اطلاعیه

مقاله انگلیسی بررسی جامع عملکرد توسعه نفت و گاز در نیجریه

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۱۵ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M803

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Energy

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ :  بررسی جامع عملکرد توسعه نفت و گاز در نیجریه: تجزیه و تحلیل فنی و غیر فنی

عنوان انگلیسی:

comprehensive investigation on performance of oil and gas development in Nigeria: Technical and non-technical analyses

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M803)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

نیجریه بازیگر مهمی در صنعت انرژی است. با این حال، عملکرد نامناسب پروژه های نفت و گاز در  نیجریه صنایع را نگران کرده است. این مطالعه تجزیه و تحلیل جامع و کمی از عملکرد پروژه های  نفت و گاز نیجریه را از دیدگاه فنی و غیر فنی با داده های ۶۵ پروژه مورد بررسی قرار داده است. میانگین هزینه ی پروژه های نیجریه بیش از  ۳۸٪ با انحراف استاندارد ۳۹%،  زمان پروژه ها بیش از ۳۷٪ با انحراف استاندارد ۴۱% نرخ مرگ و میر ۰.۰۲۷ و آلودگی نفتی ۱۸.۵۱ است. عملکرد کلی پروژه های نیجریه بسیار بدتر از همتایان جهانی خود است. نتایج نشان می دهد که پروژه های نفت و گاز نیجریه از پیچیدگی های زیرساختی سطح پایینی برخوردار هستند و چالش های تکنولوژیکی کمتری را ارائه می دهند که مزایایی برای توسعه دارند. بنابراین پیچیدگی های زیرساختی و چالش های تکنولوژیکی علل اصلی عملکرد ضعیف نیستند. با این حال، عوامل غیر فنی (محتوای محلی، جامعه، امنیت و مشارکت) نقش مهمی ایفا می کنند. در این مطالعه، میزان تاثیر عوامل در گروه های جداگانه ،برای راهنمایی پروژه ها ، دسته بندی و کمی سازی شده است. به علاوه، مجموعه ای از اقدامات پیشنهادی  براساس سطح ریسک برای کمک به برنامه ریزان پروژه، شرکت های بین المللی، سرمایه گذاران و سیاست گذاران برای کاهش ریسک های ناشی از توسعه پروژه های نفت و گاز،  توسعه داده شد.

کلید واژه ها:عملکرد پروژه،هزینه و برنامه،ایمنی و محیط زیست،ویژگی های زیرساختی،نفت و گاز نیجریه،تجزیه و تحلیل فنی و غیر فنی

Abstract

Nigeria is a critical player in the energy industry. However, the industry has concerns over the underperformance of Nigerian oil and gas projects. This study involved comprehensive and quantitative analysis of Nigerian oil and gas project performance from technical and non-technical perspectives with data from 65 projects. Nigerian projects have a high average cost overrun of 38% with an SD of 39%, time overrun of 37% with an SD of 41%, fatality rate of 0.027, and oil spillage ratio of 18.51. The overall performance of Nigerian projects is much worse than that for their global peers. The results demonstrate that Nigerian oil and gas projects are of low subsurface complexity and present low technology challenges, which are advantages for field development; therefore, subsurface complexity and technology challenges are not the major causes of the poor performance. However, non-technical factors (local content, community, security, and partnership) play a significant role. In the study, the degree of the factor’s effect is quantified and categorized into groups for guidance. Further, a set of recommended practices was developed based on the risk level to assist project planners, international companies, investors, and policymakers to mitigate risks of developing oil and gas projects.

Introduction

Nigeria is a key player in the Organization of Petroleum Exporting Countries and world energy industry. There are about 37 billion barrels (bbl.) of estimated proved oil reserves in Nigeria, which is ranked No. 10 in the world, and 192 trillion cubic feet (tcf) of natural gas reserves, ranked 7th in the world [1]. Also, the oil industry in Nigeria plays a significant role in the Nigerian economy. The daily oil production is about 2.43 million bbl. and the annual gas production is 1.35 tcf. Revenue from the oil and gas sector, therefore, accounts for over 90% of exports and more 80% of government income [1]. In general, with an abundance of resources, the Nigerian oil and gas sectors exert considerable influence domestically and internationally.

Nigeria has a prolific and significant hydrocarbon deposited delta system that is larger than 300,000 km2 with a sediment thickness of up to 10 km (Fig. 1). In addition to the large volume of resources, the crude oil and natural gas produced are of excellent physical quality. Most of the Nigerian crude oil is light crude oil with a gravity between 21 ºAPI and 45 ºAPI with a low sulfur content [2]. The natural gas also is of high quality with rich liquid and a low sulfur percentage. However, about 75% of the produced natural gas is re-injected into the well or flared instead of transported to clients to realize economic value due to the lack of facilities and infrastructure [3]. In general, Nigeria has a vast and rich oil and gas resource with excellent quality based on the resource distribution and oil and gas properties. Therefore, Nigeria is always an attractive location for new oil and gas project development. More than $13 billion in annual capital investment is spent in the upstream sector for developing oil and gas projects in Nigeria [4].

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت صنعتی

مقالات ترجمه شده مدیریت پروژه

مقالات ترجمه شده مهندسی صنایع

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد