive forms such as the tracking of their physical movements or their online activity [1]…

Conclusion

Our review challenges the notion that digital monitoring is an inherently bad practice that invades privacy. Digital monitoring can be used to either help or harm, and this depends on a variety of person and situation factors. In reviewing these factors, we identify person and job characteristics for which digital monitoring leads to favorable outcomes such as increased trust and improved job per- formance. Such research has important implications beyond the workplace. As organizations continue to collect big data using electronic monitoring, they must weigh the positive and potentially harmful effects of the practice for both their workers and everyday citizens.

مقالات مرتبط با این موضوع

ترجمه مقالات رشته مدیریت

ترجمه مقاله درباره روانشناسی کار

ترجمه مقاله درباره رفتار سازمانی

ترجمه مقاله فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله درباره مدیریت عملکرد

ترجمه مقالات روانشاسی