اطلاعیه

مقاله ترجمه شده روش مهندسی تصمیم به منظور تعیین اثرات رقابتی سرمایه در گردش: مدل شبکه عصبی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M46

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده روش مهندسی تصمیم به منظور تعیین اثرات رقابتی سرمایه در گردش: مدل شبکه عصبی

عنوان انگلیسی:

A Decision Engineering Method to Identify the Competitive Effects of Working Capital: A Neural Network Model*

چکیده فارسی:

مدیریت سرمایه در گردش شرکت، کارایی رقابتی بازار شرکت و کارایی مدیریت در حوزه گسترده­ای را تعیین می­کند، اینکه چطور سرمایه در گردش را به وجود آوریم به طوریکه تأثیر مثبتی بر اثر رقابتی بازار در مهندسی مالی ایجاد کند، ارزش بحث بیشتری دارد. مقاله حاضر از ظرفیت گردش کالا و نقدینگی به عنوان دو جنبه ای در تجزیه وتحلیل اثرات سرمایه در گردش بر مهندسی عملکرد رقابت در بازار در صنعت تولید استفاده می­کند. بر طبق پژوهش توانایی حجم معاملات سرمایه در گردش سازمان اثر مثبتی بر عملکرد رقابت در بازار محصول دارد در حالیکه نقدینگی سرمایه در گردش سازمان رابطه منفی با عملکرد رقابت در بازار دارد. رگرسیون خطی بر مبنای داده­های پنلی پویا، اثر شدید سرمایه در گردش را بر عملکرد رقابتی آزموده است. اما بر طبق معادله رگرسیون برای پیش­بینی اثرات رقابتی سرمایه در گردش، خطای بزرگتری وجود دارد، زیرا اثر واقعی سرمایه در گردش بر عملکرد رقابتی ممکن است غیر خطی باشد. بنابراین ما از مدل شبکه عصبی BP برای پیش­بینی عملکرد رقابتی استفاده می­کنیم، و نتایج نشان می­دهند که تاثیر کلی پیش­بینی شده مطلوب است.

کلمات کلیدی: سرمایه در گردش، قابلیت گردش کالا، نقدینگی، عملکرد رقابتی در بازار محصول، مهندسی مالی.

۱.  مقدمه:

در ادبیات مهندسی مالی شرکت، کانون توجه اکثر پژوهشگران بر مطالعه تصمیمات بلند مدت به طور خاص، افراد، ساختار سرمایه و غیره می باشد. هرچند در مدیریت مالی کوتاه مدت، مدیریت سرمایه در گردش یکی از مهمترین امور است و مدیریت مالی همیشه در جهت تعیین سطح قابل قبولی از سرمایه در گردش، تلاش می کند (لمبرسون ،۱۹۹۵). سرمایه در گردش، سرمایه یا وجهی است که برای حفظ عملیات  روزانه سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. این موضوع به این نکته اشاره می کند که سرمایه در تمامی دارایی های جاری سرمایه گذاری شده، یا تفاوت بین دارایی های جاری و بدهی های جاری که به منظور تولید در سرمایه بلند مدت مورد استفاده قرار گرفته، سرمایه گذاری شده است. بسیاری از پژوهشگران، پژوهش خود را در راستای مدیریت سرمایه در گردش اختصاص داده اند و نتایج پژوهش آنها حاکی از آن است که مدیریت سرمایه در گردش منافع رقابت در بازار سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی در حیطه وسیعی را تعیین می کند. چاکربوری  و باردوپادهی (۲۰۰۷) در زمینه مدیریت سرمایه در گردش استراتژیک و نقش آن در توسعه استراتژی شرکت تحقیق کرده اند، درحالیکه سینگ  (۲۰۰۰) بیان نمود که نسبت موجودی کالا مستقیماً بر مدیریت سرمایه در گردش تأثیر دارد. برای هر نوع صنعتی مدیریت سرمایه در گردش موثر، بخش مهمی از بقای سازمان و توسعه آن می باشد.

Abstract

Enterprise working capital management determines the enterprise market competition efficiency and management efficiency to a great extent, how to configure working capital and make it generate a positive impact on the market competition effect in financial engineering is worth further discussion. This paper from turnover capacity and liquidity two aspects analyze the effects of working capital on engineering product market competition performance in manufacture industry. Research found that enterprise working capital turnover ability has positive effect on product market competition performance while enterprise working capital liquidity has a negatively relationship with market competition performance. Linear regression based on dynamic panel data, examined the impact of working capital on competitive performance. But according to the regression equation to predict the competitive effects of working capital, exists larger error, because the actual impact of working capital on competitive performance may be nonlinear. So we use BP neural network model to predict the competition performance, and the results indicate the overall prediction effect is good.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.